Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Finnair
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 0.60 EUR
Kurssi: 0.62 EUR
Kurssi hetkellä: 27.10.2021 - 6:03

Finnairin julkistaman Q3-raportin kokonaiskuva ei mielestämme noussut positiiviselle puolelle, vaikka yhtiön liiketoiminnan kassavirta kääntyikin nyt positiiviseksi. Toistamme raportin jälkeen Finnairin 0,60 euron tavoitehintamme ja nostamme suosituksemme vähennä-tasolle (aik. myy) osakekurssin viimeaikaisen laskun jäljiltä. Mielestämme kurssiin on hinnoiteltu yhä nousu historiallisen korkealle marginaalitasolle, kun taas kriisin jälkeiseen toimialadynamiikkaan liittyvät merkittävät epävarmuudet ja kasvanut velkalasti jäävät osakkeen hinnoittelussa liian pienelle painolle. Näin ollen näemme osakkeen 12 kuukauden tuotto/riski-suhteen vaisuna, vaikka rokotusten etenemisen ansiosta tunnelin päässä on valo ja odotamme edelleen yhtiön selviävän kriisistä. 

Operatiivinen tappio oli jälleen huomattava

Finnairin liikevaihto kasvoi Q3:lla 105 % 199 MEUR:oon ja oikaistu liiketappio oli 109 MEUR. Operatiivinen tappio oli meidän ja konsensuksen odotuksia pienempi, mikä johtui lähinnä odotuksia suuremmista muista tuotoista ja kapasiteetin ylösajossa hyvin kurissa pysyneistä kuluista. Liiketoiminnan kassavirta nousi Q3:lla ensi kertaa pandemian alun jälkeen plussalle, kun etenkin matkustusrajoitusten löystyminen tuki varauksia. Finnairilla oli Q3:n lopussa kassassa 1,2 miljardia euroa. Siten likviditeetti ei ole yhtiölle ongelma, mutta yhä paineessa olevan oman pääoman takia odotamme Finnairin nostavan valtiolta neuvoteltua 350 MEUR:n hybridilainaa vielä lähiaikoina.

Tappiot jatkuvat vielä alkuvuodesta, ennusteet laskivat lähivuosille

Finnair ohjeisti Q4:lle noin Q3:n suuruusluokassa olevaa tappiota, sillä kasvun vastapainoksi liikenteen ylösajosta on tulossa lisäkuluja loppuvuodesta. Kassavirran yhtiö odottaa pysyvän plussalla myös Q4:llä. Lisäksi yhtiö Finnair ohjeisti Aasian maiden matkustamisen hitaan toipumisen takia tappiota myös H1’22:lle. H2’22:lla yhtiö odottaa nyt normaalimpaa toimintaympäristöä, mutta vuoden 2019 kapasiteetti saavutetaan vasta 2023. Kokonaisuutena lyhyen ajan näkymät jäivät negatiiviselle puolelle, sillä meidän ja konsensuksen ennusteet odottivat tappion pienevän myös Q4:llä kasvun myötä suhteessa Q3:n toteumaan. Lisäksi toiveet Aasian maiden (etenkin Kiina) kysynnän toipumisaikataulusta ovat siirtyneet syksyn mittaan eteenpäin koronatilanteen takia. Laskimme raportin jälkeen Finnairin ennusteitamme selvästi H2:lle ja myös vuodelle 2022. Vuosien 2023-2024 ennustemuutokset olivat pienempiä. Odotamme Finnairin tekevän vain lievästi positiivisen liikevoiton ensi vuonna. Vuosina 2023-2024 ennusteessamme yhtiö tekee jo historiallisen vahvaa oikaistua liikevoittomarginaalia kysynnän palautumisen ja mittavien säästöjen ansiosta. Siten ennusteemme peilaavat yhä melko positiivista skenaariota, minkä taustalla on luottamuksemme yhtiön ja sen tuotteen kilpailukykyyn. Ennusteriskit ovat kuitenkin yhä erittäin suuret.  

Osakkeen arvostuskuva on mielestämme edelleen vaativa

Finnairin vuosien 2021-2022 P/E-luvut ja EV/EBIT-kertoimet ovat ennusteillamme negatiiviset tai korkeat. Vuoden 2023 kertoimet ovat neutraalimpia (2023: P/E 15x, EV/EBIT 10x) ja vasta vuoden 2024 kertoimissa alkaa olla houkuttelevia merkkejä. Mielestämme Finnairin arvostuskuva on kokonaisuutena vaativa, kun huomioidaan pitkä aikaviive reilun 3 vuoden päähän ja kriisin jälkeisen tuloksentekokyvyn tasoon liittyvät isot riskit etenkin kilpailun sekä hinnoittelun näkökulmista.  Lisäksi vertailukelpoisimmalla P/E-mittarilla Finnairin vuosien 2023/2024 arvostus on selvällä suhteellisella preemiolla ja myös pitkää aikaväliä huomioiva DCF-mallimme jää nykykurssin tasolle. Tätä kokonaiskuvaa peilaten Finnairin 12 kk:n kokonaistuotto-odotus jää mielestämme korkeintaan nolliin, vaikka osake onkin korjannut viime aikoina hieman alaspäin.

Käy kauppaa. (Finnair)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 829,2 775,9 2 227,8
- kasvu-% -73,2% -6,4% 187,1%
Liikevoitto (EBIT) -464,5 -501,3 25,9
- EBIT-% -56,0% -64,6% 1,2%
EPS (oik.) -0,50 -0,36 -0,05
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -1,5 -1,7 -11,6
EV/EBITDA -20,1 -13,4 6,0
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Finnair on yksi maailman vanhimmista edelleen operoivista lentoyhtiöistä. Vuonna 1923 perustettu Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Lisäksi se tarjoaa matkapalveluja Aurinkomatkat ja Finnair Holidays -tuotemerkkien alla. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa yhtiölle kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli.