Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Glaston
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 1.45 EUR
Kurssi: 1.28 EURKurssi hetkellä: 9.8.2019 - 8:13

Säilytämme Glastonin osakkeen lisää-suosituksemme, mutta laskemme tavoitehinnan 1,45 (1,70) euroon. Pidämme sijoittajatarinaa edelleen kiinnostavana näennäisen korkeista arvostuskertoimista huolimatta. Uskomme yhä hyvän tuloskasvunäkymän sekä odotetun positiivisen uutisvirran tarjoavan osakkeelle nostetta.

Q2-luvut kokonaisuutena odotuksia paremmat

Yhdistyneen Glaston-Bystronicin vertailukelpoinen Q2-tilauskertymä laski 16 %:lla vuoden takaisesta 45 MEUR:oon, mikä oli linjassa ennusteemme kanssa. Laskun syy oli pääosin Bystronicin, joka kärsi nyt ajoneuvoteollisuuden matalasuhdanteen vaikutuksista. Kysyntä oli vaimeaa myös Glastonin vahvimmalla alueella lämpökäsittelykoneissa, mutta hyvällä tasolla eristyslasikoneissa, jotka ovat Bystronicin fokuksessa. Konsernin Q2-liikevaihto kasvoi pro formana 5 % v/v ylittäen varsin selvästi ennusteemme. Kasvusta vastasi Bystronic, jonka liikevaihto kohosi 16 % v/v sen toimittaessa aiemmin saamiaan isoja tilauksia. Glaston-segmentin liikevaihto laski 7 % v/v tilausvirran oltua alkuvuonna vaisua. Konsernin vertailukelpoinen kannattavuus oli Q2:lla hieman odottamaamme parempaa, vaikka laskikin vuoden takaisesta. Kannattavuutta paransivat lämpökäsittelykoneiden paremmat marginaalit sekä Bystronicin projektien tuloutukset ja sitä painoivat lämpökäsittelyn palvelujen heikompi kysyntä ja marginaalit sekä Glastonin yleiskustannusten nousu. Kertaluonteisten Bystronic-kaupan kulujen seurauksena raportoitu osakekohtainen tulos painui hieman negatiiviseksi.

Vuosien 2020-2021 kasvuodotuksia alas

Glaston antoi ensimmäistä kertaa koko vuotta 2019 koskevan ohjeistuksen. Yhtiö odottaa vertailukelpoisen pro forma EBITA:n olevan samalla tasolla tai paranevan hieman viime vuoden 11,5 MEUR:sta. Emme usko ohjeistuksen saavuttamisen olevan erityinen ongelma. H1’19:n vahvan kannattavuuden sekä annetun ohjeistuksen perusteella olemme nostaneet vuoden 2019 oikaistua EBIT-ennustettamme 20 %:lla. Toisaalta olemme leikanneet vuosien 2020-2021 liikevaihtoennusteitamme 8-9 %:lla ottaaksemme paremmin huomioon rakentamisen ja etenkin ajoneuvoteollisuuden kysynnän hidastumisen. Lisäksi olemme hieman aiempaa varovaisempia Emerging Technologies -yksikön kasvun käynnistymisen ajoituksessa. Vuosien 2020-2021 ennustettu liikevaihdon kasvuvauhti (CAGR) on nyt 7 % (11 %). Oikaistun EBIT-marginaalin muutokset ovat pieniä, sillä vaikka Glastonin operatiivinen vipu on melko voimakas, ovat oletuksemme peruskannattavuudesta nyt aiempaa korkeammalla.

Osake pitkällä tähtäimellä kiinnostava

Glastonin osake on verrokkihinnoittelussa kallis. Vuosien 2019-2020 P/E-kertoimet ovat 25-44 % ja samojen vuosien EV/EBIT-kertoimet 22-43 % verrokkien mediaania korkeammalla. Toisaalta vuoden 2019 oikaistu PEG-luku on houkuttelevan alhainen ja kassavirtamallimme indikoi osakkeelle 35-40 %:n nousuvaraa. Osakkeen kokonaistuotoksi muodostuu 6 % p.a., mitä voidaan pitää kohtuullisena. Kaikkiaan pidämme Glastonin sijoittajatarinaa edelleen pidemmällä tähtäimellä kiinnostavana eikä osake ole odotetun tuloskasvun, DCF-arvon ja kokonaistuoton perusteella erityisen kallis. Lyhyellä tähtäimellä Glastonin osake voi saada tukea positiivisesta uutisvirrasta, jossa odotuksemme ovat etenkin toisen Kiinaan toimitettavan Glaston Air -koneen tilauksessa lähiaikoina sekä ensimmäisen älylasilinjan tilauksessa vuodenvaihteen 2019-2020 tienoilla.

Käy kauppaa. (Glaston)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Glaston on edelläkävijä lasinjalostuksen teknologioissa ja palveluissa. Vastaamme globaalisti rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden vaativimpiin lasinjalostustarpeisiin. Lisäksi hyödynnämme uusia teknologioita, jotka tuovat lasiin älyä ja kestäviä ratkaisuja. Olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme niin parasta tietotaitoa kuin viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä.

inderesTV

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 101,1 187,3 224,4
- kasvu-% -7,8% 85,2% 19,8%
Liikevoitto (EBIT) 3,7 1,1 8,5
- EBIT-% 3,7% 0,6% 3,8%
EPS (oik.) 0,10 0,08 0,10
Osinko 0,03 0,05 0,06
P/E (oik.) 20,2 16,6 12,6
EV/EBITDA 13,5 16,3 6,2
Osinkotuotto-% 1,5% 3,9% 4,7%
Uusimmat ennusteet