Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Finnair
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 0.60 EUR
Kurssi: 0.68 EUR
Kurssi hetkellä: 8.11.2021 - 5:04 Analyysi päivitetty: 26.10.2021

Finnair julkisti perjantaina liikennetietoraporttinsa lokakuulta. Koronaviruksen leviäminen ja osin kireät matkustusrajoitukset kuristavat Finnairia yhä rajusti, mutta yhtiö jatkoi lokakuussa kapasiteettinsa ylösajoa etenkin lyhyillä reiteillä. Vertailukaudella tilanne oli huomattavasti vaikeampi ja Finnair pystyi nostamaan kapasiteettiaan selvästi suhteessa hyvin mataliin vertailulukuihin. Vuoden 2019 normaalit kapasiteetti ja volyymitasot ovat tietenkin vielä erittäin kaukana ja kokonaisuutena Finnairin matkustajaliikenteen toipumistahti jäi volyymin osalta hieman ennusteistamme. Toisaalta Euroopassa saavutettu lähes normaali käyttöaste oli rohkaiseva merkki tulevaisuuden osalta.

Maantieteellisistä alueista mannertenvälinen liikenne on yhä hyvin marginaalista, mikä peilaa voimassa olevia matkustusrajoituksia ja Aasiassa länsimaita hitaammin edennyttä rokottamista. Euroopan liikenne kasvoi merkittävästi erittäin heikosta vertailukaudesta ja lokakuussa elpymisen vauhti kiihtyi myös syyskuusta melko selvästi. Kotimaassa tilannekuva oli samansuuntainen, joskin muutosvauhti oli sinänsä odotetusti Eurooppaa hitaampi. Lyhyiden reittien matkustajamäärät ja myydyt volyymit jäivät kuitenkin hieman ennusteistamme. Konsernin matkustajakäyttöasteet olivat erittäin matalia kaukoreittien kysyntätilannetta ja matkustusrajoituksia peilaten, mutta Kotimaassa yhtiö on jo ylittänyt pandemiaan edeltäneen käyttöastetason ja lokakuussa Euroopassakin saavutettiin lokakuussa normaali ja odotuksiamme selvästi korkeampi noin 80 %:n käyttöaste. Tämä oli hyvä mielestämme hyvä merkki lähiaikojen kannalta, joskin tarkkoja arvioita asiasta on vielä vaikea tehdä, sillä kapasiteetti ja sen rakenne ovat vielä varsin kaukana normaalista.

Korona-aikana käyttöön otetut puhtaat rahtilennot (normaalisti Finnairin rahtikapasiteetti on matkustajakoneiden ruumissa etenkin Aasiaan suuntautuvaa rahtia) jatkuivat lokakuussa. Niiden ansiosta rahtipuolen kapasiteetti- ja volyymi pysyivät etenkin vuosi- ja myös kuukausitasolla selvässä kasvussa ja lisäksi rahtivolyymit ylsivät korona-ajan parhaalle tasolleen jälleen lokakuussa. Etenkin Aasiassa rahdin kysyntä pysyi edelleen erittäin hyvänä. Finnairin kokonaiskuvan kannalta rahti on kuitenkin vain sivuroolissa (vrt. vuonna 2019 rahti toi 7 % Finnairin liikevaihdosta). Siten rahti voi paikata vain rajallisesti matkustajaliikenteen yhä varsin vaikeaa tilannetta, vaikka arvioimme rahtilentojen kannattavuuden olevan terveellä tasolla nykyvolyymit ja nousseet rahtihinnat huomioiden. Lisäksi hyvä rahtikysyntä avittaa mielestämme hieman Aasian matkustajaliikenteen ylläpitoa ja ylösajosuunnitelmaa.

Kokonaisuutena Finnairin lokakuun liikenneraportin olivat matkustajaliikenteen volyymien osalta odotuksiamme hieman heikompia, kun taas matkustajaliikenteen käyttöaste ylitti ennusteemme ja myös rahdin volyymikehitys oli hieman ennusteitamme parempaa. Finnairin Q4:n tulosennusteisiimme lokakuun liikenneraportti ei arviomme mukaan aiheuta huomattavia muutospaineita kumpaankaan suuntaan. Olemme jo odottaneet Finnairin Q4:n liiketappion olevan yhtiön ohjeistuksen mukaisesti noin edelliskvartaalin tasolla.

Tämänhetkisen arviomme mukaan lentomatkustamisen kysyntä ja vastaavasti Finnairin kapasiteetti jatkavat kiihtyvää elpymistään loppuvuoden aikana Euroopassa sekä Kotimaassa. Myös Pohjois-Amerikassa marraskuun alkupuolella löystyvät matkustusrajoitukset mahdollistavat arviomme mukaan ylösajon kiihdytyksen lähiaikoina. Lokakuun liikenneraportti ei mielestämme muuta oleellisesti tätä tilannekuvaa. Aasian liikenteessä toipumisen startti on sen sijaan siirtynyt jo ensi vuoden puolelle, mutta tämä on toki jo markkinoiden tiedossa. Näkyvyys lentomatkustamisen kysynnän kehitykseen on kuitenkin edelleen yhä äärimmäisen heikko, sillä sen määrää etenkin matkustusrajoitusten purkamisen aikataulu ja mittakaava, jotka ovat taas riippuvaisia globaalista pandemiatilanteesta. Emme tee lokakuun liikenneraportin jälkeen muutoksia näkemykseemme Finnairin osakkeesta.

 

Käy kauppaa. (Finnair)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 829,2 775,9 2 227,8
- kasvu-% -73,2% -6,4% 187,1%
Liikevoitto (EBIT) -464,5 -501,3 25,9
- EBIT-% -56,0% -64,6% 1,2%
EPS (oik.) -0,50 -0,36 -0,05
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -1,5 -1,9 -12,9
EV/EBITDA -20,1 -14,0 6,3
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Finnair on yksi maailman vanhimmista edelleen operoivista lentoyhtiöistä. Vuonna 1923 perustettu Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Lisäksi se tarjoaa matkapalveluja Aurinkomatkat ja Finnair Holidays -tuotemerkkien alla. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa yhtiölle kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli.