Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

GF Money tiedotti eilen, että yhtiön listautumisantiesitettä täydennetään ja listautumisanti keskeytetään väliaikaisesti. Uusissa tiedoissa vahvistui virallisesti Nuorisosäätiön asiakkuus sekä erityisesti se, miten GF Moneyn suurin yksittäinen 15,8 MEUR:n riskikeskittymä on muodostunut. Tärkein uusi tieto oli se, että Nuorisosäätiö ja sen uusi johto on vaatinut 29.12.2017 solmitun kiinteistökaupan purkamista. GF Money kertoi saaneensa asiasta kirjeen ja yhtiön mukaan Nuorisosäätiön vaatimukset ovat perusteettomia. Uusien tietojen valossa Inderesin julkaisema sijoitustutkimus ei enää ole validi. Inderesin sijoitustutkimusta sijoituspäätöksen tukena käyttäneiden sijoittajien tulee arvioida sijoituspäätös uudelleen itsenäisesti.

Yhteensä 12,1 MEUR:n kiinteistökaupan osapuolia ovat Nuorisosäätiö (ostaja), GF Moneyn tytäryhtiöt (myyjä, omistus 25 %) ja H&R Properties Oy (myyjä, 75 %). Kaupan peruuntuminen olisi erityisen oleellinen sen takia, että tähän GF Moneyn kannalta 3,7 MEUR:n transaktioon liittyy välillisesti merkittävä riski. GF Moneylla on nimittäin 7,2 MEUR:n lainasaaminen H&R Properties Oy:ltä, jonka takaisinmaksu on nojannut kaupan toteutumiseen. Kauppasumman maksuaika oli 30.6.2018, jolloin GF Moneyn oletettiin saavan 3,5 MEUR (0,2 MEUR on jo maksettu) suoraan Nuorisosäätiöltä ja toisaalta H&R Propertiesin oletettiin maksavan kaupasta saamillaan rahoilla takaisin 7,2 MEUR:n laina GF Moneylle. Näin ollen GF Moneyllä on yhteensä lähes 11 MEUR kiinni transaktiossa, jonka toteutumiseen liittyy tällä hetkellä merkittävää epävarmuutta. Tämä pääoma on GF Moneyn mittakaavassa erittäin merkittävä ja se on tärkeää käyttöpääomaa yhtiön muiden liiketoimintojen kannalta. Tämän takia yhtiön täytyi täydentää listautumisantiesitettä ja keskeyttää väliaikaisesti listautumisanti. Emme myöskään voi poissulkea mahdollisia luottotappioita tai muita seuraamuksia Nuorisosäätiöön liittyen.

Kyseessä on sijoittajien kannalta merkittävä riski, mitä ei ollut listautumisesitteessä eikä siten ole täysimittaisesti huomioitu GF Moneystä tehdyssä sijoitustutkimuksessamme. Lisäksi sijoitustutkimuksen laatimisen jälkeen on ilmennyt muutakin uutta oleellista tietoa. Uuden tiedon valossa luottamuksemme laatimiamme ennusteita kohtaan on laskenut, minkä lisäksi yhtiöön liittyvät riskit ovat arviomme mukaan nousseet. Siten GF Moneystä julkaisemamme (17.5.2018) sijoitustutkimus ja siinä esittämämme näkemys on vanhentunut, eikä sitä tule käyttää pohjana sijoituspäätöksiä tehdessä. Kehotamme sijoittajia tutustumaan listautumisesitteeseen tehtävään täydennykseen ja tekemään kokonaisuuden perusteella sijoituspäätös itsenäisesti.

Nykytietojen valossa emme tule julkaisemaan GF Moneystä uutta sijoitustutkimusta, koska osakeannin aikataulu ei anna siihen meille mahdollisuutta. Päivitetyn listautumisesitteen julkistamisen jälkeen anti on arviomme mukaan auki noin viikon, mikä ei ole riittävä aika perusteellisen sijoitustutkimuksen laatimiseen kaikkien esille tulleiden uusien tietojen takia. Aikaisempi sijoitustutkimus on poistettu sivuiltamme sekä GF Moneyn antisivuilta, koska siinä esitetty näkemyksemme ei ole enää validi. Sijoitustutkimuksen poistamista ei pidä tulkita Inderesin uutena näkemyksenä listautumisannista, johon emme ota kantaa. Näkemyksen ottaminen vaatisi kaiken uuden esille tulleen tiedon syvällistä analysointia, uuden sijoitustutkimuksen laatimista sekä sijoittajille riittävää aikaa perehtyä tähän tutkimukseen, mikä ei ole mahdollista annin aikataulujen puitteissa. Listautumisesitteen päivittäminen tarkoittaa myös sitä, että antiin jo osallistuneilla sijoittajilla on oikeus peruuttaa merkintäsitoumuksensa.