Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Finnair
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 0.35 EUR
Kurssi: 0.43 EUR
Kurssi hetkellä: 31.10.2022 - 5:41 Analyysi päivitetty: 20.7.2022

Finnairin perjantaina julkistaman Q3-raportin kokonaiskuva nousi voitollisen kvartaalituloksen ansiosta positiiviselle puolelle, mutta tie ulos tuplakriisistä on silti pitkä ja kivinen. Nostimme Finnairin tulosennusteitamme ja vastaavasti tuottovaatimustamme maltillisesti raportin jälkeen, joten toistamme yhtiön 0,35 euron tavoitehintamme ja myy-suosituksemme. Korkean arvostuksen ja laimennusriskin takia arvioimme Finnairin riskikorjatun tuotto-odotuksen jäävän pakkaselle 12 kk:n tähtäimellä ja mielestämme selvästi parempaa tuotto/riski-suhdetta on tarjolla muualta.

Liikevoitolle nouseminen oli positiivinen yllätys

Finnairin liikevaihto kasvoi Q3:lla yli 260 % 719 MEUR:oon, kun patoutunut kysyntä jatkoi voimakasta purkautumistaan kesän sesonkikvartaalilla. Finnairin liikevaihto ylitti meidän ja konsensuksen ennusteet melko selvästi, kun yhtiö onnistui etenkin lentolippujen hinnoittelussa selvästi odotuksiamme paremmin. Vahvan liikevaihdon kehityksen ansiosta Finnairin oikaistu liiketulos nousi ensi kertaa sitten Q4’19:n plussalle ja oli 35 MEUR. Operatiivinen tulos ylitti meidän ja konsensuksen ennusteet selvästi. Ylityksen taustalla oli etenkin väkevä liikevaihdon kasvu, sillä kulut nousivat osin valuuttapohjaisistakin syistä odotuksiamme enemmän. Alariveillä pienet oikaistuerät ja valuutoista johtuneet poikkeuksellisen suuret rahoituskulut painoivat raportoidun EPS:n ennakko-odotustemme mukaisesti -0,03 euroon. Rahavirta pysyi käyttöpääoman kausiluonteisesti sitoutumisesta huolimatta lievällä plussalla. Finnairille oli Q3:n lopussa edelleen pullea 1,6 miljardin euron kassa, mutta 8 %:iin valtion pääomalainan jälkimmäisen osan nostosta huolimatta laskenut omavaraisuusaste antaa mielestämme selkeämmän kuvan yhtiön kokonaisuutena hyvin haastavasta taloudellisesta asemasta ja korkeasta velkalastista.

Nostimme ennusteitamme hieman lähivuosille

Finnair ohjeisti kuluvalle vuodelle edelleen huomattavaa tappiota johtuen Ukrainan sodan vaikutuksista toimintaympäristöön. Kausiluonteisesti hiljaisempaa loppuvuotta koskevat kommentit olivat positiivisia, kun vahva hinnoittelutilanne on jatkumassa. Ensi vuoteen katsottaessa kuluttajien ostovoiman heikentyminen ja muut talouskasvun hidastumisen ja Ukrainan sodan epäsuorat heijasteet pitävät Finnairin näkymät erittäin epävarmoina. Nostimme raportin jälkeen Finnairin tulosennusteitamme lähivuosille lievästi lähinnä lentolippujen hintoihin sekä kustannustasoon (ml. säästöt ja polttoaineen hintaennusteiden lievä lasku) liittyen. Operatiivisia ennustenostoja laimensi korkojen noususta johtunut rahoituskuluennusteiden nousu. Odotamme Finnairin nousevan kasvavan volyymin ja uuteen strategiaan liittyvien säästöjen sekä muiden kehitystoimien (ml. esim. hinnoittelun parantaminen oman jakelun lisäämisen kautta) etenemisen ansiosta ensi vuonna liikevoitolle ja vuonna 2024 lievälle nettovoitolle, vaikka heikkenevä taloustilanne (ml. kuluttajien ostovoima), sektorin normalisoituva tarjonta, Aasian liikenteen pienenä pysyvä osuus sekä ulkoiset tekijät (ml. vahva USD ja korkeahko polttoaineen hinta) ovat jarruttamassa. Finnairin ennusteisiin liittyvä epävarmuus on edelleen poikkeuksellisen korkea.

Osakkeen omistamisen kannusteet ovat edelleen vähissä

Finnairin arvonmääritys ei saa tukea tuloskertoimista, sillä kuluvan vuoden ja kahden seuraavan vuoden ennusteillamme tuloskertoimia ei voida tappiollisen tuloksen takia laskea tai ne ovat korkeat (2024e: P/E 38x). Finnairin tuplakriisissä paisuneet velat huomioiva yritysarvo on (etenkin hybridilainalla ja pääomalainalla oikaistuna) myös yhä korkeahkolla tasolla ja pidämme yhä mahdollisena, että velkalastin sopeuttaminen Venäjän ilmantilan sulun luomaan uuteen todellisuuteen tulee tavalla tai toisella kasvattamaan laimentamaan Finnairin nykyomistajien omistuksia lähivuosina. Finnairin uuden strategian mahdollistamaan kannattavuuspotentiaaliin  liittyvän epävarmuuden, korkean arvostuksen ja laimennusriskin yhtälö ei mielestämme houkuttele omistamaan osaketta nyt, vaikka odotamme yhä Finnairin selviävän myös tuplakriisin toisesta osasta.

Käy kauppaa. (Finnair)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 838,4 2 340,3 2 809,0
- kasvu-% 1,1% 179,1% 20,0%
Liikevoitto (EBIT) -454,4 -233,0 50,0
- EBIT-% -54,2% -10,0% 1,8%
EPS (oik.) -0,35 -0,37 -0,06
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -1,7 -1,1 -6,7
EV/EBITDA -17,7 15,4 5,0
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Finnair on yksi maailman vanhimmista edelleen operoivista lentoyhtiöistä. Vuonna 1923 perustettu Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Finnair on Suomen sisäisessä liikenteessä markkinajohtaja, mutta yhtiön kilpailukenttä on varsin erilainen Suomen sisäisillä, Suomen ja Euroopan välisillä sekä kaukoreiteillä.