Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Finnair
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 0.60 EUR
Kurssi: 0.72 EUR
Kurssi hetkellä: 29.9.2021 - 5:49

Finnair tiedotti tiistaina, että yhtiö jatkaa koronakriisistä selviytymisen varmistamiseksi laaditun rahoitussuunnitelmansa toimeenpanoa ja tähän liittyen yhtiö on solminut 4 A350-lentokonetta koskeneen myynti- ja takaisinvuokraussopimuksen. Järjestelyssä Finnair myi lentokoneet, jotka on toimitettu kesäkuun 2017 ja helmikuun 2019 välisenä aikana, ja takaisinvuokrasi ne käyttöönsä. Vuokrakausi on keskimäärin 12 vuotta, ja sopimuksen vastapuolina ovat GECAS ja PIMCO vuokranantajina sekä GECAS järjestelijänä.

Järjestelyllä ei ole Finnairin vuoden 2021 Q3:n liiketulokseen merkittävää vaikutusta. Transaktiolla on kuitenkin Finnairille välitön yli 400 MUSD (yli 340 MEUR) Yhdysvaltain dollarin positiivinen kassavaikutus. Finnair tulee käyttämään saadut varat olemassa olevien velkojensa uudelleenrahoitukseen ja yhtiö tulee myös luopumaan käyttämättömästä 175 MEUR:n valmiusluottolimiitistään.

Finnair on tilannut Airbusilta yhteensä 19 Airbus A350-lentokonetta, joista se on vastaanottanut 16. Kolme jäljellä olevaa A350-lentokonetta on tarkoitus toimittaa Q2’22:lla, Q4’24:lla ja Q1’25:lla.

Mielestämme suuri ja lähinnä yhtiön likviditeettiä parantava lentokonetransaktio oli hieman yllättävä lopputulema tässä vaiheessa, sillä 1) koronakriisistä toipumisen pitäisi asteittain alkaa ja lippuennakkojen kääntää yhtiön kassavirta 2) 400 MEUR:n hybridirahoitus Suomen valtiolta on nostamatta 3) kassavarat olivat Q2:n lopussa hyvällä 834 MEUR:n tasolla. Yhtiöllä on toki erääntymässä velkoja seuraavan 12 kuukauden aikana vajaalla 300 MEUR:lla, mutta likviditeetin merkittävä lisääminen korostaa mielestämme silti etenkin kysynnän toipumisen aikatauluun ja kulmakertoimeen yhä liittyvää korkeaa epävarmuutta. Taseen tunnuslukuihin arviomme mukaan koneiden tasearvolla tehty transaktio ei näkemyksemme mukaan vaikuta ainakaan oleellisesti, sillä IFRS16-kirjanpidossa korollinen nettovelka kasvaa kassaruisketta vastaavalla määrällä.  

Arviomme mukaan Finnairilla on nykyisessä nollakorkoympäristössä edellytyksiä tehdä tämäntyyppinen myynti- ja takaisinvuokrausjärjestely kohtuullisin ehdoin. Siten emme usko sen vaikuttavan oleellisesti tulevaisuuden Finnairin nettotuloskertymään, vaikka painotukset tuloslaskelman riveillä voivatkin hieman muuttua koneiden muuttuessa omistetuista vuokratuiksi. Vuokraaminen on kuitenkin mielestämme hieman omistamista jäykempi tapa kalustotarpeen varmistamiseen, mikä on näkemyksemme mukaan vapautuvan likviditeetin vastapaino. Ennen koronakriisiä Finnair tyypillisesti omisti noin puolet koneistaan ja vuokrasi puolet, mutta koronakriisistä johtunut likviditeettitarve on siirtänyt painopistettä useiden myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyiden takia vuokraamisen puolelle.

Järjestelyllä ei ole välitöntä vaikutusta Finnairin ennusteisiimme tai näkemykseemme yhtiöstä. Säädämme ennusteemme ottamaan huomioon koneiden omistustapamuutoksen viimeistään Q3:n yhteydessä. Finnair raportoi syyskuun liikennetietonsa 7.10.2021 ja Q3-tuloksensa 26.10.2021.

Käy kauppaa. (Finnair)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 829,2 890,9 2 353,0
- kasvu-% -73,2% 7,4% 164,1%
Liikevoitto (EBIT) -464,5 -508,8 99,0
- EBIT-% -56,0% -57,1% 4,2%
EPS (oik.) -0,50 -0,35 -0,01
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -1,5 -2,1 -60,7
EV/EBITDA -20,1 -14,4 5,5
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Finnair on yksi maailman vanhimmista edelleen operoivista lentoyhtiöistä. Vuonna 1923 perustettu Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Lisäksi se tarjoaa matkapalveluja Aurinkomatkat ja Finnair Holidays -tuotemerkkien alla. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa yhtiölle kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli.