Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Fellow Finance
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 3.20 EUR
Kurssi: 2.95 EUR
Kurssi hetkellä: 23.2.2021 - 9:03

Fellow Financen aamuinen H2-raportti oli numeroiden ja näkymien osalta hyvin linjassa odotustemme kanssa. Koronatilanne sekä korkokattosääntely varjostavat edelleen lyhyen aikavälin näkymiä, mutta pahin on jo selvästi takanapäin. Kuluva vuosi menee kuitenkin odotustemme mukaisesti vielä pitkälti tulevien vuosien kasvuperustan rakentamisessa. Osakkeen kehityksen kannalta tänä vuonna keskeistä on se, miten yhtiö etenee strategisissa hankkeissaan, jotta kiihtyvä kasvu näyttäisi ensi vuodesta alkaen realistiselta.

Joulukuussa palautetun ohjeistuksen myötä H2-raportin luvuissa ei nähty suurempia yllätyksiä. Fellow Financen H2-liikevaihto laski odotustemme mukaisesti 24 % 5,3 MEUR:oon. Liikevaihdon laskua ajoivat odotetusti vertailukaudesta selvästi heikentyneen lainavolyymin (H2’20: -29 %) myötä pienentyneet lainojen välityspalkkiot, jotka laskivat 2,7 MEUR:oon (H2’19: 4,7 MEUR). Kuluttajalainojen volyymi oli koronan ja kiristyneen korkokattosääntelyn vuoksi tiedetysti paineessa, mutta yritysrahoituksen volyymi kasvoi H2:lla 48 %, mikä oli raportin valopilkku. Korkotuotot kasvoivat vastoin odotuksiamme ja olivat 2,6 MEUR (H2’19: 2,2 MEUR), vaikka Lainaamon lainakanta (H2’20: 22,5 MEUR) pieneni selvästi vertailukaudesta (H2’19: 28,7 MEUR). Tässä syynä on todennäköisesti yhtiön nykyään välitettyihin lainoihin sisältämä enintään 2 %:n korkokomponentti, jonka olemme olettaneet näkyvän välityspalkkioissa.

Liikevoitto parani vertailukaudesta ja oli H2:lla 0,7 MEUR (H1’19: 0,5 MEUR), ja ylitti lievästi 0,5 MEUR:n ennusteemme. Laskevan lainavolyymin tulosvaikutusta pehmensivät olennaisesti volyymin mukana alaspäin joustaneet asiakashankinnan kustannukset sekä henkilöstökulujen sopeutus, mikä oli odotustemme mukaista. Rahoituskulut olivat linjassa ennusteemme kanssa, mutta odotuksiamme suurempien verojen myötä osakekohtainen tulos (-0,02 euroa) jäi aavistuksen alle ennusteemme. Fellow Finance jättää odotetusti osingonmaksun väliin tältä keväältä heijastellen yhtiön kehitysvaihetta ja heikkoa tulostasoa.

Näkymissään Fellow Finance odottaa liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2021, vaikka koronatilanne ja väliaikainen korkokattosääntely pitävät epävarmuuden edelleen koholla. Erityisesti epävarmuutta on alustan lainasijoittajien tarjoaman rahoituksen kasvun osalta. Tuloksen yhtiö ennakoi jäävän jonkin verran tappiolliseksi, sillä panostukset uusiin tuotteisiin rasittavat odotetusti vielä kannattavuutta. Yhtiö on tänä vuonna lanseeraamassa luottokorttia ja verkkokauppaostosten osamaksurahoitusta. Ennusteemme ennen H2-raporttia odotti tänä vuonna 7 %:n kasvua ja -0,1 MEUR:n nettotulosta, joten näkymät olivat pitkälti linjassa odotustemme kanssa. Fellow Finance tavoittelee strategiassaan vuoteen 2023 mennessä 23 MEUR:n liikevaihtoa ja 15 %:n liikevoittomarginaalia.

Käy kauppaa. (Fellow Finance)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 11,1 11,8 14,7
- kasvu-% -21,9% 6,7% 24,3%
Liikevoitto (EBIT) 0,4 0,7 1,6
- EBIT-% 3,8% 5,8% 11,0%
EPS (oik.) -0,10 0,00 0,13
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -28,4 -1 356,6 22,8
EV/EBITDA 34,9 25,6 12,2
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Fellow Finance Oyj on lainamuotoinen joukkorahoitus- ja vertaislainapalvelu. Yhtiön missio on muuttaa perinteinen pankkirahoitus suoraan lainaukseen ihmisten ja yritysten välillä. Fellow Finance on välittänyt kuluttaja- ja yritysrahoitusta yli 660 miljoonalla eurolla Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Puolassa ja Tsekeissä palvellen yli 900 000 asiakasta. Yhtiöllä on Suomen Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa ja yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.