Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Fondia
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.00 EUR
Kurssi: 7.10 EUR
Kurssi hetkellä: 25.3.2021 - 6:19

Toistamme Fondialle lisää-suosituksen tavoitehinnalla 8,0 euroa laajassa raportissamme. Viime vuosien vaikeuksista huolimatta näemme Fondian liiketoimintamallin hyvin kilpailukykyisenä ja odotamme yhtiöltä paluuta kannattavaan kasvuun lähivuosina pandemian negatiivisten vaikutuksien väistyessä. Ennustamaamme vahvaan tuloskasvuun (oik. EPS yli 30 % 2020-2023 CAGR) liittyy merkittävää epävarmuutta yhtiön ollessa tällä hetkellä käänneyhtiö, mutta mielestämme arvostustasossa riskejä on huomioitu enemmän kuin tarpeeksi. Yhtiöstä julkaisemamme laaja raportti on luettavissa täällä.

Erilainen lakipalveluyritys, joka herättää tunteita

Fondia on Suomen 10. suurin liikejuridiikkaan keskittynyt lakipalveluyritys, joka tarjoaa keihäänkärkituotteena jatkuvaa tuotteistettua lakiosastopalvelua kiinteällä kuukausihinnalla (LDaaS, Legal Department as a Service). Käytännössä asiakkaat voivat ulkoistaa oman lakiosaston osittain tai kokonaan Fondialle. Vuoden 2020 liikevaihdosta 45 % on jatkuvaa LDaaS-liikevaihtoa ja loput projekteja joko LDaaS-asiakkaille (25 %) tai muille (35 %). Yhtiö on panostanut uusiin toimintamalleihin ja digitaalisiin palveluihin, ja on digitaalisuudessa edelläkävijä konservatiivisella toimialalla. Yhtiön strategiaa tukee MyFondia -alusta, joka on digitaalinen työskentely-ympäristö juristien ja asiakkaiden välillä. Suomen miljardin euron liikejuridiikkamarkkinalla Fondian ydinkohderyhmä on alipalvellut pk-yritykset, mutta tuotteistettujen palvelujen kautta (esimerkiksi DPOaaS) tarjonta soveltuu hyvin myös suurille yrityksille. Valtavirrasta poikkeava liiketoimintamalli ja digiajan edelläkävijyys antavat yhtiölle kilpailuedun. Yhtiön toimintatapa tai kulttuuri eivät vetoa kaikkiin, mutta näemme yhtiöllä erinomaiset mahdollisuudet nostaa markkinaosuuttaan. Fondialla on Suomen lisäksi toimintaa Ruotsissa (2020: 18,5 % liikevaihdosta) ja Baltiassa.

Odotamme yhtiön palaavan kannattavaan kasvuun vaikeiden vuosien jälkeen

Fondian kannattava kasvu oli vuosina 2013-2017 vakuuttavaa, mutta vuonna 2018 yhtiö teki Jansson & Norin -yritysoston Ruotsissa ja organisaatioon iski pahoja kasvukipuja. Vuodet 2018-2019 olivat sisäisen murroksen aikaa, ja lupaavasti alkaneen vuoden 2020 pilasi koronapandemia. Vaikka liikejuridiikan markkina on defensiivinen, Fondia on kärsinyt taantumista myös historiassa. Odotamme Fondialta vahvaa tuloskasvua lähivuosina, mikä johtuu osittain vuoden 2020 heikosta lähtötasosta. Ennustamme Fondian oikaistun osakekohtaisen tuloksen kasvavan 2020-2023 noin 32 % (CAGR). Suurin tekijä tuloskasvussa on liikevaihdon kasvu, sillä Fondian kulurakenne on liian korkea suhteessa nykyiseen liikevaihtoon. Yhtiön ”infrastruktuuri” on rakennettu nykyistä huomattavasti laajempaa liiketoimintaa ajatellen, joten kasvun mukana kannattavuudella olisi tilaa skaalautua. Lisäksi kriittisiä tekijöitä ovat tehokkuuden parantaminen (liikevaihto/juristi) sekä Ruotsin kääntäminen voitolliseksi.

Riski/tuotto-suhde on erittäin houkuttelevalla tasolla

Fondian arvostus on kohtuullinen sekä absoluuttisilla kertoimilla (2021e oik. EV/EBIT 12x) että suhteessa verrokkiryhmään. Arvostuksessa täytyy huomioida ylikapitalisoitunut tase (kassa 5,2 MEUR) sekä liikearvopoistot, jotka oikaisemme vertailukelpoisuuden takia. Osakkeen käypä arvo on arviomme mukaan 8-10 euroa. Asetamme tavoitehintamme haarukan alalaitaan, koska sijoittajien kuuluu nykytilanteessa saada oleellinen korvaus lähivuosien tuloskasvuun liittyvän ennusteriskin kantamisesta. Viime vuosien heikon kehityksen jälkeen Fondia on ainakin osittain käänneyhtiö, joka on osin menettänyt sijoittajien luottamuksen. Nykyisellä kurssitasolla riski/tuotto-suhde on kuitenkin mielestämme erittäin houkutteleva huomioiden, että hyvässä skenaariossa Fondialla on potentiaalia myös pitkän aikavälin arvonluojaksi. Ensin yhtiön on kuitenkin saatava liikevaihto ja tulos kasvuun.

Käy kauppaa. (Fondia)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 19,6 20,8 22,7
- kasvu-% -2,6% 5,8% 9,2%
Liikevoitto (EBIT) 1,3 1,7 2,2
- EBIT-% 6,5% 8,3% 9,8%
EPS (oik.) 0,26 0,37 0,47
Osinko 0,28 0,30 0,32
P/E (oik.) 30,7 19,0 15,0
EV/EBITDA 13,6 9,1 7,1
Osinkotuotto-% 3,5% 4,2% 4,5%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Fondia on vuonna 2004 perustettu Suomen 10. suurin lakiasiaintoimialan yritys ja ainoa listattu lakitoimialan yritys Pohjoismaissa. Keihäänkärkituotteena se tarjoaa jatkuvaa tuotteistettua lakiosastopalvelua kiinteällä kuukausihinnalla. Käytännössä asiakkaat voivat ulkoistaa oman lakiosaston osittain tai kokonaan Fondialle. Suomen miljardin euron liikejuridiikkamarkkinalla Fondian ydinkohderyhmää ovat alipalvellut pk-yritykset, mutta tuotteistettujen palvelujen kautta (esimerkiksi DPOaaS) tarjonta soveltuu hyvin myös suurille yrityksille.