Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Fondia
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.00 EUR
Kurssi: 7.80 EUR
Kurssi hetkellä: 15.2.2021 - 5:47

Fondia julkaisee H2’20-raporttinsa torstaina. Odotamme yhtiöltä lievää liikevaihdon laskua sekä nousujohteista tuloskehitystä vaisulta vertailukaudelta. Yhtiön liikevaihto oli Q3:lla 3,9 MEUR laskien 4,1 % vertailukaudesta, mutta henkilöstömäärä laski tätä voimakkaammin. Toiminnan tehokkuus onkin oletettavasti kasvanut, mikä heijastunee positiivisesti kannattavuuteen. Tilinpäätöksen yhteydessä ratkaisevia ovat kuitenkin näkymät vuodelle 2021, joiden pitäisi tukea oletustamme yhtiön käänteen edistymisestä oikeaan suuntaan. Lisäksi raportissa kiinnostaa erityisesti jatkuvan palvelun (LDaaS) liikevaihto sekä Ruotsin liiketoiminnan kehitys. Emme ole tehneet muutoksia ennusteisiimme tai näkemykseemme osakkeesta ennen raporttia.

Odotamme Fondian liikevaihtokehityksen parantuneen Q4:llä asteittain markkinatilanteen mukana, ja ennustamme liikevaihdon laskeneen H2:lla noin 3 %. Lähtökohtaisesti liikejuridiikan palveluiden kysyntä on varsin defensiivistä, ja Fondia on pystynyt palvelemaan asiakkaitaan myös poikkeusaikoina suhteellisen normaaliin tapaan hyödyntäen digitaalisia liiketoiminta-alustojaan. Toisaalta uusmyyntiä koronapandemia on todennäköisesti edelleen vaikeuttanut, mutta tämänkin suhteen Q3:n loppua kohti näkyi positiivisia merkkejä. Suurin mielenkiinto kohdistuu LDaaS (Legal Department as a Service) - lakiosastopalvelun liikevaihdon kehitykseen, koska tämä on arvokasta jatkuvaa laskutusta. LDaaS kk-laskutuksen osuus Fondian liikevaihdosta oli H1’20:lla 42 % ja näkisimme mielellämme tämän osuuden kasvaneen.

Yhtiö kertoi Q3-liiketoimintakatsauksessaan henkilöstömäärän (FTE) olleen Q3:lla keskimäärin 128 (Q3’19: 140), ja käsityksemme mukaan henkilöstömäärä on pysynyt vertailukautta matalammalla tasolla Q4:llä. Tuloksesta tai kannattavuudesta liiketoimintakatsauksessa ei julkaistu lukuja, joten tämän suhteen puhumme puhtaasti H2-luvuista. Fondian kuluista valtaosa on henkilöstökuluja (2019: 68 % liikevaihdosta), joten henkilöstömäärän liikevaihtoa suurempi lasku heijastuu lähtökohtaisesti tuottavuuteen ja sitä kautta positiivisesti kannattavuuteen. Ennustamme kausiluontoisesti heikomman H2-liikevoiton olleen noin 0,6 MEUR, kun H2’19-vertailukaudella raportoitu liikevoitto oli nollatasolla. Vertailukelpoinen liikevoitto, josta kertaluontoiset kulut (H2’19: 0,5 MEUR) on oikaistu, on kuitenkin järkevämpi vertailukohta. Viime vuoden tulospettymyksien jälkeen uskomme yhtiön onnistuneen kääntämään suuntaa, ja tuloskehityksen olevan jälleen ainakin maltillisesti nousujohteista. Silti näkyvyys erityisesti Ruotsin ja Baltian toimintojen kehitykseen on heikko, joten epävarmuutta kannattavuuskehitykseen liittyy merkittävästi.

Fondia ei ole antanut varsinaisia ohjeistuksia, vaan nojannut näkymissä yleisempään kommentointiin sekä keskipitkän aikavälin tavoitteensa (liikevaihdon vuosittainen kasvu keskimäärin noin 15 % ja keskimäärin noin 15 %:n liikevoittomarginaali). Ennustamme tällä hetkellä Fondian liikevaihdon olevan noin 21,4 MEUR (+8,9 %) ja liikevoiton olevan noin 2,3 MEUR (10,5 % liikevaihdosta) vuonna 2021. Odotamme siis Fondialta kannattavaa kasvua tänä vuonna, mitä näkymien pitäisi tukea. Markkinakehitykseen liittyy kuitenkin edelleen huomattavaa epävarmuutta, ja erityisesti Q1:n osalta vertailutaso on suhteellisen hyvä. Erityisesti loppuvuotta kohden Fondian pitäisi pystyä kääntämään liikevaihto selkeään kasvuun ja samalla parantamaan edelleen kannattavuuttaan. Katseet kääntyvät uusmyynnissä onnistumiseen sekä Ruotsin kehitykseen, sillä siellä jatkuvaa liikevaihtoa on huomattavasti Suomea vähemmän. Lisäksi olemme kiinnostuneita CREDU-projektin etenemisestä ja sen mahdollisista hyödyistä tulevaisuudessa. 

Käy kauppaa. (Fondia)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 19,6 21,4 24,2
- kasvu-% -2,7% 8,9% 13,4%
Liikevoitto (EBIT) 1,7 2,3 2,7
- EBIT-% 8,8% 10,5% 11,2%
EPS (oik.) 0,31 0,44 0,54
Osinko 0,25 0,32 0,38
P/E (oik.) 25,0 17,9 14,3
EV/EBITDA 11,0 8,6 7,0
Osinkotuotto-% 3,2% 4,1% 4,9%
Uusimmat ennusteet

Fondia on vuonna 2004 perustettu Suomen 10. suurin lakiasiaintoimialan yritys ja ainoa listattu lakitoimialan yritys Pohjoismaissa. Keihäänkärkituotteena se tarjoaa jatkuvaa tuotteistettua lakiosastopalvelua kiinteällä kuukausihinnalla. Käytännössä asiakkaat voivat ulkoistaa oman lakiosaston osittain tai kokonaan Fondialle. Suomen miljardin euron liikejuridiikkamarkkinalla Fondian ydinkohderyhmää ovat alipalvellut pk-yritykset, mutta tuotteistettujen palvelujen kautta (esimerkiksi DPOaaS) tarjonta soveltuu hyvin myös suurille yrityksille.