Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Glaston: Sutta paossa ja karhu vastassa

Analyytikon kommentti 23.03.2020 7:28 Glaston
Yhtiö: Glaston
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 0.70 EURTavoitehinta päivitetty: 12.2.2020
Kurssi: 0.71 EURKurssi hetkellä: 23.3.2020 - 7:13

Viime päivien uutisten perusteella Glastonin perjantainen tulosvaroitus ei enää ollut iso yllätys. Hyvin heikon ennustettavuuden sekä Glastonin melko ison operatiivisen vivun vuoksi ennusteleikkauksemme ovat tuntuvia sekä liikevaihdon että ennen kaikkea tuloksen osalta. Pidemmän tähtäimen arvostuskertoimilla Glastonin osaketta voidaan pitää edullisena, mutta lyhyen tähtäimen arvostuskuva on epäyhtenäinen. Koska lisäksi tilanne osakemarkkinoilla ja globaalissa taloudessa on tällä hetkellä erittäin riskialtis, yhtiön tulevan tuloskehityksen ennustettavuus heikko ja osakkeelta puuttuvat positiiviset ajurit, laskemme suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää). Linjassa etenkin vuodelle 2020 tekemiemme ennusteleikkausten kanssa alennamme tavoitehintamme 0,70 euroon (aik. 1,30 euroa).

Ennusteet alas ennustettavuuden ollessa heikko

Glastonin perjantainen tulosvaroitus tuskin oli enää yllätys koronaepidemiaa koskevien uutisten ja arvioitujen vaikutusten synkennyttyä päivä päivältä. Yhtiö ei enää odota vuoden 2020 vertailukelpoisen EBITA:n ylittävän vuoden 2019 tasoa (12,1 MEUR). Glaston viittasi globaalin taloustilanteen merkittävään heikentymiseen ja yhtiön liiketoimintaympäristön nopeisiin muutoksiin. Heikon näkyvyyden vuoksi yhtiö ei myöskään antanut uutta 2020-ohjeistusta vaan palaa asiaan myöhemmin. Lisäksi yhtiö ilmoitti käynnistävänsä koko Suomen henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut, jotka todennäköisesti johtavat enintään 90 päivän lomautuksiin. Koronaepidemia tuli Glastonille ikävään aikaan yhtiön indikoitua Q4’19-raportissaan lämpökäsittelykoneiden markkinan olevan elpymässä ja eristyslasikoneiden kysyntäajureiden jatkavan vahvoina. Emme myöskään tuolloin pitäneet yhtiön 2020-ohjeistusta kovin vaativana. Perjantain tulosvaroituksessa Glaston ei kommentoinut omaa kysyntätilannettaan, mutta indikoi yt-neuvottelu-ilmoituksessaan että mm. huoltohenkilöstön ja arviomme mukaan myös asentajien liikkuvuuden rajoittamisella on iso negatiivinen vaikutus. Koronaepidemian negatiivisten vaikutusten lisäksi Glastonin kuluvan vuoden näkymiin vaikuttaa toimialan kaksivuotisen syklin mukaisesti lokakuussa (oletettavasti) järjestettävät tärkeät Glasstec-messut, jotka aina näkyvät selvänä piikkinä tilauskertymässä. Tämän vuoksi ennusteemme kuluvan vuoden tilausten vertailukelpoiseksi laskuksi on ”vain” -8 %. Kuluvan vuoden liikevaihtoa taas tukee vuoden alun 80 MEUR:n tilauskanta. Kaikkiaan vuosien 2020-2022 ennusteleikkauksemme ovat kuitenkin tuntuvia ja ennusteisiin liittyvä epävarmuus suurta.

Arvostuskuva samea – suositus vähennä-tasolle

Glastonin vuosien 2020 ja 2021 P/E-kertoimilla (135x ja 11x) ja EV/EBIT-kertoimilla (40x ja 9x) osake on arvostettu pääosin preemiolle suhteessa verrokkeihin. Osakkeen arvostuskertoimilla etenkään suhteessa verrokkeihin ei kuitenkaan tällä hetkellä ole mielekästä tulkintaa odotetun tuloksen ollessa alhainen varsinkin vuonna 2020 ja ennustettavuuden poikkeuksellisen kehno koronaepidemian vuoksi. Kassavirtamallimme indikoi osakkeen nousuvaraksi noin 75 %. Mallin käytettävyys osakemarkkinoiden ja koko talouden nykytilanteessa on kuitenkin heikko, sillä normaalit riskiparametrit eivät sovellu. Tavallisesti käyttämämme kokonaistuottomallikaan ei ole mielekäs arvostuskertoimien huonon käyttökelpoisuuden vuoksi. Glastonin osakkeen arvostusnäkemykselle voi hakea tukea alhaisesta P/B-luvusta tai tulevasta korkeasta osinkotuotosta, mutta näihinkin nojaaminen on nyt uhkarohkeaa ennusteisiin liittyvän tavanomaista selvästi korkeamman riskin vuoksi. 

Käy kauppaa. (Glaston)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.ss

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 181,0 175,0 183,3
- kasvu-% 79,0% -3,3% 4,7%
Liikevoitto (EBIT) -1,3 -1,1 8,9
- EBIT-% -0,7% -0,6% 4,8%
EPS (oik.) 0,02 0,01 0,07
Osinko 0,02 0,00 0,04
P/E (oik.) 61,6 134,7 10,5
EV/EBITDA 18,7 10,8 4,5
Osinkotuotto-% 1,6% 0,0% 5,6%
Uusimmat ennusteet