Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Fondia
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.00 EUR
Kurssi: 7.72 EUR
Kurssi hetkellä: 18.2.2021 - 8:52

Fondian aamulla julkaisema H2’20-tulos jäi odotuksistamme selvästi ennakoitua heikomman kannattavuuden takia. Näkymät vuoteen 2021 jäivät toistaiseksi avoimeksi, sillä kommentit tulevasta jäivät vähäisiksi eikä ohjeistusta annettu. Pyrimme hakemaan näkymien suhteen lisätietoa yhtiön tulosjulkistuksen yhteydessä (webcast tänään klo 13). Positiivisia elementtejä raportissa olivat ennakoitua korkeampi osinkoehdotus, korkea asiakastyytyväisyys ja -pysyvyys sekä odotettu sisäisen toiminnan tehostuminen. Toivomaamme indikaatiota tuloskäänteestä ei raportista kuitenkaan löytynyt ja tulos jäi odotuksista, joten odotamme tänään alustavasti negatiivista kurssireaktiota.

Fondian liikevaihto oli H2:lla 9,1 MEUR laskien 2,7 % vertailukauteen nähden. Liikevaihdon kehitys oli odotuksiemme mukaista. Jatkuva LDaaS-liikevaihto laski katsauskaudella -3,6 % eli hieman kokonaisuutta enemmän. LDaaS-kuukausilaskutuksen osuus liikevaihdosta katsauskaudella säilyi kuitenkin lähes ennallaan ollen 47 % (H2’19: 48 %). Koko vuonna 2020 jatkuvan LDaaS-palvelun osuus liikevaihdosta oli 45 % ja lakiosastoasiakkaiden kokonaislaskutus oli 70 % (suunnilleen ennallaan). Yhtiön mukaan liikevaihdon kehitys heijasteli koronapandemiasta johtunutta yleistä palveluiden kysynnän varovaisuutta koko tilikauden ajan. Yhtiön mukaan kysyntä piristyi kuitenkin loppuvuotta kohti.  

Fondian vertailukelpoinen liikevoitto oli H2:lla 0,2 MEUR laskien yli 60 % vertailukaudesta (H2’19: 0,5 MEUR). Tämä oli meille selkeä pettymys, sillä odotimme pientä tulosparannusta. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli vain 2,1 % (H2’19: 5,3 %). Yhtiön mukaan kannattavuutta heikensivät liikevaihdon lasku sekä lisääntyneet poistot uuden toimitila- ja teknologiahankkeen osalta (poistot kasvoivat 0,2 MEUR vertailukaudesta). Näillä tekijöillä voi perustella poikkeaman vertailukauteen, mutta odotimme myös operatiivista parannusta vaisulta vertailukaudelta. Sisäisen tehokkuuden parantuminen olisi mielestämme antanut tulosparannukseen mahdollisuudet, sillä Fondia pystyi nostamaan juristien keskimääräistä tuottavuutta 8,6 %:lla vuonna 2020. Absoluuttisien lukujen ollessa pieniä, esimerkiksi toimitilan vaihto voi aiheuttaa kulurakenteeseen poikkeamia. Kulurakenteen kehitys vaatiikin lisäselvityksiä. Sen sijaan osinkoehdotus (0,28 €/osake) oli ennustamaamme (0,25 €/osake) korkeampi. Fondian tase on edelleen velaton ja kassa erittäin vahva (5,2 MEUR), joten osinkoon on hyvin varaa.

Näkymistä vuoteen 2021 raportissa oli erittäin ohuesti kommentteja. Odotetusti Fondia toisti keskipitkän aikavälin tavoitteensa, jotka ovat liikevaihdon vuosittainen kasvu keskimäärin noin 15 % ja keskimäärin noin 15 %:n liikevoittomarginaali. Vuodelle 2021 ei saatu ohjeistusta, emmekä ainakaan toistaiseksi löytäneet raportista toivomaamme indikaatiota tuloskäänteen jatkumisesta. Pyrimme hahmottamaan tämän vuoden odotettua tuloskehitystä paremmin tulosjulkistuksen yhteydessä. Markkinakommenteissa ei ollut oleellisia yllätyksiä, mutta epävarmuutta aiheuttaa edelleen koronapandemia. Strategisesti positiivista oli, että Ruotsissa LDaaS-palvelun kysyntä on kasvanut (2020 osuus liikevaihdosta 28 %). Baltiassa jatkuvan LDaaS-palvelun osuus oli toistaiseksi vain 19 %. Yhtiön strategisena tavoitteena on kasvattaa sekä lakiosastopalvelun että muiden tuotteistettujen jatkuvien palveluiden osuutta myös näillä markkina-alueilla.

Käy kauppaa. (Fondia)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 19,6 21,4 24,2
- kasvu-% -2,7% 8,9% 13,4%
Liikevoitto (EBIT) 1,7 2,3 2,7
- EBIT-% 8,8% 10,5% 11,2%
EPS (oik.) 0,31 0,44 0,54
Osinko 0,25 0,32 0,38
P/E (oik.) 24,7 17,7 14,2
EV/EBITDA 10,8 8,4 6,9
Osinkotuotto-% 3,2% 4,1% 4,9%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Fondia on vuonna 2004 perustettu Suomen 10. suurin lakiasiaintoimialan yritys ja ainoa listattu lakitoimialan yritys Pohjoismaissa. Keihäänkärkituotteena se tarjoaa jatkuvaa tuotteistettua lakiosastopalvelua kiinteällä kuukausihinnalla. Käytännössä asiakkaat voivat ulkoistaa oman lakiosaston osittain tai kokonaan Fondialle. Suomen miljardin euron liikejuridiikkamarkkinalla Fondian ydinkohderyhmää ovat alipalvellut pk-yritykset, mutta tuotteistettujen palvelujen kautta (esimerkiksi DPOaaS) tarjonta soveltuu hyvin myös suurille yrityksille.