Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

Nostamme Heeroksen suosituksen lisää-tasolle (aik. vähennä) ja tavoitehintaamme 2,60 euroon (aik. 2,20 EUR) nousseiden ennusteiden ja rahoitustilanteeseen liittyneen epävarmuuden pienentymisen myötä. Heeroksen H1-raportti oli kokonaisuudessa linjassa odotusten kanssa. Yhtiön liikevaihdon kasvu jäi hieman odotuksista, kannattavuus oli ennusteita parempi ja kassavirta parani selvästi viime vuodesta. Nämä yhdistettynä elokuussa ilmoitettuun uuteen rahoitukseen ovat näkemyksemme mukaan oleellisesti parantaneet yhtiön sijoitusprofiilia. Yhtiön pitkän aikavälin kasvustrategian uskottavuus on vielä heikko viimeisen 1,5 vuoden kehityksen perusteella, mutta tämä kompensoituu erittäin matalassa arvostustasossa ja pidämme nykyistä 1,4 EV/S-kerrointa maltillisena ottaen huomioon yhtiön nykyinen kehityssuunta ja alentunut riskitaso.

  • Heeroksen H1-liikevaihto oli 3,9 MEUR kasvaen 12 % vertailukaudesta ja jääden hieman 15 %:n kasvuennusteestamme. Uusiutuvan liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 93 % (H1’17: 94 %), ylittäen 91 %:n ennusteemme. Heeroksen liikevoitto-% parani kasvun ajamana odotettua paremmin ja oli -6,3 %, ylittäen lievästi -7,8 %:n ennusteemme. Yhtiön mukaan kotimaan liiketoiminta on jo selvästi voitollinen Hollannin panostusten painaessa tulosta.
  • Olemme viimeisten 12 kk:n aikana heikentyneen kassatilanteen jälkeen kiinnittäneet vahvemmin huomiota rahoitustilanteeseen ja kassavirtaan. Yhtiö kertoi aiemmin elokuussa uudesta rahoituksesta, joka antaa yhtiölle lisää pelivaraa saada kasvu tavoitellulle tasolle ja kassavirta paremmaksi. H1’18:lla yhtiön kassavirta parani jo huomattavasti viime vuodesta, vaikka t&k-aktivoinnit olivat edelleen korkeat. Kassavirta investointien jälkeen oli yhä hieman negatiivinen (-0,2 MEUR), mutta selvästi paremmalla tasolla kuin vertailukaudella tai H2’17:lla. Elokuussa saatu 1,2 MEUR:n rahoituspaketti ei vielä näkynyt taseessa, mutta antaa yhtiölle hyvin lisäaikaa saada operatiivinen kehitys tasolle, jolla kassavirta kääntyy positiiviseksi. Näin ollen tilanne näyttää nyt huomattavasti paremmalta rahoitustilanteen osalta.
  • Heeros on käsityksemme mukaan pystynyt onnistuneesti nostamaan sen tuotteiden hintoja. Alkusyksystä tiedottama ja syksyllä 2018 voimaan tuleva hinnoittelun uudistus tukee kasvu- ja kannattavuusnäkymää. Tällä perusteella nostimme liikevaihtoennusteita 3-10 % vuosille 2018-2020. Yhtiön panostukset kasvuun jatkuvat, mutta arvioimme yhtiön nyt kiinnittävän entistä enemmän huomiota kustannustasoon. Arvioimme Heeroksen kasvavan vuosina 2018-2020e 14 %, 15 % ja 13 % ja EBIT-%:n olevan -3 %, 2 % ja 7 %. Huomautamme kilpailutilanteen taloushallinnon ohjelmistomarkkinoilla jatkuvan rajuna ja Heeroksen kilpailuasema on edelleen haastava kahden suuremman pääkilpailijan paaluttaessa markkinaa.
  • Näkemyksemme mukaan yhtiön parantunut näkyvyys, operatiivinen kehitys ja rahoitustilanne parantaa oleellisesti yhtiöön riskiprofiilia. Tämän vuoksi pystymme jälleen tukeutumaan vahvemmin arvostuskertoimiin. Pidämme yhtiön vuosien 2018-2019 1,4x ja 1,2x EV/liikevaihto -kertoimia maltillisina, ottaen huomioon yhtiön kohtuullinen kasvu, liikevaihdon jatkuvuus ja SaaS-liiketoimintamallin potentiaalinen skaalautuvuus. Heeroksen liikevaihtopohjainen arvostustaso on nyt suunnilleen linjassa IT-palveluyhtiöiden keskiarvon kanssa, mikä on skaalautuvalle ja jatkuvia tuottoja tarjoavalle ohjelmistoyhtiölle tyypillisesti arvostusskaalan alaraja. Selvästi korkeamman arvostuksen ja keskimääräisten SaaS-verrokkien arvostustason saavuttaminen edellyttäisi Heerokselta kuitenkin vielä nykyistä selvästi vahvempaa kasvun ja kannattavuuden yhdistelmää.

Käy kauppaa. (Heeros)

Heeros on vuonna 2000 perustettu ohjelmistoyhtiö, joka kehittää ja markkinoi digitaalisen taloushallinnon kokonaisratkaisua. Yhtiön pilvipalveluna (SaaS) tarjottava ratkaisu kattaa kaikki digitaalisen taloushallinnon perusprosessit, kuten osto- ja myyntilaskujen käsittelyn, maksatuksen, arkistoinnin sekä kirjanpidon ja palkanlaskennan. 

inderesTV

Tunnusluvut 2017 2018e 2019e
Liikevaihto 7.3 8.3 9.6
kasvu-% 9.4% 14.4% 15.3%
Liikevoitto (EBIT) -0.8 -0.2 0.2
EBIT-% -10.6% -2.7% 2.3%
EPS (oik.) -0.20 -0.08 0.02
Osinko 0.00 0.00 0.00
P/E (oik.) -12.4 -29.4 117.7
EV/EBITDA 58.1 13.6 8.1
Osinko-% 0.0% 0.0% 0.0%
Uusimmat ennusteet