Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Fondia Q2: Tulos jäi hieman odotuksistamme

Analyytikon kommentti 26.08.2021 9:16 Fondia
Yhtiö: Fondia
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.40 EUR
Kurssi: 7.78 EUR
Kurssi hetkellä: 26.8.2021 - 9:01

Lakipalveluyritys Fondian aamulla julkaisema Q2-tulos jäi hieman odotuksistamme. Liikevaihto kääntyi odotuksiemme mukaisesti kasvuun Q2:lla, mutta kehitystä vaimensi edelleen korkea henkilöstön vaihtuvuus Suomessa. Näin ollen käytännössä kaikki tulosluvut olivat noin 100 TEUR ennakoimaamme heikompia toisella neljänneksellä. Uusia rekrytointeja on tehty alkuvuonna paljon ja uusien juristien sisäänajo vaatii aina aikaa. Näkymiin joudumme hakemaan tarkennuksia yhtiön tulosjulkistustilaisuudesta, jota voitte seurata klo 12.30 alkaen tästä linkistä. Ensiarviomme Q2-raportista on lievästi negatiivinen Suomen haasteiden takia, mutta erityisesti Ruotsissa Fondia vaikuttaisi löytäneen oikean suunnan. Isossa kuvassa tärkeä kysymys on, ovatko Suomen haasteet ohimeneviä.

Fondian Q2-liikevaihto oli 5,4 MEUR (Q2’20: 5,1 MEUR), mikä tarkoittaa 6,5 %:n nousua vertailukaudesta (ennuste 5,5 MEUR). Kysyntätilanne oli odotuksiemme mukaisesti parantunut, mikä johtui yhtiön mukaan yrityskauppamarkkinan avautumisesta sekä lakiosastoasiakkaiden lisääntyneistä toimeksiannoista mm. hankintamenettelyihin, kilpailuoikeuteen sekä tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. Suomessa liikevaihdon kehitystä on hidastanut henkilöstön suurempi vaihtuvuus ja uusien rekrytoitujen juristien sisäänajo. Ensiarviomme mukaan tämä on syy sille, että liikevaihto jäi hieman odotuksistamme. Sen sijaan Ruotsin liikevaihto kasvoi 27,9 % vertailukauteen nähden. Vertailutaso oli oletettavasti alhainen, mutta suunta on silti selkeä ja yhtiö kertoi voittaneensa Ruotsissa useita uusia merkittäviä lakiosastoasiakkuuksia. Myös tuotteistetuilla palveluilla (esimerkiksi Data Protection Officer as Service) oli yhtiön mukaan merkittävä vaikutus kasvuun varsinkin Ruotsin markkinassa. Lakiosastopalvelun osuus kokonaisliikevaihdosta oli H1:llä 45 % (H1’20: 42 %), ja tässä suunta on oikea.

Q2-tulos jäi hieman odotuksistamme liikevaihdon mukana. Fondian käyttökate oli Q2:lla 0,5 MEUR ja liikevoitto 0,3 MEUR, kun ennusteemme olivat molemmissa 100 TEUR korkeampia. Q2’20-vertailukaudesta yhtiön tulos jäi odotuksien mukaisesti, koska silloin koronapandemian alkuaikoina yhtiö teki poikkeuksellisia säästötoimia (mm. lomautuksia Ruotsissa). Yhtiön mukaan alkuvuoden kannattavuutta heikensivät strategian mukaiset investoinnit digitaaliseen kehityshankkeeseen, tammikuussa 2021 avattuun uuteen toimistoon liittyvät poistot sekä kasvaneet rekrytointikulut. Edellä mainitut olivat odotettuja, mutta viimeisin liittyy juuri henkilöstön vaihtuvuuteen ja siihen, että yhtiö kertoi rekrytoineensa alkuvuonna 24 uutta juristia. Q2:lla keskimääräinen henkilöstö nousi hieman (FTE: 133 vs. 131), mutta vaihtuvuuden ja uusien ylösajon takia ”tehokas” luku on ollut oletettavasti vähemmän. Yhtiö kertoi myös lisänneensä Legal Tech -painotteisia rekrytointeja ja kertoi CREDU-kehityshankkeen edenneen aikataulussa. Yhtiön tavoitteena on konseptoida MyFondia-alusta, tehostaa työskentelyämme asiakkaiden kanssa sekä luoda MyFondia-alustasta kansainvälisesti skaalautuva.

Näkymien suhteen H1-raportin anti oli ainakin ensivilkaisulla ohut, mutta yhtiön johto suhtautui luottavaisesti kasvun jatkumiseen loppuvuoden aikana sekä Ruotsissa ja Baltiassa tavoitteeksi asetetun break even -pisteen saavuttamiseen. Kansainvälinen kehitys vaikuttaakin tällä hetkellä lupaavalta, mutta toisaalta Suomessa on ollut alkuvuonna haasteita. Pyrimme kirkastamaan näkymiä yhtiön tulosjulkistustilaisuudessa ja toimitusjohtajan haastattelussa. Fondia tiedotti aamulla myös suunnittelevansa uutta osakepohjaista sitouttamis- ja kannustinohjelmaa yhtiön avainhenkilöille.

 

Käy kauppaa. (Fondia)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 19,6 20,8 22,5
- kasvu-% -2,6% 6,0% 8,0%
Liikevoitto (EBIT) 1,3 1,7 2,2
- EBIT-% 6,5% 8,1% 10,0%
EPS (oik.) 0,26 0,37 0,48
Osinko 0,28 0,30 0,32
P/E (oik.) 30,7 21,0 16,2
EV/EBITDA 13,6 10,5 7,9
Osinkotuotto-% 3,5% 3,9% 4,1%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Fondia on vuonna 2004 perustettu Suomen 10. suurin lakiasiaintoimialan yritys ja ainoa listattu lakitoimialan yritys Pohjoismaissa. Keihäänkärkituotteena se tarjoaa jatkuvaa tuotteistettua lakiosastopalvelua kiinteällä kuukausihinnalla. Käytännössä asiakkaat voivat ulkoistaa oman lakiosaston osittain tai kokonaan Fondialle. Suomen miljardin euron liikejuridiikkamarkkinalla Fondian ydinkohderyhmää ovat alipalvellut pk-yritykset, mutta tuotteistettujen palvelujen kautta (esimerkiksi DPOaaS) tarjonta soveltuu hyvin myös suurille yrityksille.