Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Harvia: Houkutteleva arvostus laatuyhtiölle

Analyytikon kommentti 09.09.2022 8:17 Harvia
Yhtiö: Harvia
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 20.00 EUR
Kurssi: 15.23 EUR
Kurssi hetkellä: 9.9.2022 - 8:02 Analyysi päivitetty: 9.9.2022

Harvia on alansa johtava yhtiö, jolla on selkeitä kilpailuetuja. Tämä mahdollistaa hyvän pääoman tuoton ja arvonluonnin, jonka lisäksi yhtiön pääoman allokointi yritysostoihin on ollut onnistunutta. Tulevat kvartaalit ovat ennusteidemme mukaan Harvialle vaikeita, kun liikevaihto ja tulos laskevat, mutta arvostus ensi vuodenkin luvuilla on niin edullinen (EV/EBIT alle 10x), että nostamme Harvian suosituksen tasolle osta (aik. lisää) tavoitehinnalla 20,0 euroa (aik 22,0e). Yhtiöstä laadittu laaja raportti on vapaasti luettavissa täältä.

Maailman johtava sauna- ja spa-alan yhtiö

Harvia on viime vuosina noussut maailman suurimmaksi sauna- ja spa-alan yhtiöksi. Yhtiö itse arvioi markkinaosuudekseen koko markkinasta noin 5 %, joka tarkoittaa, että Harvialle relevantista tuotemarkkinasta sen osuus olisi noin 10 %. Yhtiö on kasvattanut selvästi viime vuosina markkinaosuuksiaan (sekä yritysostoilla että orgaanisesti), jonka lisäksi markkinakasvu oli korona-aikana vahvaa. Harvia uskoo kuitenkin edelleen markkinan kasvavan 2023 eteenpäin historiallista noin 5 % vuosittaista kasvuvauhtiaan. Olemme hieman varovaisempia lähiajan kehityksestä, mutta uskomme että markkina ja Harvia pääsee 5 % vuosikasvuun taas 2024 alkaen.

Harvialla on selvät kilpailuedut etenkin sen ydinalueella: kiukaissa ja komponenteissa

Harvialla on mielestämme useita selviä kilpailuetuja, jotka tukevat yhtiön kannattavaa kasvua ja arvonluontia. Ne koskevat pääosin puu/sähkökiukaiden ja niiden komponenttien markkinaa. Nämä vastaavat noin 75 % Harvian myynnistä. Harvian kilpailuedut ovat mielestämme: 1) vertikaalinen integraatio ja oma suunnittelu, 2) skaalaedut (tuotannossa), 3) vahva(t) brändi(t), 4) laajat ja pitkäaikaiset jakelusuhteet. Näemme, että yhtiön johto on onnistunut erinomaisesti vuodesta 2014 alkaen ajamaan Harvian kansainvälistä kasvua ja vahvistamaan näitä kilpailuetuja. Yhtiö on myös mielestämme onnistunut luomaan arvoa allokoimalla pääomia yritysostoihin. Kilpailuedut ja matalat pääomatarpeet mahdollistavat yhtiölle noin 20 % sijoitetun pääoman tuoton tulevina vuosina.

Liikevaihto ja tulos laskevat tulevina kvartaaleina, kasvu-uralle taas 2024

Ennustamme korona-ajan vahvan kysynnän poistumisen, Venäjältä vetäytymisen ja heikentyneen kuluttajakysynnän ajavan Harvian liikevaihdon laskua H222 sekä 2023. Myös marginaalitaso laskee 2021 ennätystasolta Harvialle tyypillisemmälle 20 % tasolle, ensi vuonna jonkin verran allekin. Osakekohtainen tulos laskee ennusteillamme tänä ja ensi vuonna noin 20 % vuodessa ja kasvaa 2024-25 noin 10 % vuodessa.

Arvostus on houkutteleva, vaikka lähiajalle on odotettavissa laskevaa tulosta ja epävarmuutta

Odotamme Harvian liikevaihdon ja –tuloksen laskevan seuraavat kolme kvartaalia. Lisäksi pudotuksen suuruuden suhteen on nähdäksemme vielä riskiä myös alaspäin. Arvostusmielessä ensi vuodelle ennustamamme P/E 12,5x ja EV/EBIT 10x ovat kuitenkin epävarmuudesta huolimatta edullisia, kun kyseessä on laadukas ja kohtuulliset kasvunäkymät omaava yhtiö. Vuoden 2023 pitäisi mielestämme olla myös lähivuosista heikoin, joka korostaa kertoimien edullisuutta. Kertoimien nousu saattaa kuitenkin vaatia nykyistä positiivisempaa uutisvirtaa ja/tai yleisen arvostustason muutosta. Tuotto-odotus 12 kuukauden päähän on mielestämme selvästi positiivinen, vaikka emme lähikuukausina näe juuri positiivisia ajureita osakkeelle. Vuodesta 2024 alkaen uskomme Harvian tuottavan 5-10 % tuloskasvua, jonka lisäksi sijoittaja saa 4 % osinkotuoton. Pidemmän ajan tuotto-odotus on siis yli 10 %, joka on myös houkutteleva.

Käy kauppaa. (Harvia)

Analyytikko / Kirjoittaja

Rauli Juva

Rauli Juva

Analyytikko

Lisätiedot
Thomas Westerholm

Thomas Westerholm

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 179,1 181,3 166,4
- kasvu-% 64,2% 1,2% -8,2%
Liikevoitto (EBIT) 46,6 37,1 30,4
- EBIT-% 26,0% 20,4% 18,3%
EPS (oik.) 1,85 1,51 1,22
Osinko 0,60 0,61 0,62
P/E (oik.) 31,7 10,1 12,5
EV/EBITDA 21,6 7,1 7,9
Osinkotuotto-% 1,0% 4,0% 4,1%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

Harvia on vuonna 1950 perustettu, liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiöllä on kattava tarjooma kiukaista ja kiuaskomponenteista aina kokonaisiin sauna- ja spa-ratkaisuihin. Harvian asiakkaita ovat niin kuluttaja-asiakkaat kuin sauna- ja spa-alan ammattilaiset. Harvian tuotteita myydään jälleenmyyntiverkoston kautta maailmanlaajuisesti.