Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Fiskars
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 13.20 EUR
Kurssi: 12.30 EURKurssi hetkellä: 13.9.2019 - 5:58

Nostamme Fiskarsin suosituksen lisää-tasolle (aik. vähennä) ja toistamme 13,2 euron tavoitehinnan. Suosituksen nosto perustuu puhtaasti osakekurssin viime viikkojen laskulle, emmekä ole tehneet ennusteisiimme muutoksia. Mielestämme matala tase- ja tulospohjainen arvostus sekä hyvä osinkotuotto tarjoavat vahvan brändiportfolion omaavan Fiskarsin osakkeelle jo riittävän tuotto-odotuksen positiiviselle puolelle siirtymiseen.

Liikevaihdon kasvattaminen on suuri haaste ja tältä vuodelta voidaan nähdä vielä toinen ohjeistuksen lasku

Fiskarsin alkuvuosi 2019 ei ollut erityisen vahva. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 3 % tasolle 534 MEUR ja vertailukelpoinen EBITA laski 20 % tasolle 33,7 MEUR. Yhtiö joutui heikon alkuvuoden takia laskemaan EBITA-ohjeistustaan toukokuussa, mikä johtui osittain myös USA:n ja Kiinan välisistä tullikorotuksista. Fiskars ohjeistaa, että vuoden 2019 vertailukelpoinen liikevaihto pysyy viime vuoden tasolla (1118,5 MEUR) ja vertailukelpoinen EBITA jää alle viime vuoden tason (121,7 MEUR). Yhtiöllä on ollut jo pidemmän aikaa vaikeuksia kasvattaa liikevaihtoaan nopeasti muuttuvassa vähittäiskaupan ympäristössä ja pidämme mahdollisena, että yhtiöltä nähdään tänä vuonna vielä liikevaihtoa koskeva ohjeistuksen lasku. Meidän ennusteemme vuoden 2019 liikevaihdolle on 1091 MEUR (-2 %) ja vertailukelpoiselle EBITA:lle 106 MEUR (-13 % ja vert.kelp. EBITA-%: 9,7 %).

Living-segmentin tehostamisohjelma painaa nyt tulosta, mutta luo edellytykset lähivuosien tuloskasvulle

Viime vuosien heikko kehitys on johtunut pääosin premium- ja luksustuotteita kattamiseen ja sisustamiseen tarjoavasta Living-segmentistä. Yhtiö käynnisti viime vuonna Living-segmentin kolmivuotisen muutosohjelman, jonka tavoitteena on lisätä toiminnan tehokkuutta ja yksinkertaistaa liiketoiminnan rakennetta. Ohjelma aiheuttaa 2018-2021 aikana noin 40 MEUR:n kertaluonteiset kulut, minkä jälkeen ohjelman odotetaan pienentävän vuotuisia kustannuksia noin 17 MEUR. Fiskarsilla on aiemmilta vuosilta hyvät näytöt globaalin vähittäiskauppa- ja jakeluverkoston sekä toimitusketjun ja organisaatiorakenteiden optimoinneista, joilla yhtiö on nostanut kannattavuuttaan merkittävästi. Uskomme myös Living-segmentin kannattavuusparannuksen tukevan konsernin tuloskasvua parin vuoden kuluessa, vaikka tehostamisohjelma pitää lyhyellä aikavälillä tuloskunnon paineessa.

Pitkän aikavälin tavoitteisiin yltäminen tarjoaisi osakkeelle selvää nousuvaraa

Fiskarsin pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin kuuluu liikevaihdon vuotuinen yli 5 %:n kasvu (orgaanisesti ja valituin yritysostoin) ja EBITA-marginaalin nosto 12 %:n tasolle (2019e: 9,7 %). Olemme ainakin lyhyellä aikavälillä skeptisiä tavoitteiden saavuttamisessa. Odotamme vuosien 2020-2021 liikevaihdon kasvun olevan noin 3 % vuodessa ja oikaistut EBITA-marginaaliennusteemme ovat 10,4 % ja 10,6 %. Mielestämme osakkeen arvostus on nykyisiin (selvästi yhtiön tavoitteiden alapuolella oleviin) ennusteisiimme nähden jo houkuttelevalla tasolla, mutta pitkän aikavälin tavoitteisiin yltäminen tarjoaisi mielestämme osakkeelle selvää nousuvaraa.  

Arvostus on jo riittävän matala positiivisen suosituksen antamiseen

Ennusteidemme mukaiset vuosien 2019 ja 2020 oikaistut P/E-luvut ovat 13-14x, jotka ovat kurssilaskun johdosta valuneet jo 10-20 % käyttämämme verrokkiryhmän alapuolelle. Vastaavien vuosien EV/EBITDA-kertoimet ovat noin 8x, jotka ovat 14-17 % verrokkiryhmän alapuolella. Tasepohjainen P/B-luku on 1,3x, mikä on 35 % verrokkiryhmän alapuolella. Vahvan taseen ja hyvän kannattavuuden turvin yhtiö voi arviomme mukaan maksaa lähivuosina osinkoa reilun 70 %:n osingonjakosuhteella, mikä tarkoittaa 4,6 %:n ja 4,7 %:n osinkotuottoa.

Käy kauppaa. (Fiskars)

Fiskars on kuluttajatuoteyhtiö, jonka kansainvälisiä pääbrändejä ovat Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Yhtiöllä on myös alueellisia brändejä kuten Arabia, Rörstrand, Gilmour, Royal Albert ja Royal Doulton. Fiskarsin tuotteita on saatavilla yli 100 maassa työllistää yli 7000 henkilöä yli 30 maassa.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 1 118,5 1 090,7 1 123,0
- kasvu-% -5,6% -2,5% 3,0%
Liikevoitto (EBIT) 91,6 74,7 86,0
- EBIT-% 8,2% 6,9% 7,7%
EPS (oik.) 1,11 0,91 0,91
Osinko 6,14 0,56 0,58
P/E (oik.) 13,5 13,6 13,5
EV/EBITDA 6,7 8,1 7,6
Osinkotuotto-% 40,8% 4,6% 4,7%
Uusimmat ennusteet