Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Vuonna 2020 Suomen taloutta runnellut koronaviruspandemia aiheutti elinkeinoelämän näkökulmasta ennennäkemättömän tilanteen. Jotkut toimialat hyötyivät liikkumis- ja kokoontumisrajoitteiden aiheuttamasta kotoilubuumista, mutta Foodservice-sektori kuului suurimpien kärsijöiden joukkoon. Foodservice-markkina notkahti keväällä rajusti, kun kuluttajat välttivät ruokailemista julkisilla paikoilla (ravintolat, lounasruokalat jne.) ja toimiala koki erilaisia rajoituksia viranomaisten suunnalta, mm. koulujen sulkemiset keväällä.  

Foodservice-markkina on osa päivittäis- ja käyttötavarakaupan kokonaisuutta. Markkina koostuu hotelleista, ravintoloista, kahviloista, julkishallinnon laitoksista, sairaaloista, kouluista sekä hoiva- ja päiväkodeista. Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan Suomessa oli vuonna 2020 noin 16 143 ammattikeittiötä, jotka tuottavat asiakkailleen noin 749 miljoonaa ateriaa vuosittain.  Suurin osa ammattikeittiöiden raaka-aineista hankitaan Foodservice-tukkukaupoista. PTY:n mukaan joka toinen suomalainen käyttää Foodservice-palveluita päivittäin käydessään ravintoloissa sekä työpaikka- ja kouluruokaloissa. Näissä kanavissa ruokailu on luonnollinen osa monen suomalaisen arkea, minkä vuoksi alan kysyntä on suhdannekestävää.

Seuraavassa kuvaajassa näkyy Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten Foodservice-tukkukaupan liikevaihdon kehitys vuosina 2018–2020 (lähde: PTY, Tilastokeskus). Vuosina 2017–2019 foodservice-tukkukauppa kasvoi tasaisesti, mutta 2020 maaliskuussa markkina kärsi uusien koronaan liittyvien rajoitusten ja suositusten vuoksi. Rajoitusten täysmääräinen vaikutus koettiin huhti- ja toukokuussa, kun alan liikevaihto laski 48 % ja 45 %. Kesällä kuluttajat rohkaistuivat jälleen liikkumaan ja syömään ulkona, mikä heijastui liikevaihdon palautumisena lähes vertailukauden tasolle. Kuvaajasta näkee kuitenkin, miten koronapandemian toinen aalto alkoi taas vuoden loppua kohden vähentää Foodservice-sektorin kysyntää.

Helsingin pörssissä on useita elintarvikeyhtiöitä, jotka myyvät tuotteitaan Foodservice-kanavaan. Näitä ovat Apetit, Atria, Fodelia, HKScan ja Raisio. Seuraavassa taulukossa on listattu näiden yhtiöiden liikevaihdot ja liikevoitot vuoden 2020 ensimmäiseltä yhdeksältä kuukaudelta sekä kehitys vertailukauteen nähden (Q1-Q3’19).

 

Liikevaihtoa tarkastelemalla Foodservice-markkinan heikkoutta ei yritysten luvuista aluksi huomaa ja tämä johtuu siitä, että suurimmalle osalle näistä yhtiöistä Foodservice-sektorin osuus liikevaihdosta on melko pieni. Ainoastaan Atrian ja Raision liikevaihdot ovat laskeneet Q1-Q3:n aikana vertailukaudesta ja nekin ainoastaan 3,1 % ja 1,2 %. Fodelia on kasvanut viime vuosina selvästi tämän ryhmän nopeinta vauhtia, ja kasvu jatkui myös alkuvuonna 2020 (+15,0 % vertailukaudesta). Fodelian kasvu alitti kuitenkin yhtiön keskipitkän aikavälin vuotuisen liikevaihdon kasvutavoitteen (tavoite +25 %), mikä johtui pääosin yhtiön vahvasta riippuvuudesta Foodservice-sektorin asiakkaihin.

Liikevoittoa tarkastellessa koronaviruksen vaikutukset näyttävät suomalaisen elintarvikesektorin näkökulmasta monijakoiselta. Apetin ja HKScanin osalta vuosi on ollut vahva ja molempien yhtiöiden liikevoitot ovat nousseet voitolliseksi vertailukauden tappioista. Molemmissa tapauksissa taustalla ovat vaikuttaneet myös yhtiöiden vahvat omat tehostamistoimenpiteet ja/tai kulusäästöt. Myös Atria on onnistunut kasvattamaan liikevoittoaan 33,7 % vertailukaudesta. Raision liikevoitto on pysynyt suunnilleen edellisvuoden tasolla, mutta Fodelian kohdalla liikevoitto on laskenut 68,5 % vertailukaudesta.

Apetitin Ruokaratkaisut-segmentti on johdon mukaan kärsinyt Foodservice-sektorin poikkeustilanteesta, mutta segmentin liikevaihto kasvoi kuitenkin 2 % vertailukaudesta. Kauttaaltaan Apetit-konsernin vahvan vuoden 2020 suorittamisen taustalla on viljakaupan haasteiden selvittäminen, omien kulujen hallinta, jalostusmarginaalin nosto ja ruoan vienti. Atria kasvatti liikevoittoaan vähittäiskauppamyynnin, Kiinan viennin ja hyvän myynnin rakenteen siivittämänä. Käännettä tekevän HKScanin mukaan poikkeusolot ovat hidastaneet tulosparannusta etenkin Suomessa heikon Foodservice-markkinan seurauksena. Vahva myynti vähittäiskaupan puolella on kuitenkin paikannut tätä aukkoa.

Fodelia-konsernissa poikkeusympäristö koetteli eniten valmisruokia tuottavaa tytäryhtiö Feeliaa, joka keskittyy lähes kokonaan Foodservice-kanavaan. Feelialle tärkeän lounas- ja kouluruokailun kysyntä pysähtyi väliaikaisesti käytännössä täysin ja poisjääneet yleisötapahtumat laskivat kokonaiskysyntää. Poikkeustilanteen vuoksi laskeneen myynnin johdosta yhtiö joutui kirjaamaan alas varastoaan, mikä painoi sen kannattavuutta. Kysyntä on kuitenkin ollut hyvää yhtiön verkkokaupassa, ja yhtiö on vastannut kuluttajien tarpeeseen tarjoamalla pienempiä pakkauskokoja suoraan kotiin kuljetettuna. Fodelian kykyä kasvaa tässä markkinaympäristössä voidaan pitää hyvänä suorituksena, kun huomioidaan sen suuri riippuvuus Foodservice-kanavasta.

Raision segmenteistä Terveelliset ainesosat on ollut vuoden 2020 tasaisin suorittaja. Yhtiö kärsi koronaviruspandemian vaikutuksista etenkin Ison-Britannian ja Puolan markkinoilla. Venäjällä yhtiö suoriutui hyvin ruplamääräisesti, mutta valuuttakurssimuutokset ovat antaneet sille vastatuulta. Raisioon Foodservice-markkinan heikkous ei ole juurikaan vaikuttanut, koska sen osuus yhtiön liikevaihdosta on hyvin pieni ja pääosa Raision tuotteista (Terveelliset elintarvikkeet -segmentissä) myydään päivittäistavarakauppojen kautta.

Kohdeyhtiöistä jokainen ylsi tarkastelukaudella positiiviseen liiketulokseen, mikä näyttää, ettei yksikään niistä ole täysin riippuvainen Foodservice-sektorista. Fodelia on ainut yhtiö, jonka liiketulos on laskenut vertailukaudesta, mikä heijastaa Foodservice-kanavasta syntyvän liikevaihdon korkeaa osuutta. Fodelian kohdalla on kuitenkin huomioitava, että puolivuotisen raportoinnin takia yhtiön Q3-luvut eivät ole kirjoitushetkellä saatavilla, mikä lisää toimialan heikon kevään painoarvoa tässä tarkastelussa. Hajautettu tarjonta ja päivittäistavarakaupan voimakkaasti vuonna 2020 kasvanut kysyntä on yleisesti auttanut suurta osaa näistä yhtiöistä selviämään koronapandemian poikkeusoloissa. 

Helsingin pörssin elintarvikesektoriin sijoittaneille vuosi 2020 tarjosi hyvinkin poikkeavia tuottoja eri yhtiöiden välillä. Seuraava taulukko esittelee yhtiöiden päätöskurssit vuonna 2019 ja 2020, vuonna 2020 sijoittajille jaetut osingot ja osakkeiden kokonaistuotot.

Osakemarkkinat ovat palkinneet Apetitia hyvästä suorittamisesta ja sen osake tuotti omistajille 53,1 % vuonna 2020. Myös Fodelian osakkeenomistajat saavat olla tuottoihinsa tyytyväisiä, vaikka vuoden 2020 ensimmäinen puolisko oli yhtiön näkökulmasta tavoiteltua heikompi ja yhtiö laski vuonna 2020 ohjeistustaan kaksi kertaa. Fodelian osakkeen korkeaa tuottoa voidaan pitää hieman yllättävänä, sillä yhtiö on kiistatta viisikon suurin koronakärsijä. Fodelian 35,6 %:n tuotto on selvästi yleistä osakemarkkinaa korkeampi, mikä heijastaa kasvaneita odotuksia yhtiön tulevien vuosien tuloskehitystä kohtaan. Atrian ja Raision osakkeenomistajat saivat tyytyä pitkälti osinkotuottoon, kun taas HKScanin liikevoiton hyvä kehitys ei riittänyt markkinalle ja osaketta rankaistiin selvästi negatiivisella osakekurssin kehityksellä.

Yhtiöt raportoivat pian Q4-tuloksensa ja useille niistä Q4 on hyvin tärkeä neljännes. Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten tilaston mukaan Foodservice-tukkukaupan liikevaihto laski loka- ja marraskuussa 20 % ja 23 %, joten tuloskaudelle mentäessä ainakaan Foodservice-alan luvuista ei kannata vielä odottaa erityistä vetoapua numeroihin.  

Analyytikko / Kirjoittaja

Thomas Westerholm

Thomas Westerholm

Analyytikko

Lisätiedot

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetit-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 313 miljoonaa euroa.