Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Fiskars
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 9.00 EURTavoitehinta päivitetty: 19.3.2020
Kurssi: 7.91 EURKurssi hetkellä: 20.3.2020 - 7:42

Fiskars tiedotti torstaina peruvansa aiemman ohjeistuksensa vuodelle 2020, sillä koronaviruksen leviämisen takia on epätodennäköistä, että vertailukelpoinen EBITA kasvaa vuonna 2020. Laskimme lähivuosien liikevaihto- ja tulosennusteitamme selvästi, minkä takia laskemme tavoitehinnan 9,0 euroon (aik. 11,5 euroa). Osakkeen arvostus alkaa olla monella mittarilla jo sen verran houkutteleva, että nostamme suosituksen lisää-tasolle (aik. vähennä).

Vertailukelpoisen EBITA:n kasvu vuonna 2020 on epätodennäköistä COVID-19 takia

Fiskarsin 5.2.2020 annetun ohjeistuksen mukaan vertailukelpoisen EBITA:n odotettiin kasvavan vuodesta 2019 (90,6 MEUR). Yhtiö totesi silloin, että useilla keskeisillä markkinoilla on epävarmuustekijöitä, kuten mahdolliset muutokset tuontitulleissa tai seuraukset koronaviruksen leviämisestä, jotka voivat vaikuttaa vuoden kehitykseen. Riskit koronaviruksen osalta näyttävät toteutuvan ja yhtiön mukaan se näkyy jo kysynnässä. Koronaviruksen takia on epätodennäköistä, että vertailukelpoinen EBITA kasvaa vuonna 2020 ja sen takia yhtiö peruu aiemman ohjeistuksen. Koska tilanne muuttuu nopeasti, perusteltua arviota mahdollisista vaikutuksista on liian aikaista tehdä. Fiskars pyrkii täsmentämään näkymiään vuodelle 2020 sitten, kun vaikutuksia voidaan luotettavammin arvioida.  

Lähivuosien ennustemuutokset olivat selvästi negatiivisia

Nostimme 12.3. julkistetussa tulosvaroituscasessa Fiskarsin yhdeksi potentiaaliseksi tulosvaroittajaksi, sillä näimme liiketoiminnan altistuvan koronaviruksen kärsijäksi etenkin Aasiassa sijaitsevien tuotantolaitosten/toimitusketjun, heikkojen kasvunäkymien ja käynnissä olevien merkittävien uudelleenjärjestelyohjelmien takia. Tulosvaroitus tuli kuitenkin odotuksiamme nopeammin, mikä indikoi viruksen vaikutuksen yhtiön kysyntään olevan selvästi odotuksiamme isompi. Laskimme 2020 liikevaihtoennustettamme 6 % 1034 MEUR:oon, mikä tarkoittaa 5 %:n laskua vuodesta 2019. Laskimme myös vertailukelpoista EBITA-ennustettamme 16 % 85 MEUR:oon (EBITA 8,2 %). Laskimme samalla 2021-2022 liikevaihtoennusteitamme 3-4 %:lla ja oikaistuja EBITA-ennusteitamme noin 10 %:lla. 

Heikko markkinatilanne ja käynnissä olevat uudelleenjärjestelyohjelmat pitävät tuloksen paineessa

Fiskarsilla on heikon markkinatilanteen lisäksi käynnissä kaksi merkittävää kannattavuusparannusohjelmaa. Living-segmentin muutosohjelma tähtää kauan vaikeuksissa olleen segmentin tuloskunnon tervehdyttämiseen ja uusi joulukuussa 2019 julkistettu ohjelma tähtää organisaatiorakenteen uudistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Näistä ohjelmista syntyy yhteensä 50 MEUR:n kertaluonteiset kulut 2020-2021 aikana, mikä vastaa koko vuoden 2019 nettotulosta. Nämä ohjelmat painavat merkittävästi lähivuosien raportoituja tuloksia, mutta niiden on tarkoitus tuoda yhteensä 37 MEUR:n vuotuiset kulusäästöt niiden valmistumisen jälkeen, mikä tarjoaa hyvän tuloskasvuajurin.

Osakkeen arvostus alkaa näyttää monella mittarilla jo hyvin houkuttelevalta

Fiskarsin tuloskunto on heikon markkinatilanteen ja uudelleenjärjestelyohjelmien takia poikkeuksellisen alhainen, mikä näkyy myös osakekurssissa. Osaketta saa kurssilaskun jälkeen jo alle tasearvolla (P/B 0,9x) ja selvästi laskeneiden osinkoennusteidemmekin jälkeen odotamme lähivuosien osinkotuottojen pysyvän yli 6 %:n tasolla. Näemme tuloskunnon paranevan merkittävästi 2021-2022 valmistuvien kannattavuusparannusohjelmien jälkeen. Vuosien 2020 ja 2021 kertaluonteisista eristä oikaistut P/E-luvut ovat ennusteillamme 12x ja 9x ja vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ~7x. Mielestämme heikko markkinatilanne tarjoaa nyt hyvän paikan hypätä Fiskarsin kyytiin.

Käy kauppaa. (Fiskars Group)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot

Fiskars Groupin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Brändimme Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood ovat mukana ihmisten elämässä - niin kotona, puutarhassa kuin ulkona luonnossa. Pyrimme tekemään arjesta ainutkertaista tänään ja tulevaisuudessa. Työllistämme noin 7 000 henkilöä 30 maassa, ja tuotteitamme on saatavilla yli 100 maassa. Fiskarsin osake on listattu Nasdaq Helsingissä (FSKRS). www.fiskarsgroup.com

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 1 090,4 1 034,0 1 079,0
- kasvu-% -2,5% -5,2% 4,4%
Liikevoitto (EBIT) 60,1 44,5 61,3
- EBIT-% 5,5% 4,3% 5,7%
EPS (oik.) 0,85 0,68 0,84
Osinko 0,56 0,50 0,54
P/E (oik.) 13,2 11,6 9,4
EV/EBITDA 8,9 7,3 6,8
Osinkotuotto-% 5,0% 6,3% 6,8%
Uusimmat ennusteet