Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Finanssivalvonta julkaisi perjantaina suosituksensa pankkien voitonjaosta. Finanssivalvonta suosittaa suorassa valvonnassaan olevien pankkien noudattavan äärimmäistä varovaisuutta voitonjaossa syyskuun 2021 loppuun saakka. Finanssivalvonnan linjaus oli täysin yhdenmukainen EKP:n viime viikolla julkaisemaan suosituksen kanssa.

EKP ilmoitti viime viikolla suosittavansa pankkien rajoittavan voitonjakoaan syyskuun loppuun 2021 asti. Pankit saavat tässä välissä jakaa osinkoa 15 % 2019-2020 kumulatiivisista tuloksistaan tai maksimissaan 0,2 %-yksikköä CET1-% vakavaraisuudestaan. Finanssivalvonta kehottaa perjantaina julkaistussa suosituksessaan valvonnassa olevien pankkien noudattamaan voitonjaossaan vastaavia kriteerejä. Viime viikolla julkaistu kommenttimme EKP:n voitonjakorajoituksista on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

EKP:n viime viikon linjaus jätti näkemyksemme mukaan pienen mahdollisuuden sille, että Finanssivalvonta olisi voinnut poiketa valvonnassaan olevien ns. ”vähemmän merkityksellisten” pankkien osalta EKP:n yleisestä linjasta, mutta Fiva ei käyttänyt asian suhteen paikallista harkintaa. Seuraamistamme yhtiöistä Aktia, OmaSp ja Evli ovat kaikki ns. ”vähemmän merkityksellisiä pankkeja” ja Finanssivalvonnan perjantain suosituksen perusteella kaikkien pankkien voitonjako tulee jäämään hyvin niukaksi ennen syyskuun loppuun asti uloittuvan väliaikaisen voitonjakokiellon päättymistä.

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti.