Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Fellow Finance
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 3.20 EUR
Kurssi: 2.69 EUR
Kurssi hetkellä: 19.2.2021 - 8:25

Fellow Finance raportoi H2-tuloksensa tiistaina. Joulukuussa palautetun ohjeistuksen myötä loppuvuoden numerot ovat pitkälti tiedossa, ja katse on kuluvan vuoden näkymissä. Fellow Finance tavoittelee strategiassaan merkittävää kasvukäännettä vuoteen 2023 mennessä, mutta odotamme kuluvalle vuodelle varovaista ohjeistusta kasvun suhteen. Tänä vuonna lainavolyymin trendin täytyy kuitenkin jatkaa käännettä ylöspäin, jotta osakkeen matala arvostus voisi korjaantua.

Fellow Finance ohjeistaa vuoden 2020 liikevaihtonsa olevan noin 11 MEUR ja ennusteemme on linjassa ohjeistuksen kanssa. Odotamme H2-liikevaihdon laskeneen 24 % 5,3 MEUR:oon pääasiassa vertailukaudesta pienentyneen lainavolyymin (H2’20: 65 MEUR, -29 %) ajamana. Korona ja kiristynyt korkokattosääntely iskivät viime vuonna voimalla Fellow Financen liiketoimintaan. Syksyn aikana lainavolyymi alkoi kuitenkin piristyä pahimmasta koronakuopasta, mutta matkaa koronaa edeltäviin tasoihin on vielä reilusti. Lainaamon korkotuottojen (H2’20e: 2,1 MEUR) ennustamme laskeneen hieman vertailukaudesta (H2’19: 2,2 MEUR) pienentyneen lainakannan vuoksi.

Kannattavuuden osalta Fellow Finance on ohjeistanut H2:n nettotuloksen olevan selvästi H1:stä parempi ja nollan tuntumassa. Ennusteemme odottaa näkymien mukaisesti H2-liikevoiton olleen 0,5 MEUR (H2’19: 0,3 MEUR) ja rahoituskulujen painaneen nettotuloksen nollaan. Kannattavuutta ovat parantaneet loppuvuodesta Lainaamon omasta taseesta suorittaman antolainauksen luottotappioiden vähentyminen, markkinointikustannusten aleneminen ja kiinteiden kulujen karsiminen. Ennusteellamme vuoden 2020 osakekohtainen tulos jää 0,10 euroa tappiolle, emmekä odota yhtiön maksavan osinkoa.

H2-raportissa mielenkiinnon kohteena ovat Fellow Financen näkymät. Yhtiö päivitti joulukuussa strategiaansa ja tavoittelee 23 MEUR:n liikevaihtoa noin 15 %:n liikevoittomarginaalilla vuonna 2023. Arvioimme vuoden 2021 menevän kuitenkin vielä pitkälti yhtiön strategian kasvuperustan rakentamisessa ja näkymien ennakoivan varovaista liikevaihdon kasvua ja paranevaa tulosta. Ennusteemme odottaa 7 %:n kasvua ja 6 %:n liikevoittomarginaalia vuonna 2021. Tänä vuonna kasvua heikentäviä tekijöitä ovat Suomen kuluttajarahoitusta jarruttava korkokattosääntely sekä Lainaamon korkotuottojen supistuminen. Yritysrahoituksessa näkymä on ollut piristymään päin, minkä arvioimme tukevan volyymikehitystä.

 

Käy kauppaa. (Fellow Finance)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 11,1 11,8 14,7
- kasvu-% -21,9% 6,7% 24,3%
Liikevoitto (EBIT) 0,4 0,7 1,6
- EBIT-% 3,8% 5,8% 11,0%
EPS (oik.) -0,10 0,00 0,13
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -25,9 -1 237,0 20,8
EV/EBITDA 32,8 23,8 11,3
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Fellow Finance Oyj on lainamuotoinen joukkorahoitus- ja vertaislainapalvelu. Yhtiön missio on muuttaa perinteinen pankkirahoitus suoraan lainaukseen ihmisten ja yritysten välillä. Fellow Finance on välittänyt kuluttaja- ja yritysrahoitusta yli 660 miljoonalla eurolla Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Puolassa ja Tsekeissä palvellen yli 900 000 asiakasta. Yhtiöllä on Suomen Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa ja yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.