Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Fortum
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 24.00 EUR
Kurssi: 23.89 EUR
Kurssi hetkellä: 17.6.2021 - 8:31

Fortum tiedotti aamulla yhtiön rakentavan Harjavaltaan uuden, viimeisintä teknologiaa hyödyntävän hydrometallurgisen kierrätyslaitoksen. Investoinnin arvioidaan olevan noin 24 MEUR, mikä on Fortum-konsernin mittakaavassa pieni investointi. Se kuitenkin kasvattaa merkittävästi Fortumin hydrometallurgista kierrätyskapasiteettia sekä mahdollistaa kestävien akkukemikaalien tuotannon. Yhtiön mukaan uudella laitoksella voidaan tehokkaasti kierrättää sähköautojen litiumakuissa käytettyjä arvokkaita metalleja sekä erilaisia akkujen valmistusketjussa syntyviä jätejakeita.  

Koko kierrätysliiketoiminnan merkitys Fortum-konsernille on toistaiseksi pieni, eikä investoinneilla ole vaikutusta näkemykseemme yhtiöstä. Tulevaisuuden potentiaalia toimialalla kuitenkin on, sillä litiumakkujen kysynnän odotetaan kasvavan yli kymmenkertaisesti vuoteen 2030 mennessä. Tämä lisää merkittävästi niiden tuotannossa käytettävien kriittisten metallien tarvetta ja raaka-aineista tulee olemaan pulaa. Fortumin uusi kierrätyslaitos Harjavallassa vastaa tähän kysyntään ja tuottaa kestävästi sähköauton akkujen valmistuksessa tarvittavia raaka-aineita kuten litiumia, nikkeliä, kobolttia ja mangaania kierrätetyistä materiaaleista. 

Fortumilla on jo Harjavallassa teollisessa mittakaavassa toimiva hydrometallurgisen kierrätyksen pilottilaitos. Uusi, vuonna 2023 valmistuva laitos kasvattaa Fortumin prosessointi- ja kierrätyskapasiteettia merkittävästi. Uuden laitoksen myötä Fortum pystyy käsittelemään valtaosan käytöstä poistuvista poistuvien sähköajoneuvojen akuista Euroopassa. 

EU:n vähähiilisten teknologioiden edistämiseksi perustettu innovaatiorahasto (Innovation Fund) hyväksyi maaliskuussa hydrometallurgisen akkukierrätyslaitoksen yhdeksi neljästä Fortumin jatkoon päässeestä hankkeesta. Arvioitavana on yhteensä 70 hanketta, joille jaetaan rahoitusta ensimmäisessä vaiheessa yhteensä 1 miljardi euroa. Lisäksi Business Finland on myöntänyt Fortumille apurahan kahdelle IPCEI-projektille (Important Project of Common European Interest eli Euroopan yhteistä etua koskeva tärkeä hanke) osana EU:n komission Euroopan akkuinnovaatioprojektia. Apurahat on myönnetty sekä Fortumin Ikaalisten mekaanisen kierrätyslaitoksen että Harjavallan hydrometallurgisen kierrätyslaitoksen kehittämiseen.  

Käy kauppaa. (Fortum)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 49 015,0 68 465,1 69 662,0
- kasvu-% 799,9% 39,7% 1,7%
Liikevoitto (EBIT) 1 599,0 2 411,3 1 952,7
- EBIT-% 3,3% 3,5% 2,8%
EPS (oik.) 1,67 1,64 1,48
Osinko 1,12 1,13 1,14
P/E (oik.) 11,8 14,5 16,1
EV/EBITDA 9,5 7,6 8,4
Osinkotuotto-% 5,7% 4,7% 4,8%
Uusimmat ennusteet

Fortum Oyj on vuonna 1988 perustettu suomalainen energiayhtiö, joka on kooltaan pohjoismaiden suurin. Yhtiön liiketoimintaa ovat sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut, ja muut palvelut. Fortum tarjoaa myös kierrätys- ja jätepalveluita. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltian maihin, Venäjälle, Puolaan ja Intiaan.