Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Finnair: kohti kestävää kannattavaa kasvua

Analyytikon kommentti 13.11.2019 8:58 Finnair
Yhtiö: Finnair
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 6.40 EUR
Kurssi: 6.03 EURKurssi hetkellä: 13.11.2019 - 8:43

Finnair järjesti eilen pääomamarkkinapäivän (CMD) Helsinki-Vantaalla. Päivän aikana yhtiö esitteli rakennuspalikoita vuosien 2020-2025 strategiakaudelle, jonka päätavoitteena on kestävä kannattava kasvu. Strategiakaudella myös Finnairin mittavat investoinnit jatkuvat. Emme tee CMD:n yhteydessä muutoksia Finnairin 6,40 euron tavoitehintaamme tai vähennä-suositukseemme. Päähuomiomme päivästä olivat seuraavat:

Finnair panostaa yhä Aasian liikenteeseen ja etenkin transit-matkustajiin

Finnair esitteli CMD:llä yhtiön päivitetyn strategian vuosien 2020-2025 strategiakaudelle. Strategian iso kuva pysyy muuttumattomana, sillä Finnair panostaa edelleen voimakkaasti etenkin Koillis-Aasian ja Euroopan väliseen transit-liikenteeseen (koneen vaihdon sisältävät reitit), jossa sillä on Helsingin maantieteellisen sijainnin takia kilpailuetu (ts. lyhin reitti Euroopasta Koillis-Aasiaan kulkee Helsingin yli). Lisäksi Finnair kertoi keskittyvänsä etenkin Aasian jättikaupunkeihin eli käytännössä uusia reittejä ei olla juurikaan avaamassa, vaan nykyisen Aasian verkoston kohteisiin lisätään reittitiheyttä. Lyhyiden Euroopan ja kotimaan reittien päärooli on tukea Aasian liikenteen kasvua syöttöliikenteen muodossa sekä palvella Suomen kotimarkkinaa. Finnairin yhdeksi kokonaisuudeksi integroidussa liiketoimintamallissa synergiaa 80 % konsernin liikevaihdosta (tästä kaksikolmannesta tulee transit-matkustajilta) tuovalle lippumyynnille tarjoavat lisäpalvelut, rahti ja matkapalvelut. 

Kannattavuustavoitteeseen pyritään yksikkötuottojen vakauttamisen ja yksikkökulujen alentamisen kautta

Seuraavalla strategiakaudella Finnairin päätavoite on kestävä ja kannattava kasvu, mikä tarkoittaa käytännössä markkinan mukana kasvamista (kapasiteetin kasvu 3-5 % vuodessa, vrt. EU:n ja Aasian välisen markkinan ennustettu 4 %:n vuosittainen kasvu) sekä kannattavuuteen ja vastuullisuuteen panostamista. Tämä on loogista, sillä vuosien 2016-2019 kiihdytetyn kasvun strategiakauden aikana Finnairin kokoluokka on kasvanut ripeästi (kapasiteetti + 50 % neljässä vuodessa), mutta skaalan mukanaan tuomat hyödyt ovat jääneet hyödyntämättä (ts. yksikkökustannukset ilman polttoainetta ovat kasvaneet liikevaihtoa nopeammin). Seuraavan kuuden vuoden aikana Finnair pyrkii stabiloimaan yksikkötuottonsa ja kääntämään yksikkökustannukset laskuun, minkä onnistuminen veisi yhtiön myös kohti viime viikolla julkaistuja strategiakauden kannattavuustavoitteita (yli syklin yli 7,5 %:n liikevoittomarginaalia ja yli 10 %:n sijoitetun pääoman tuottoa kiintein valuutoin ja polttoaineiden hinnoin 12-18 kuukauden siirtymäajan jälkeen). Olemme kommentoineet Finnairin uutta tavoiteasetantaa tarkemmin täällä.

Parannusten pitäisi syntyä useista komponenteista sekä myynnissä että kuluissa

Lentosektorilla yksikkötuotot ovat kohdanneet historiallisesti kroonista laskupainetta etenkin alan äärikireän kilpailun takia ja tämä on näkynyt myös Finnairissa. Siten pidämme yksikkötuottokehitystä suurempana riskinä yhtiön kannattavuustavoitteen kannalta kuin kulupuolta, vaikka myös lentoyhtiöiden kuluihin on kohdistunut toistuvia nousupaineita. Kulupuoli on kuitenkin mielestämme paremmin yhtiön omissa käsissä polttoaineen hintaa sekä valuuttoja lukuun ottamatta ja kasvun rauhoittuminen voi myös helpottaa kulujen optimointia. Yksikkötuottojen trendin Finnair aikoo kääntää panostamalla esimerkiksi verkoston optimointiin, myyntikanavien kehittämiseen, tuotetarjonnan laajentamiseen ja hinnoittelun dynaamisuuden kasvattamiseen. Kulupuolella pääfokuksena ovat taas täsmällisyyden parantaminen, polttoainetehokkuuden nosto, reittien optimointi ja operaatioiden jatkuva parantaminen. Parannuspotentiaalia Finnairilla pitäisi olla sekä myynnissä että kuluissa useita kymmeniä miljoonia euroja, minkä realisoinnin taloudellisiin tavoitteisiin yltäminen myös vaatisi (Q3’19 LTM: oik. EBIT-% 5,2 %, ROCE-% 7,2 %).    

Finnair jatkaa voimakkaassa investointimoodissa, tulosparannus kriittisessä roolissa tuotto-odotuksen kannalta

Finnair kertoi lisäksi, että strategiakaudelle suunnitellut investoinnit ovat 3,5-4,0 miljardia euroa, mistä 850 MEUR on lyöty jo lukkoon (sis. etenkin vielä toimitettavat 5 A350-laajarunkokonetta). Investoinneista noin yksi kolmasosa kohdistuu kasvuun ja kaksi kolmannesta on korvausinvestointeja. Indikatiivinen investointisumma, joka sisältää arviomme mukaan myös polttoainetehokuutta parantavan (ts. kuluja ja päästöjä alentavan) kapearunkolaivaston uusinnan (pääosin korvausinvestointia), oli odotuksiamme suurempi. Investoinnit Finnair aikoo rahoittaa valtaosin liiketoiminnan kassavirralla. Finnair generoi lentoyhtiölle tyypillisesti voimakkaita rahavirtoja ja kahden edellisvuoden noin 500 MEUR:n liiketoiminnan rahavirtatason säilyttäminen sekä kassaan kertynyt ylimääräinen 500 MEUR:n puskuri riittäisivät investointihaarukan alarajan rahoittamiseen. Osinkojen rahoittamiseksi ja tavoitteena olevaan hybridilainen pienentämiseksi (H2’20) yhtiön olisi kuitenkin kriittistä onnistua parantamaan lähivuosina liiketoiminnan rahavirtaansa (ts. tulosta), vaikka yhtiön velkaantumisessa onkin jonkun verran nousuvaraa suhteessa Finnairin tavoitetasoon (nettovelkaantumisaste Q3’19:n lopussa 74 % vs. tavoite alle 175 %). Osakkeen lähivuosien odotetun kokonaistuoton kannalta tulosparannuksessa onnistuminen on mielestämme kriittisessä roolissa, sillä suhteellisesti Finnairin tuloskertoimet ovat preemiolla ja osinkopolitiikan (noin kolmannes EPS:stä) sekä investointitarpeiden valossa osinko antaa hyvässäkin skenaariossa vain taustatukea tuotto-odotukselle strategiakaudella. Julkaisemme Finnairista laajan raportin lähiviikkojen aikana.

Käy kauppaa. (Finnair)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut kasvava verkostolentoyhtiö. Lisäksi se tarjoaa matkapalveluja Aurinkomatkat- ja Finnair Holidays -tuotemerkkien alla.

inderesTV

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 2 849,7 3 074,8 3 207,4
- kasvu-% 11,0% 7,9% 4,3%
Liikevoitto (EBIT) 256,3 132,9 163,3
- EBIT-% 9,0% 4,3% 5,1%
EPS (oik.) 0,43 0,26 0,37
Osinko 0,27 0,20 0,22
P/E (oik.) 16,5 23,5 16,2
EV/EBITDA 3,1 3,8 3,9
Osinkotuotto-% 3,9% 3,3% 3,7%
Uusimmat ennusteet