Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Suominen
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 6.25 EUR
Kurssi: 5.97 EUR
Kurssi hetkellä: 23.7.2021 - 7:12

Yhdysvaltalainen Glatfelter tiedotti eilen, että yhtiö ostaa Suomisen tärkeimpiin kilpailijoihin kuuluvan Jacob Holmin 308 miljoonan dollarin velattomalla hinnalla (EV). Jacbp Holm tekee vesineulausteknologialla kuitukankaita siivoamiseen, henkilökohtaiseen hygieniaan ja terveydenhuoltosektorille neljällä tehtaalla Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.

Jacob Holm teki kesäkuun loppuun päättyneellä 12 kuukauden jaksolla noin 400 MUSD:n liikevaihdolla noin 45 MUSD:n käyttökatteen. Glatfelter arvioi tuloksessa olevan noin 10-15 MSUD vetoapua pandemian kirittämästä kysynnästä, kun taas yhtiö uskoo saavansa järjestelyllä 20 MSUD:n synergiat. Glatfelter osti viime vuonna Georgia Pacificin hieman erityyppisellä teknologialla kuitukangassegmentissä operoivan liiketoiminnan. Näin ollen Jacob Holmin kauppahinta vastaa noin 7x EV/EBITDA-kerrointa viimeisen vuoden tuloksesta laskettuna. Pandemian vetoapu vähentämällä ja synergiat huomioimalla kaupan EV/EBITDA-kerroin olisi vastaavasti noin 6x.

Käsityksemme mukaan yksityishenkilön omistama Jacob Holm on ollut jo jonkun aikaa myynnissä eikä kauppaa tai yhtiön päätymissä jo viime vuonna kuitukangassegmentissä laajentuneelle Glatfelterille voi mielestämme pitää yllättävänä. Emme usko järjestelyllä olevan välittömiä vaikutuksia Suomisen kilpailutilanteeseen, vaikka lähtökohtaisesti emme pidäkään kilpailijan päätymisestä teolliselle ostajalle Suomisen kannalta huonona asiana. Arvostuksen osalta kauppa näyttää mielestämme myös melko neutraalilta Suomisen kannalta, jos Glatfelterin arviota pandemialiitännäisestä vetoavusta ei oikaista, sillä Suomisen lähivuosien ennusteidemme mukaista EV/EBITDA-kertoimet ovat noin 6x. Siten emme usko kaupan arvostuksen vaikuttavan selvästi Suomisen hinnoitteluun lähiaikoina.

Glatfelterin kommenttien perusteella pandemian vetoavun poistuminen lähivuosina voisi tehdä selvää lovea Suomisen tulokseen, jos yhtiö ei ehdi sitä muilla tavoin paikkaamaan.  Glatfelterin Jacob Holmia koskeneen arvion paikkansa pitävyyttä on kuitenkin vaikea todentaa eikä se ole välttämättä suoraan peilattavissa Suomiseen, vaikka arvioimme myös Suomisen hyötyneen viimeisen puolentoista vuoden aikana pandemian vauhdittamasta kysynnästä. Tämänhetkiset ennusteemme olettavat Suomisen oikaistun käyttökatteen pysyvän lähivuosina lähes vakaana pandemian asteittaisesta rauhoittumisesta huolimatta.

Käy kauppaa. (Suominen)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 458,9 472,3 488,8
- kasvu-% 11,5% 2,9% 3,5%
Liikevoitto (EBIT) 39,5 37,7 34,2
- EBIT-% 8,6% 8,0% 7,0%
EPS (oik.) 0,52 0,46 0,40
Osinko 0,20 0,22 0,24
P/E (oik.) 9,7 13,0 14,9
EV/EBITDA 5,5 6,2 6,1
Osinkotuotto-% 3,9% 3,7% 4,0%
Uusimmat ennusteet

Suominen on vuonna 1898 perustettu kuitukangasvalmistaja, joka toimii globaaleilla markkinoilla. Suominen luo arvoa hankkimalla kuituraakaaineita ja valmistamalla niistä kuitukankaita, joita asiakkaat jatkojalostavat tuotteiksi sekä kuluttajille että ammattikäyttöön. Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta: Amerikat ja Eurooppa, joista Amerikat on suurempi. Suominen on myös maailmanlaajuinen markkinajohtaja ja yksi maailman suurimmista vesineulausteknologialla valmistettujen kuitukankaiden valmistajista.