Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Harvia
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 7.50 EUR
Kurssi: 6.96 EURKurssi hetkellä: 19.8.2019 - 5:28

Harvian Q2-raportti oli pitkälti odotustemme mukainen. Teimme lähivuosien liikevaihto- ja tulosennusteisiimme vain hyvin pieniä muutoksia, minkä takia toistamme 7,5 euron tavoitehintamme. Hyvät tuloskasvunäkymät, houkutteleva arvostus ja vakaasti kasvava osinko saavat meidät toistamaan lisää-suosituksemme.  

Liikevaihto kasvoi 11 % vertailukaudesta pääosin Almost Heaven Saunas -yritysoston ansiosta

Q2-liikevaihto kasvoi 11 % ja oli 17,0 MEUR. Luku jäi hieman konsensusennusteen (17,5 MEUR) alapuolelle. Kasvu tuli pääosin vuoden 2018 lopussa tehdystä Almost Heaven Saunas -yrityskaupasta, minkä johdosta Pohjois-Amerikan liikevaihto kasvoi 154 % ja tämä näkyi myös Sauna-tuoteryhmän 106 %:n kasvuna. Kasvu oli vahvaa myös muissa Pohjoismaissa, mistä yhtiö on saanut avattua etenkin Ruotsissa uusia jakelukanavia ja tarkoitus on jatkaa laajentumista vahvemmin myös Norjassa. Suomessa liikevaihto laski 6 %, mikä johtui vertailukaudella toteutetuista isoista saunaprojekteista ja vahvan Q1-myynnin jälkeen tapahtuneesta asiakkaiden varastotasojen sulatteluista. Yhtiön mukaan tilanne on normalisoitunut ja Suomen liikevaihdon laskun pitäisi olla vain väliaikaista.

Kannattavuus on pysynyt yritysostojen diluutiovaikutuksesta huolimatta hyvällä tasolla

Oikaistu liikevoitto kasvoi 15 % 2,8 MEUR:oon (Q2’18: 2,4 MEUR), mikä tarkoittaa 16,5 %:n liikevoittomarginaalia (Q2’18: 16,0 %). Tuloskasvun taustalla olivat liikevaihdon kasvun lisäksi tuottavuuden jatkuva parantaminen, tehokkaampi raaka-ainehankinta ja keskiostoksen arvon nostaminen. Viime vuoden lopussa ostetun AHS:n liikevaihto oli noin 8 MEUR ja EBITDA negatiivinen. Harvia on alkuvuonna onnistunut integroimaan yhtiön hyvin konserniin ja kääntämään tuloksen positiiviseksi. Harvian mukaan AHS voi päästä 10 %:n liikevoittotasolle ja tavoitteen kanssa ollaan nyt noin puolessa välissä, mikä on mielestämme erittäin hyvä ja nopea suoritus. 

Teimme lähivuosien ennusteisiimme vain hyvin pieniä muutoksia

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiö on asettanut tavoitteeksi keskimäärin yli 5 %:n vuotuisen liikevaihdon kasvun ja 20 %:n oikaistun liikevoittomarginaalin. Laskimme vuoden 2019 liikevaihtoennusteemme 70 MEUR:oon (aik. 71 MEUR), mikä tarkoittaa 13 %:n kasvua pääosin AHS-oston ansiosta. Laskimme oikaistun liikevoittoennusteemme 12,6 MEUR:oon (aik. 12,8 MEUR), mikä tarkoittaa 18,0 %:n oikaistua liikevoittomarginaalia. Pidimme 2020-2021 ennusteemme lähes ennallaan ja odotamme liikevaihdon kasvavan noin 4 %:n vuotuista tahtia ja liikevoittomarginaalin paranevan nykyiseltä 18,0 %:n tasolta 18,5 %:n tasolle (2021e). Yhtiö puhui tiedotustilaisuudessa poikkeuksellisen suoraan siitä, että ostokohteita etsitään aktiivisesti täydentämään orgaanista kasvua. Tämä vahvistaa käsitystämme Harvian tavoitteesta toimia pitkällä aikavälillä sauna- ja spa-markkinan konsolidoijan roolissa. Ennusteemme eivät ota huomioon potentiaalisia yritysostoja, mutta yhtiön antamat näytöt jo tehdyistä yritysostoista ja niiden integroinnista ovat erittäin vakuuttavia ja pidämme tätä hyvänä jokerikorttina Harvialle tulevaisuuden omistaja-arvon luomisessa.

Osakkeen arvostus on houkutteleva sekä tulospohjaisella arvostuksella että osinkotuotolla mitattuna

Ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2019 ja 2020 ovat 15x ja 14x. Vastaavien vuosien EV/EBIT-kertoimet ovat 13x ja 12x. Tulospohjainen arvostus on yhtiön vahvaan markkina-asemaan, vakaaseen kassavirtaan ja toimialan parhaaseen kannattavuuteen nähden houkuttelevalla tasolla. Odotamme Harvian osingonjakosuhteen olevan lähivuosian noin 80 % (yhtiön oma tavoite vähintään 60 %). Ennusteidemme mukaiset osinkotuotot ovat lähivuosille 5,6 % ja 5,9 %, mikä ovat houkuttelevat ottaen huomioon hyvät tulos- ja osingonkasvunäkymät.

Käy kauppaa. (Harvia)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 61,9 70,1 73,0
- kasvu-% 3,1% 13,1% 4,2%
Liikevoitto (EBIT) 9,4 12,3 13,3
- EBIT-% 15,1% 17,6% 18,3%
EPS (oik.) 0,50 0,48 0,52
Osinko 0,37 0,39 0,41
P/E (oik.) 10,8 14,6 13,5
EV/EBITDA 10,4 10,3 9,7
Osinkotuotto-% 6,9% 5,6% 5,9%
Uusimmat ennusteet