Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Glaston
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 1.30 EUR
Kurssi: 1.16 EUR
Kurssi hetkellä: 6.2.2020 - 6:22

Glaston julkistaa Q4-raporttinsa tiistaina 11.2. klo 13.00. Viimeaikainen uutisvirta on tilausjulkistusten myötä ollut pääsääntöisesti positiivista ja olemme optimistisia sekä palveluliiketoiminnan että etenkin eristyslasikoneiden markkinan suhteen, mutta lämpökäsittelykoneiden vaisu markkina painaa kokonaiskuvaa. Lisämurheena sijoittajilla on edelleen mutkikas kokonaiskuva yhtiöstä ja relevanteista seurantakohteista Bystronic-kaupan jälkeen. Tämä kuva toivottavasti kirkastuu kun uutta, 1.1.2020 voimaan astunutta konsernirakennetta koskevat vertailuluvut julkistetaan ennen Q1’20-raporttia. Osakkeen arvostus on lyhyellä aikavälillä melko neutraali, mutta pidemmän aikavälin potentiaali on huomattava. Säilytämme osakkeen lisää-suosituksen sekä 1,30 euron tavoitehintamme ennen raporttia.

Glastonille ei ole ollut tarjolla riittävän laajaan otantaan perustuvaa konsensusta. Yhtiö on tähän mennessä julkistanut neljä Q4’19:lle kirjattavaa tilausta, joiden yhteisarvoksi arvioimme 8 MEUR (vertailukelpoista lukua Q4’18:ltä ei ole saatavissa). Olemme kuitenkin varovaisia lämpökäsittelykoneiden tilauskertymän suhteen ja odotuksemme konsernin koko Q4’19-tilauskertymäksi on 53,7 MEUR (-15 % v/v). Vertailukausi Q4’18 oli vahva juuri lämpökäsittelykoneiden ansiosta. Oheisessa taulukossa kaikki luvut ovat pro forma -pohjaisia eli olettavat, että Bystronic-hankinta olisi tapahtunut jo vuoden 2018 alussa. Ennusteemme Q4’19-liikevaihdoksi on 46,0 MEUR. jossa on vain 2 % v/v kasvua suhteessa Q4’18:n pro forma -liikevaihtoon. Glaston on ohjeistanut vuoden 2019 oikaistun pro forma -EBITA:n olevan vähintään vuoden 2018 oikaistun pro forma -EBITA:n (11,5 MEUR) tasolla ja nyt on jo selvää, että tähän tullaan yltämään. Ohjeistus merkitsee Q4’19:llä vähintään 1,9 MEUR:n vertailukelpoista EBITA:a eli selvästi vähemmän kuin Q1-Q3’19:n vastaavat kvartaalikohtaiset luvut (2,8-3,6 MEUR). Taustalla on Bystronic glassin odotettu selvä liikevaihdon ja tuloksen lasku Q4:llä projektituloutusten määrän laskiessa. Ennusteemme Q4’19:n integraatio- ja synergiakuluiksi on -1,6 MEUR, mikä kulu vie raportoidun liikevoiton (-0,6 MEUR), tuloksen ennen veroja (-0,9 MEUR) ja nettotuloksen (-0,6 MEUR) negatiiviseksi. Odotuksemme osinkoehdotukseksi on 0,02 euroa/osake, jolla osinkotuotto on vaatimaton 1,7 %. Markkinakommenttien lisäksi meitä kiinnostavat luonnollisesti älylasiprojektin viimeisimmät vaiheet ja näkymät, eristelasin markkina sekä Bystronic-integraation ja synergioiden kehitys.    

Ennusteemme vuoden 2020 liikevaihdon kasvuksi on 6 %, joka muodostuu eri suuntiin vetävistä komponenteista (lämpökäsittely- ja ajoneuvolasikoneiden liikevaihdon lasku ja toisaalta kasvu eristyslasikoneissa ja palveluissa). Huomattavimman kasvukomponentin tuo kuitenkin vuoden 2020 aikana suurella todennäköisyydellä tapahtuva ensimmäisen älylasilinjan tilaus ja toimituksen osatuloutus (vaikutus kasvuun +3 %-yksikköä). Vuoden 2020 ennusteessamme tulosta painaa edelleen tappiollinen lämpökäsittelyliiketoiminta ja sitä nostavat eristyslasi- ja palveluliiketoiminnat. Odotamme älylasiliiketoiminnan olevan lähellä nollatulosta. Koko vuoden ennusteemme vertailukelpoiseksi EBITA:ksi on 14,0 MEUR (marg. 6,5 %) ja raportoiduksi EBITA:ksi 10,8 MEUR (marg. 5,0 %) erotuksen muodostuessa viimeisistä Bystronicin integraatio- ja synergiakuluista. Bystronic-kaupan synergiat (joiden juokseva taso oli 2,3 MEUR Q3’19:n lopussa) tukevat vuoden 2020 tulosparannusta arviolta 1 MEUR:lla. Arvioimme, että Glastonin tulisi ohjeistuksessaan indikoida kasvavaa liikevaihtoa ja paranevaa vertailukelpoista EBITA:a vuodelle 2020, jotta osakkeen reaktio olisi neutraali tai positiivinen.   

Glastonin osakkeen vuoden 2020 P/E-kerroin (14x) ja EV/EBITDA-kerroin (8x) ovat 5-9 % yli verrokkien mediaanin ja arvostus kääntyy diskontolle vasta vuoden 2021 kertoimilla. Sitä vastoin osakkeen vuosien 2020-2021 kokonaistuotto on vahva (>30 % p.a.) ja DCF-arvoon on noin 35 % nousuvaraa. Tämä kuvastaa osakkeen potentiaalin realisoitumista pidemmällä aikavälillä. Lyhyemmällä aikavälillä osake tarvitsee edelleen tukea uutisvirrasta.   

Käy kauppaa. (Glaston)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019e 2020e 2021e
Liikevaihto 179,7 216,3 228,3
- kasvu-% 77,6% 20,4% 5,5%
Liikevoitto (EBIT) 0,4 7,9 14,5
- EBIT-% 0,2% 3,7% 6,3%
EPS (oik.) 0,05 0,10 0,12
Osinko 0,02 0,05 0,06
P/E (oik.) 22,0 12,1 9,9
EV/EBITDA 14,4 6,1 4,3
Osinkotuotto-% 1,7% 4,3% 5,2%
Uusimmat ennusteet

Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.ss