Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Glaston
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 1.30 EUR
Kurssi: 1.20 EUR
Kurssi hetkellä: 11.2.2020 - 14:09

Glastonin Q4-raportissa oli sekä ilonaiheita että pettymyksiä. Q4:n liikevaihto ja vertailukelpoinen kannattavuus olivat odotuksiamme parempia. Sitä vastoin Q4:n tilauskertymä jäi odotuksistamme. Vuoden 2020 ohjeistus vertailukelpoisen EBITA:n paranemisesta vuodesta 2019 täytti odotuksemme. Jäimme kuitenkin kaipaamaan vielä lisätietoa etenkin älylasiprojektin (Heliotrope) etenemisestä, mutta odotamme saavamme sitä vielä tänään. Raportista ei ennen lisätietojen saamista ole positiiviseksi kurssiajuriksi, mutta toisaalta nyt nähty selvä negatiivinen reaktio voi osoittautua ylimitoitetuksi.

Glastonin Q4-tilaukset laskivat 22 % v/v 49,2 MEUR:on odotettuamme itse 15 %:n v/v laskua 53,7 MEUR:oon. Ero on varsin merkittävä ja pudotus oli erityisen rankka lämpökäsittelykoneissa (-39 % v/v), mistä Glaston toki varoitti jo syksyllä. Q4:n liikevaihto (47,3 MEUR) kasvoi 5 % v/v ja ylitti 3 %:lla odotuksemme. Kasvusta vastasi Bystronic-liiketoiminta. Konsernin oikaistu pro forma EBITA-marginaali oli 5,3 %, eli selvästi oman 2,4 %:n odotuksemme yläpuolella. Se parani myös reippaasti vuoden takaisesta 0,2 %:sta. Koska yhtiö maksoi veroja myös negatiivisesta tuloksesta ennen veroja, jäi osakekohtainen tulos ennusteidemme alapuolelle.

Glaston ohjeistaa vuoden 2020 vertailukelpoisen EBITA:n paranevan vuoden 2019 12,1 MEUR:sta. Olimme ennakkokommentissamme asettaneet tämän erääksi edellytykseksi neutraalille tai positiiviselle kurssireaktiolle. Ohjeistuksen arvioimiseksi tarvitsemme vielä lisätietoja keskeisten segmenttien (lämpökäsittely, eristyslasi, ajoneuvolasi, älylasi) markkinanäkymistä. Ohjeistus on kuitenkin linjassa raporttia edeltäneen ennusteemme (14,0 MEUR; marg. 6,5 %) kanssa.

Käy kauppaa. (Glaston)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019e 2020e 2021e
Liikevaihto 179,7 216,3 228,3
- kasvu-% 77,6% 20,4% 5,5%
Liikevoitto (EBIT) 0,4 7,9 14,5
- EBIT-% 0,2% 3,7% 6,3%
EPS (oik.) 0,05 0,10 0,12
Osinko 0,02 0,05 0,06
P/E (oik.) 22,8 12,6 10,3
EV/EBITDA 14,9 6,3 4,4
Osinkotuotto-% 1,7% 4,2% 5,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.ss