Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Gofore
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 18.00 EUR
Kurssi: 20.60 EUR
Kurssi hetkellä: 16.8.2021 - 6:14

 

Laskemme Goforen tavoitehinnan 18,0 euroon (aik. 19,0) ennustemuutoksia heijastellen ja toistamme vähennä-suosituksen. Kysyntänäkymät ovat edelleen suotuisat, mutta henkilöstön vaihtuvuus ja palkkainflaatio nostavat epävarmuutta. Odotamme kasvun hidastuvan loppuvuonna, mutta Goforen edelleen jatkavan sektoria ripeämpää ja kannattavampaa kasvua tulevina vuosina. Näkemyksemme mukaan kurssiin on jo hinnoiteltu voimakkaampi tuloskasvu ja uusia onnistuneita yritysjärjestelyitä, mikä kovasti kilpaillussa yritysjärjestelymarkkinassa voi olla haastavaa. Tuotto/riski-suhde puoltaa näin edelleen varovaisuutta. Toimitusjohtajan Q2-haastattelu on katsottavissa tästä.

Kannattavuus jäi odotuksista Q2:lla

Goforen liikevaihto kasvoi 43 % 26,4 MEUR:oon Q2:lla Qentinel Finland- ja CCEA-yritysostojen vetämänä (CCEA konsolidoitu maaliskuusta). H1:llä orgaaninen kasvu oli hieman alle 10 %, mikä kuvastaa arviomme mukaan myös Q2:n kasvua. Heinäkuu on kausiluonteisesti matala lomakuukausi ja sen liikevaihto oli 2,7 MEUR jääden 3,2 MEUR:n ennusteestamme. Mielenkiinto raportissa kohdistui erityisesti tulokseen, joka oli 3,4 MEUR (EBITA) ja 13,0 % liikevaihdosta (Q2’20 13,3 %). EBITA jäi 3,8 MEUR:n ennusteestamme. Tulosta painoi KEHA-hankeen sopimiskauden vaihtuminen Q2:n alussa. Lisäksi tulosta rasitti kohonnut työntekijöiden vaihtuvuus, joka voimistui arviomme mukaan neljänneksen aikana ja näkyi erityisesti heinäkuussa. Muita tulosrivejä painoi päälistalle siirtymisestä kirjattu kertaluonteinen 0,7 MEUR:n rahoituskulu (ennuste 0,3 MEUR). 

Laskimme hieman tulosennusteita, mutta odotamme sektoria ripeämpää kannattavaa kasvua myös jatkossa

Laskimme tulosennusteita 5-10 % vuosille 2021-23. Ennustamme Goforen kasvavan 29 % yrityskauppojen vetämänä vuonna 2021 ja orgaanisen kasvun olevan noin 10 %. Ennustamme oikaistun EBITAn kasvavan 24 % ja olevan 13,5 % liikevaihdosta vuonna 2021 (2020: 13,8 %). Näkemyksemme mukaan Goforen ohjeistama liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvu vuonna 2021 on varovainen. Lähivuosina odotamme yhtiön kasvavan IT-palvelumarkkinaa nopeammin (orgaanisesti 7 %) ja EBITA-%:n nousevan asteittain tavoiteltuun 15 %:iin vuonna 2024. Goforen 20 %:n kasvutavoite vaatii vuosina 2022-2023 uusia yritysostoja, mihin yhtiön tase ja kassavirta antaa roimasti liikkumavaraa (H1 kassa 33 MEUR). Keskeisimmät riskit liittyvät palkkainflaation, henkilöstövaihtuvuuteen ja yritysostoihin.

Näkemyksemme mukaan kurssi hinnoittelee jo etukäteen uusia onnistuneita yritysostoja

Gofore on IT-palvelusektorin Suomen listattujen yhtiöiden kärkeä laadulla, kasvulla ja kannattavuudella mitattuna ja hyväksymme yhtiölle selvän preemion verrokkeihin. Osakkeen vuosien 2021-2022 arvostus on oikaistuilla EV/EBIT-kertoimilla 21x ja 18x. Arvostus on reilu 40 % yli koko verrokkiryhmän ja reilu 60 % yli suomalaisten verrokkien. Näkemyksemme mukaan arvostus on edelleen liian kireä ja 10 %:n tuloskasvu sekä 2 %:n osinkotuotto eivät riitä kompensoimaan kertoimien normalisoitumisen riskiä, erityisesti nyt kun kasvuvauhti uhkaa hidastua. Korkeamman arvostuksen hyväksyminen vaatisi entistä voimakkaampaa tuloskasvua tai uusia suurehkoja arvoa luovia yrityskauppoja. Yhtiö kommentoi yrityskauppamarkkinan olevan haastava tällä hetkellä ja se vaikeuttaa arviomme mukaan entisestään hyvien ostokohteiden löytämistä. Listaamattomien valuaatiot ovat jo useamman vuoden olleet korkeat. Nyt lähes kaikilla sektorin toimijoilla on vahvat taseet ja ne hakevat ostokohteita, mikä nostaa arvostustasoja. Lisäksi pääomasijoittajat ja ulkomaalaiset yhtiöt etsivät Suomesta ostettavaa, mikä myös nostaa arvostustasoja.

Käy kauppaa. (Gofore)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 78,0 99,0 106,9
- kasvu-% 21,7% 27,0% 8,0%
Liikevoitto (EBIT) 8,8 11,2 13,4
- EBIT-% 11,2% 11,3% 12,5%
EPS (oik.) 0,64 0,74 0,82
Osinko 0,24 0,30 0,35
P/E (oik.) 27,0 28,0 25,2
EV/EBITDA 18,5 17,7 15,4
Osinkotuotto-% 1,4% 1,5% 1,7%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yli 800 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 78 miljoonaa euroa.