Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Fondia
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.00 EUR
Kurssi: 7.66 EUR
Kurssi hetkellä: 19.4.2021 - 5:49

Lakipalveluyritys Fondia julkistaa Q1-liiketoimintakatsauksensa perjantaina. Odotamme yhtiön kehityksen olleen mollivoittoista vielä alkuvuonna, varsinkin huomioiden vahva Q1’20-vertailukausi. Viime vuonna koronapandemia iski yhtiön kysyntään Q1:n jälkeen, mutta käsityksemme mukaan kysyntätilanteen pitäisi olla hiljalleen normalisoitumassa. Q1:n jälkeen avainlukujen kehityksen pitäisi kääntyä parempaan suuntaan ja odotamme Fondialta merkittävää tulosparannusta loppuvuonna. Näkymien tai tulevaisuuden kommenttien pitäisi siis indikoida, että suunta on kääntymässä. Yhtiö julkaisee liiketoimintakatsauksessa ensimmäistä kertaa myös tuloslukuja. Vertailukauden tasot eivät ole tiedossa, mikä kasvattaa tulosennusteisiin liittyvää epävarmuutta.

Ennustamme Fondian liikevaihdon laskeneen Q1:llä noin 4 % yhteensä 5,3 MEUR:oon. Viime vuonna yhtiön liikevaihto kasvoi vielä Q1:llä 5,7 %, mutta kääntyi Q2:lla yhtiölle jyrkkään 10,0 %:n laskuun. Arviomme mukaan muutos (yli 15 %) johtuu valtaosin koronapandemiasta, joka rantautui Suomeen voimalla maaliskuussa 2020. Lakipalveluiden kysyntä on varsin defensiivistä, mutta poikkeusoloissa kysyntä keskittyi tiettyihin toimialoihin (esim. työoikeus) ja jäätyi toisaalla (esim. pienemmät yritysjärjestelyt). Pandemiasta ja rajoitustoimista huolimatta taloudellinen aktiviteetti on käsityksemme mukaan ollut Q1:llä yleisesti kohtuullisella tasolla, mutta alkuvuoden 2020 tahtiin Fondia ei arviomme mukaan yllä. Arvioimme kuitenkin suunnan kääntyvän Q2:lla, osittain toki heikkoon vertailutasoon liittyen. Jatkuvan kk-laskutuksen osuuden liikevaihdosta arviomme pysyneen Q1:llä suunnilleen ennallaan (H2’20: 47 %).

Käsityksemme mukaan Fondia tulee raportoimaan liiketoimintakatsauksessa kannattavuuden avainluvuista käyttökatteen (EBITDA) sekä liikevoiton (EBIT). Viime vuonna yhtiö aloitti liiketoimintakatsaukset raportoimalla liikevaihdon myös Q1 ja Q3, mutta tulos- tai kannattavuuslukuja vertailukausilta ei ole. Suunta on kuitenkin arviomme mukaan vielä negatiivinen. Odotamme alkuvuoden käyttökatemarginaalin olleen noin 11,5 % ja liikevoittomarginaalin noin 7,7 %. Itse seuraamme erityisesti konserniliikearvon poistoista oikaistua liikevoittomarginaalia, jonka odotamme olleen olosuhteisiin nähden kohtuullisella noin 8,7 %:n tasolla. Liikearvopoistoja ei tehtäisi IFRS-kirjanpidossa (Fondialla FAS), ja luku on siten paremmin vertailtavissa pörssiyhtiöihin. Odotamme työntekijöiden määrän kääntyneen lievään nousuun loppuvuoden 2020 alhaiselta tasolta, mutta käsityksemme mukaan kehitys on hidasta ja nousu asteittaista vuoden aikana.

Odotamme Fondialta merkittävää tulosparannusta loppuvuonna 2021, ja avainasia Q1-katsauksessa onkin näkymät. Yhtiö ole antanut tulosohjausta vuodelle 2021, ja liiketoimintakatsaus on oletettavasti edelleen varsin suppea. Näin ollen näkymiin jää oletettavasti jälleen paljon tulkinnanvaraa. Mielestämme kommenttien pitäisi kuitenkin indikoi pahimman olevan takana ja avainlukujen (liikevaihto, henkilöstömäärä, operatiivinen kannattavuus) kehittyvän positiivisesti loppuvuonna. Muuten omissa 2021-ennusteissamme olisi laskupainetta. Q1-tulosta huomattavasti tärkeämpää olisikin, että liiketoiminta saataisiin jälleen kasvu-uralle viime vuosien vaikeuksien jälkeen. Emme ole tehneet ennustemuutoksia.

Käy kauppaa. (Fondia)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 19,6 20,8 22,7
- kasvu-% -2,6% 5,8% 9,2%
Liikevoitto (EBIT) 1,3 1,7 2,2
- EBIT-% 6,5% 8,3% 9,8%
EPS (oik.) 0,26 0,37 0,47
Osinko 0,28 0,30 0,32
P/E (oik.) 30,7 20,5 16,2
EV/EBITDA 13,6 9,9 7,8
Osinkotuotto-% 3,5% 3,9% 4,2%
Uusimmat ennusteet

Fondia on vuonna 2004 perustettu Suomen 10. suurin lakiasiaintoimialan yritys ja ainoa listattu lakitoimialan yritys Pohjoismaissa. Keihäänkärkituotteena se tarjoaa jatkuvaa tuotteistettua lakiosastopalvelua kiinteällä kuukausihinnalla. Käytännössä asiakkaat voivat ulkoistaa oman lakiosaston osittain tai kokonaan Fondialle. Suomen miljardin euron liikejuridiikkamarkkinalla Fondian ydinkohderyhmää ovat alipalvellut pk-yritykset, mutta tuotteistettujen palvelujen kautta (esimerkiksi DPOaaS) tarjonta soveltuu hyvin myös suurille yrityksille.