Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Harvia
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 11.00 EUR
Kurssi: 9.98 EURKurssi hetkellä: 29.4.2020 - 5:18

Harvian Q1-raportti oli odotuksiamme parempi, eikä yhtiö näytä kärsivän koronaviruksesta yhtä paljon kuin alun perin kuvittelimme. Nostimme hyvän Q1-raportin ja johdon positiivisten kommenttien takia lähivuosien tulosennusteitamme 5-9 %. Harvian laatu ja kilpailukyky ovat ensiluokkaisia, eikä vahvasti korvauskysyntään nojaava liiketoiminta näytä yhtiön johdon mukaan vieläkään erityistä yskähtelyä koronaviruksen tuomasta epävarmasta markkinatilanteesta huolimatta. Nostamme tavoitehintamme 11,0 euroon (aik. 9,0 euroa) ja toistamme lisää-suosituksemme.

Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys olivat odotuksiamme parempia

Liikevaihto kasvoi 6 % 20,4 MEUR:oon ja ylitti ennusteemme. Oikaistu liikevoitto kasvoi 6 % 4,2 MEUR:oon ja ylitti ennusteemme. Kasvu oli täysin orgaanista, sillä AHS-kauppa toteutui jo Q4’18 ja EOS-kauppa ei vielä ehtinyt Q1’20-lukuihin. Johdon mukaan koronavirus ei erityisesti näkynyt Q1-myynnissä ja johto korosti vakaaseen korvauskysyntään painottuvaa liiketoimintaa, mikä on näyttänyt defensiivisiä piirteitä myös edellisissä kriiseissä. Kasvu tuli Pohjoismaista (+22 %), Pohjois-Amerikasta (+70 %) ja Saksasta (+12 %). Yhtiö onnistui tuomaan markkinoille houkuttelevia uutuuksia, pääsi uusiin jakelukanaviin ja kasvatti keskiostosta. Yhtiön mukaan tuottavuuden tehostaminen jäi koronavirukseen varautumisen takia vähemmälle huomiolle, vaikka se pysyikin erittäin hyvällä tasolla. Harvian mukaan tuotanto on toiminut koronaviruksesta huolimatta hyvin, erikoisjärjestelyillä on ollut vain pieni hidastava vaikutus ja useimmat asiakastoimitukset on pystytty toimittamaan vain pienellä viiveellä. Myöskään komponenteista ei ole ollut erityistä pulaa ja asiakaskysyntä on tähän päivään mennessä pysynyt hyvällä tasolla. Sen lisäksi, että liikevaihto ja oikaistu liikevoitto paranivat, kehittyivät myös muut sijoittajan näkökulmasta tärkeät mittarit suotuisasti. Vapaa kassavirta parani, käyttöpääoma ja velkaantumisaste laskivat selvästi ja oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) parani myös. Kaiken kaikkiaan Harvia näyttää ainakin tähän mennessä selvinneen koronaviruksesta erinomaisesti.

Nostimme lähivuosien EPS-ennusteitamme 5-9 %:lla

Harvian Q1 sujui erittäin hyvin ja johdon kommentit markkinanäkymistä olivat pelättyä parempia. Nostimme 2020-2022 liikevaihtoennusteitamme 2-3 % ja vertailukelpoisia EPS-ennusteitamme 5-9 %. Maaliskuussa tiedotettu EOS-kauppa tulee mukaan konsernin lukuihin toukokuun alusta lähtien, mikä kasvattaa ennusteidemme mukaan vuoden 2020 liikevaihtoa noin 19 % 88 MEUR:oon ja oikaistua liikevoittoa noin 19 % 16,6 MEUR:oon (EBIT 18,6 %). Tämän jälkeen liikevaihto kasvaa arviomme mukaan noin 7 %:n vauhtia vuosina 2021-2022 (yhtiön tavoite yli 5 %) ja oikaistu liikevoittomarginaali paranee 18,9 %:iin ja 19,1 %:iin (yhtiön tavoite yli 20 %). EOS oli valmiiksi hyvin kannattava, mutta ei yhtä kannattava kuin Harvia, joten EOS:llä pitäisi olla lievä heikentävä vaikutus suhteelliseen kannattavuuteen. Harvia totesi yrityskaupan yhteydessä odottavansa EOS-kaupasta noin 2,2 MEUR:n vuotuisia synergioita, jotka toteutuvat 2024 mennessä. Tämä tukee liikevoittomarginaalin nousua kohti 20 %:n tavoitetta vuotta 2024 kohti mentäessä.

Osake saa tukea matalasta tulospohjaisesta arvostuksesta ja hyvästä osinkotuotosta

Päivitettyjen ennusteidemme mukaiset kertaeristä oikaistut P/E-luvut vuosille 2020 ja 2021 ovat 15x ja 14x. Vastaavat EV/EBIT-kertoimet ovat 14x ja 12x. Ennusteidemme mukaiset osinkotuotot ovat 4,2 % ja 4,5 %, mitkä ovat nykyisessä ympäristössä houkuttelevalla tasolla, kun otetaan huomioon Harvian vahva tase, toimialan paras kannattavuus ja hyvät kilpailuedut. Osakkeen arvostus on mielestämme kokonaisuudessaan houkuttelevalla tasolla yhtiön vahvaan markkina-asemaan, vakaaseen kassavirtaan ja hyviin pitkän aikavälin tulos- ja osingon kasvunäkymiin peilattuna.

Käy kauppaa. (Harvia)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

inderesTV

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 74,1 88,5 95,2
- kasvu-% 19,6% 19,4% 7,6%
Liikevoitto (EBIT) 13,3 14,9 17,2
- EBIT-% 18,0% 16,8% 18,1%
EPS (oik.) 0,54 0,66 0,71
Osinko 0,38 0,42 0,45
P/E (oik.) 19,2 15,0 14,0
EV/EBITDA 13,4 12,5 10,7
Osinkotuotto-% 3,6% 4,2% 4,5%
Uusimmat ennusteet