Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Fondia
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 8.50 EURTavoitehinta päivitetty: 30.8.2019
Kurssi: 7.88 EURKurssi hetkellä: 23.10.2019 - 6:00

Fondia tiedotti eilen sopineensa yhtiön ja sen kahden perustajan välisen työsuhderiidan, josta yhtiö oli tiedottanut 28.5.2019. Fondian kaksi perustajaa Marianne Saarikko Janson ja Mårten Janson olivat toukokuussa jättäneet haastehakemuksen Helsingin käräjäoikeudelle työsuhteidensa päättämistä koskien. Olimme kommentoineet riitaa aikaisemmin mm. täällä. Tämä riita on nyt saatu sovittua ja osana sovintoa Fondia on sitoutunut maksamaan Marianne Saarikko Jansonille ja Mårten Jansonille korvauksena yhteensä 170 TEUR (alkuperäiset kannevaatimukset olivat noin 410 TEUR). Muilta osin osapuolet ovat sopineet, että sovinnon sisältöä ei julkisteta. Sovinnolla ei Fondian mukaan ole merkittävää vaikutusta yhtiön taloudelliseen tilanteeseen.

Fondian hallituksen puheenjohtaja Juha Sarsaman mukaan riitaan johtaneissa syissä ei ollut kysymys väärinkäytöksistä. Kyse oli monista tekijöistä eikä yhdestä yksittäisestä asiasta. Yhtiö ja kantajat kävivät keskusteluja, jotka Sarsaman mukaan lisäsivät ymmärrystä irtisanomisiin johtuneista syistä.

Korvauksena maksettava 170 TEUR vastaa noin 11 % yhtiön koko viime vuoden nettotuloksesta. Fondian tase on kuitenkin erittäin vahva ja nettovelaton ja yhtiö pystyy maksamaan korvauksen kassavaroista (H1’19 lopussa 5,4 MEUR). Kertaluonteisella 170 TEUR korvauksella ei ole suurta vaikutusta näkemykseemme Fondian osakkeen käyvästä arvosta.

Merkittävin riitaan liittyvä riski oli näkemyksemme mukaan maineriski. Mikäli Fondia olisi tuomittu syyllistyneen perusteettomaan irtisanomiseen, olisi tällä hyvin todennäköisesti ollut heikentävä vaikutus yhtiön maineeseen ja uskottavuuteen asiakkaiden ja myös henkilöstön näkökulmasta. Tämä merkittävin riski nyt poistui, mikä on myönteistä. Kahden perustajan irtisanominen, riita ja maksettava korvaus jättivät kuitenkin mielestämme pienen kolhun yhtiön tarinaan.

Käy kauppaa. (Fondia)

Analyytikko / Kirjoittaja

Jesse Kinnunen

Jesse Kinnunen

Analyytikko

Lisätiedot

Fondia on liikejuridiikan täyden palvelun talo, joka tarjoaa uudenlaisia palvelumalleja ja hyödyntää digitaalisia teknologioita. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa ja Virossa ja konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 noin 20,2 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on noin 160 työntekijää.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 20,2 22,0 24,4
- kasvu-% 15,9% 8,6% 11,0%
Liikevoitto (EBIT) 2,1 1,6 2,8
- EBIT-% 10,6% 7,4% 11,3%
EPS (oik.) 0,41 0,31 0,53
Osinko 0,37 0,39 0,41
P/E (oik.) 31,2 25,6 14,8
EV/EBITDA 16,5 10,8 7,0
Osinkotuotto-% 2,9% 4,9% 5,2%
Uusimmat ennusteet