Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Glaston: Marginaalien ylämäki jatkuu

Analyytikon kommentti 05.08.2022 7:25 Glaston
Yhtiö: Glaston
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 1.20 EUR
Kurssi: 0.89 EUR
Kurssi hetkellä: 5.8.2022 - 7:10 Analyysi päivitetty: 4.8.2022

Glastonin Q2-tilaukset samoin kuin liikevaihto jäivät ennusteestamme vain hieman. Suhteellinen oikaistu kannattavuus taas oli odottamaamme parempi. Isot kertakulut kuitenkin rasittivat raportoitua tulosta. Glastonin päivitetty ohjeistus vuodelle 2022 on mielestämme varovainen. Ennustemuutoksemme ovat oikaistujen lukujen osalta vähäisiä. Glastonin osake on kaikilla käyttämillämme mittareilla edullisesti hinnoiteltu. Nostammekin suosituksen osta-tasolle (aik. lisää). Säilytämme kuitenkin tavoitehinnan 1,20 eurossa.

Q2-numeroissa ei isoja yllätyksiä

Glastonin Q2-tilauskertymä laski 13 % v/v ja oli melko hyvin linjassa ennusteemme kanssa. Tilaukset laskivat kaikissa liiketoimintasegmenteissä, eniten Automotive & Displayssa jonka vertailujakso oli erittäin vahva ja jossa Kiinan covid-sulkutoimet käytännössä pysäyttivät maassa käydyt kauppaneuvottelut. Tilauskanta kasvoi +21 % v/v  ylittäen 100 MEUR ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2019 alun. Q2-liikevaihdon 24 %:n v/v kasvu oli odotta-maamme luokkaa ja heijasti tilauskannan kasvua (Q1:n lopussa +44 % v/v). Kiinan tilanteella ja toimitusketjun häiriöillä oli kuitenkin vaikutusta liikevaihtoon. Konsernin vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 6,6 % eli odottamaamme 6,1 %:a parempi. Kannattavuutta paransi etenkin volyymikasvu. Konsernin raportoituja tuloslukuja rasitti kaksi kertaluonteista kuluerää eli Venäjän liiketoimintojen alasajo sekä aiemman jälleenrahoituspaketin järjestelykulut. Näiden erien vuoksi erot omiin ennusteisiimme olivat raportoidun tuloksen osalta mittavia.  

Varovainen ohjeistus suhteessa näkymiin

Glaston täsmensi 2022-ohjeistustaan. Yhtiö odottaa edelleen liikevaihdon kasvavan vuoden 2021 tasosta, minkä ei pitäisi olla vaikeaa, sillä H1’22:n liikevaihto kasvoi 26 % v/v. Glaston tarkensi ohjeistustaan vuoden 2022 oikaistuksi EBITA:ksi 12-15 MEUR:on (aik. >11,1 MEUR). Tämäkään ohjeistus ei ole vaativa ainakaan alarajansa osalta, sillä H1’22:n oikaistu EBITA oli 7,0 MEUR. Glaston itsekin myönsi epäsuorasti EBITA-ohjeistuksen alarajan olevan varovainen. Yhtiö on luottavainen H2’22:n ja pidemmänkin aikavälin kysyntänäkymien suhteen ja kehui sekä lämpökäsittely- että eristyslasilinjojen ja konepäivitysten vahvaa kysyntää EMEA:ssa ja Amerikoissa. Glaston totesi erikseen, että luottamus energiaa säästävien eristyslasiratkaisujen kysyntään etenkin Euroopassa on luja. Myös Automotive & Display –yksikkö käy tällä hetkellä ”paljon kiinnostavia keskusteluja” ja markkinan Kiinassa uskotaan palautuvan covidin jäljiltä vuonna 2023. Ennustemuutoksemme ovat vähäisiä.

Nykyarvostus ei huomioi positiivisia trendejä

Q2 oli jo neljäs perättäinen kvartaali, jossa Glastonin liukuvan 12 kuukauden oikaistu EBITA-marginaali kohenee. Kokonaisuutena pidämme Glastonin kasvu- ja kannattavuusnäkymää myönteisenä ja tämän pitäisi alkaa heijastua osakekurssiin. Osakkeen kokonaistuotto-odotus (n. 22 % p.a.) ylittää selvästi oman pääoman vajaan 12 %:n tuottovaatimuksen, minkä vuoksi riskikorjattu tuotto-odotus on erittäin houkutteleva. Osakkeen vuoden 2023 P/E- ja EV/EBIT-kertoimet ovat 35-36 % verrokkiryhmän mediaanin alapuolella. Kerroinpohjainen diskontto ylittää siten selvästi 10 %:n tason, jota olemme Glastonin tapauksessa pitäneet soveltuvana. DCF-malli antaa osakkeen nousupotentiaaliksi yli 70 %, mikä tukee selvästi positiivista näkemystämme osakkeesta.

Lue yhtiöstä julkaistu analyysiraportti täältä (premium-tilaajille)

Käy kauppaa. (Glaston)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 182,7 222,4 238,3
- kasvu-% 7,4% 21,8% 7,1%
Liikevoitto (EBIT) 5,1 9,1 12,8
- EBIT-% 2,8% 4,1% 5,4%
EPS (oik.) 0,05 0,08 0,10
Osinko 0,03 0,04 0,05
P/E (oik.) 22,8 10,7 8,7
EV/EBITDA 8,8 5,6 3,9
Osinkotuotto-% 2,6% 4,5% 5,6%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Glaston on vuonna 1870 perustettu lasinjalostusteollisuuden toimija, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä. Glaston toimii globaalisti tuotannon, palveluiden ja myynnin saralla yhdessätoista maassa. Glastonin koneilla prosessoitua lasia toimitetaan arkkitehtuurilasi-, autolasi-, aurinkoenergia- ja laiteteollisuudelle. Suurin osa yrityksen teknologialla tuotetusta lasista toimitetaan rakennusteollisuudelle.