Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Gofore
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 20.00 EUR
Kurssi: 22.90 EUR
Kurssi hetkellä: 15.10.2021 - 6:15

Nostamme Goforen tavoitehinnan 20,0 euroon (aik. 18,0) heijastellen ennustemuutoksia ja toistamme vähennä-suosituksen. Q3-liikevaihto kasvoi vahvasti ja ylitti ennusteemme, kun taas kannattavuus jäi ennusteistamme. Isossa kuvassa kysyntänäkymät ovat edelleen suotuisat, mutta henkilöstön vaihtuvuus ja palkkainflaatio syövät kannattavuuspotentiaalia. Odotamme kasvun hidastuvan loppuvuonna, mutta Goforen jatkavan edelleen sektoria ripeämpää ja kannattavampaa kasvua tulevina vuosina. Näkemyksemme mukaan kurssiin on jo hinnoiteltu voimakkaampi tuloskasvu ja uusia onnistuneita yritysjärjestelyitä, mikä kovasti kilpaillussa yritysjärjestely-markkinassa voi olla haastavaa. Tuotto/riski-suhde puoltaa edelleen varovaisuutta sektorin vahvassa yhtiössä. Toimitusjohtajan haastattelu Q3:sta on katsottavissa tästä.

Liikevaihto ylitti hieman ennusteemme

Goforen liikevaihto kasvoi Q3:lla 33 % 21,6 MEUR:oon Qentinel- ja CCEA-yritysostojen vetämänä. Liikevaihto oli tiedossa kahden ensimmäisen kuukauden osalta ja syyskuun liikevaihto oli 10,4 MEUR ja ylitti 9,5 MEUR:n ennusteemme. Syyskuun liikevaihto kasvoi näin 25 % ja yhtiön mukaan suurin osa oli orgaanista kasvua, mikä on sektoria parempi vauhti. Henkilöstökasvu (+11) ja alihankinnan käyttö (+14) olivat odotettua suurempia ja selittää osin odotuksiamme parempaa liikevaihtoa syyskuussa. Yhtiö kommentoi hyvän kehityksen sille relevanteilla markkinoilla jatkuneen koko vuoden ja näkyvän edelleen, mikä tukee kasvun jatkumista.

Kannattavuus jäi odotuksista

Yhtiön oikaistu EBITA oli 2,7 MEUR Q3:lla, mikä vastaa 12,5 % liikevaihdosta. Kannattavuus ja tulos nousi vertailukaudesta, mutta jäi hieman 2,8 MEUR:n ja 13,5 %:n odotuksistamme. Laskutusasteet olivat laskujemme mukaan paineessa erityisesti heinäkuussa, paranivat elokuun loppua kohden ja olivat hyvällä tasolla syyskuussa.

Kasvu hidastuu jatkossa, mutta tekeminen on silti sektorin keskimääräistä tasoa parempaa

Nostimme liikevaihto ennusteita 4-6 % ja tulosennusteita 2-4 % vuosille 2021-23. Ennustamme Goforen kasvavan 32 % yrityskauppojen vetämänä vuonna 2021 ja orgaanisen kasvun olevan reilu 10 %. Ennustamme oikaistun EBITAn kasvavan 27 % ja olevan 13,3 % liikevaihdosta vuonna 2021 (2020: 13,8 %). Odotamme Goforen näin ylittävän selvästi varovaisen ohjeistuksensa, joka odottaa liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvua vuonna 2021. Lähivuosina odotamme yhtiön kasvavan IT-palvelumarkkinaa nopeammin (orgaanisesti 7-10 %) ja EBITA-%:n nousevan asteittain 15 %:iin vuonna 2024. Goforen 20 %:n kasvutavoite vaatii vuosina 2022-2023 uusia yritysostoja, mihin yhtiön tase ja kassavirta antaa roimasti liikkumavaraa (H1-kassa 33 MEUR). Keskeisimmät riskit liittyvät edelleen palkkainflaation, vaihtuvuuden myötä henkilöstömäärän kehitykseen sekä yritysostoihin.

Arvostus ja preemio verrokkeihin edelleen liian kova

Gofore on IT-palvelusektorin Suomen listattujen yhtiöiden kärkeä laadulla, kasvulla ja kannattavuudella mitattuna ja hyväksymme yhtiölle selvän preemion verrokkeihin. Osakkeen arvostus on oikaistuilla EV/EBIT-kertoimilla 23x ja 20x vuosina 2021-22. Arvostus on 75 % yli koko verrokkiryhmän ja 80 % yli suomalaisten verrokkien. Näkemyksemme mukaan arvostus on edelleen liian kireä ja 12 %:n tuloskasvu sekä 2 %:n osinkotuotto eivät riitä kompensoimaan kertoimien normalisoitumisen riskiä, erityisesti nyt kun kasvuvauhti uhkaa hidastua. Korkeamman arvostuksen hyväksyminen vaatisi voimakkaampaa tuloskasvua, mikä on haastavaa kun kasvu ja kannattavuus on jo sektorin kärkeä. Lisäksi epäorgaaninen kasvu on haasteellista nykyisessä kuumassa yritysjärjestelymarkkinassa.

Käy kauppaa. (Gofore)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 78,0 102,5 112,8
- kasvu-% 21,7% 31,5% 10,0%
Liikevoitto (EBIT) 8,8 11,5 13,8
- EBIT-% 11,2% 11,2% 12,2%
EPS (oik.) 0,64 0,75 0,84
Osinko 0,24 0,30 0,35
P/E (oik.) 27,0 30,5 27,3
EV/EBITDA 18,5 19,5 16,9
Osinkotuotto-% 1,4% 1,3% 1,5%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yli 800 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 78 miljoonaa euroa.