Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Fiskars Group
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 22.00 EUR
Kurssi: 20.20 EUR
Kurssi hetkellä: 30.7.2021 - 6:30

Fiskars jatkoi ennätysvahvaa suorittamista Q2:lla ja tulos ylitti odotuksemme selvästi. Vaikka koronapandemia on väliaikaisesti lisännyt yhtiön tuotteiden kysyntä, on viime vuosina tehdyt rakennemuutos- ja tehostamisohjelmat alkaneet näkyä kannattavuudessa positiivisesti ja luotamme yhä enemmän kannattavuuden kestävään tasokorjaukseen. Luottamusta herättäneen Q2-raportin johdosta nostimme lähivuosien tulosennusteitamme, minkä takia nostamme tavoitehintamme 22,0 euroon (aik. 19,0 euroa). Positiivisten näkymien ja maltillisen arvostuksen takia toistamme lisää-suosituksemme.  

Fiskarsin Q2-tulos oli erittäin vahva ja ylitti selvästi ennusteemme ja vertailukauden

Q2-liikevaihto kasvoi 10 % ja oli 307 MEUR (Inderes ennuste 308 MEUR). Kasvu oli erityisen vahvaa Vita-segmentissä (+43 %), missä vertailukausi oli mm. koronapandemiasta johtuneiden myymälöiden sulkemisten takia hyvin heikko. Terra-segmentin liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 2 % ja Crea-segmentin liikevaihto jäi vertailukauden tasolle. Sekä Terran että Crean vertailukauden Q2’20 luvut olivat poikkeuksellisen vahvat koronapandemian puhkeamisesta johtuneen kotoilutrendin kysyntäpiikin vuoksi. Molemmissa segmenteissä yhtiö totesi myynnin ajoittuneen tänä vuonna vahvasti Q1:lle, mikä söi hieman Q2’21:n kasvulukuja. Vertailukelpoinen liikevoitto lähes kaksinkertaistui ja oli 41 MEUR (Inderes ennuste 29 MEUR). Tulosparannuksen taustalla oli liikevaihdon kasvu ja huikeat 5 %-yksikköä parantunut bruttomarginaali (43 % vs. 38 %). Yhtiön mukaan tämä on seurausta brändien tämänhetkisestä hyvästä hinnoitteluvoimasta, suotuisasta kanavamixistä, viime vuosina tehdystä systemaattisesta portfolion karsimistyöstä ja muista uudelleenjärjestelytoimenpiteistä.

Vuoden 2021 ohjeistusta on nostettu jo kolme kertaa, mutta emme pidä neljättä kertaa mahdottomana

Yhtiö toisti 23.6. päivitetyn ohjeistuksen, jonka mukaan vertailukelpoisen EBITA:n odotetaan olevan 140-160 MEUR (2020: 136,8 MEUR). H1’21-liikevaihto kasvoi 14 % 609 MEUR:oon ja vertailukelpoinen EBITA kasvoi 99 % 95 MEUR:oon. Jotta yhtiö yltäisi ohjeistushaarukan alalaitaan tarvitsisi sen tehdä H2:lla vertailukelpoista EBITA:a enää vaivaiset 45 MEUR (H2’20: 89 MEUR). Vaikka H2’20-luvut olivat vahvat, näemme yhtiön yltävän helposti ohjeistushaarukan yläpäähän ja emme pidä neljättä ohjeistuksen nostoa mahdottomana. Pidimme 2021 liikevaihtoennusteemme lähes ennallaan 1201 MEUR:ssa, mikä tarkoittaa 8 %:n kasvua. Nostimme ennusteemme vertailukelpoisesta liikevoitosta (EBIT) 141 MEUR:oon (aik. 132 MEUR), mikä tarkoittaa 30 %:n kasvua edellisvuodesta. Vertailukelpoinen EBITA-ennusteemme nousi 10 MEUR:lla 155 MEUR:oon (EBITA 12,9 %).

Portfolio on kunnossa ja kannattavuusohjelmien tuloksista näkyy rohkaisevia merkkejä

Fiskarsilla on viime vuosina ollut vaikeuksia kasvun kanssa ja yhtiö on keskittynyt laittamaan omaa tonttiaan kuntoon. Yhtiö on viime vuosina keskittynyt kansainvälisiin pääbrändeihin, karsinut tuoteportfoliota ja heikoimpia myyntikanaviaan. Yhtiö on järjestänyt organisaation uudelleen, vienyt läpi tehostamisohjelmia ja irtisanonut henkilöstöä. Viime vuosina tehdyistä lukuisista uudelleenjärjestely- ja kulusäästöohjelmista on alkanut vihdoin näkyä rohkaisevia merkkejä ja alamme luottaa yhä enemmän kannattavuuden kestävään tasokorjaukseen. Kunhan yhtiö vain onnistuu pitämään pientä kasvua yllä, tulevat volyymikasvu, parantuneet myyntikatteet sekä tehostunut operatiivinen toiminta näkymään hyvänä tulosvipuna. Nostimme 2022-2023 liikevoittoennusteitamme 6-7 % ja odotamme nyt lähivuosille ~11 %:n oikaistua EBIT-marginaalia (2021e: 11,7 %).

Tulospohjainen arvostus on maltillinen ja osinkotuotto on hyvä

Fiskarsin 2021 ja 2022 P/E-luvut ovat 30x ja 16x. Korkea 2021 P/E johtuu siitä, että tulosta painavat merkittävät kertaerät liittyen muutos- ja uudelleenjärjestelyohjelmiin sekä Q1:lle kirjatut 28 MEUR:n jälkiverot. Kertaeristä oikaistu 2021 P/E on selvästi matalampi 19x ja 2021-2022 ennusteillamme Fiskarsin arvostus on ~20 % verrokkiryhmän alapuolella. Lähivuosien osinkoennusteemme ovat ~4,0 %. Fiskars on hyvää tulosta tekevä, arvokkaita brändejä omistava yhtiö, jolla on vahva tase ja hajautettu liiketoiminta. Tästä syystä pidämme tasepohjaista arvostusta (P/B 2,2x) neutraalina ja yhtiön riskiprofiilia maltillisena.

Käy kauppaa. (Fiskars Group)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 1 116,2 1 201,2 1 249,1
- kasvu-% 2,4% 7,6% 4,0%
Liikevoitto (EBIT) 98,0 107,2 137,4
- EBIT-% 8,8% 8,9% 11,0%
EPS (oik.) 0,97 1,09 1,28
Osinko 0,60 0,80 0,80
P/E (oik.) 15,5 18,5 15,8
EV/EBITDA 7,3 10,4 8,7
Osinkotuotto-% 4,0% 4,0% 4,0%
Uusimmat ennusteet

Fiskars on vuonna 1649 perustettu suomalainen kuluttajatuoteyhtiö. Yhtiön päätuoteryhmät liittyvät kotiin, askarteluun, puutarhanhoitoon, ulkoiluun, ruoanlaittoon, sisustamiseen ja kattamiseen ja tuotteita myydään yli 100 maassa. Yhtiön suurimmat markkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Fiskars palvelee ihmisiä ympäri maailmaa brändiportfoliolla, johon kuuluu kansainvälisesti tunnettuja brändejä kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwdood. Tuotteista noin puolet valmistetaan yhtiön omissa tehtaissa ja noin puolet tulevat alihankkijoilta.