Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) liikevaihtotiedustelun mukaan alan 20 suurimman yrityksen liikevaihto oli kesäkuussa 134 MEUR ja se kasvoi 2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ilman yritysostoja kasvu oli vastaavasti vajaa prosentin. Koko alan kasvu on linkittynyt vahvasti henkilöstövuokrauspalveluiden kasvuun, jonka osuus oli noin 86 % alan liikevaihdosta kesäkuussa. Kesäkuun henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto oli 116 MEUR ja se kasvoi 3 % vuoden takaisesta.

Henkilöstövuokrauspalveluiden kuukausitason liikevaihdon kehitys

Kuukausitasolla liikevaihdon kasvun kehitys ei ole tasaista, kuten yllä olevasta kuvasta nähdään. Sen takia kasvua on mielekästä seurata vuositasolla, sillä mielestämme se antaa paremman kuvan markkinan kehityksestä. Henkilöstövuokrauspalveluiden edellisen 12 kuukauden liikevaihto kasvoi 0,6 % edelliskuukaudesta 1 272 MEUR:oon.

Henkilöstövuokrauspalveluiden edellisten 12kk:n liikevaihdon kehitys


Lähde: Henkilöstöpalveluyritysten liitto, Inderes

20 suurimman yhtiön kesäkuun liikevaihdon kehitys on linjassa odotuksiemme kanssa, jonka mukaan henkilöstöpalvelumarkkinan kasvu jää tänä vuonna maltilliseksi. Luvut ovat myös linjassa talousindikaattorien piirtämän hidastuvan talouskasvunäkymän kanssa. Siten, ylläpitääkseen liikevaihdon kasvua, toimialan yhtiöiden on arviomme mukaan jatkettava alalla viime vuosina nähtyä aktiivista konsolidaatiota. Henkilöstöpalvelualan kasvu on relevanttia seurannassamme olevista yhtiöistä VMP:lle, Enersenselle sekä Noho Partnersin tytäryhtiölle Smilelle, jotka ovat myös HPL:n alan 20 suurimman yrityksen listalla. 

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Enersense International Oyj on teollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen erikoistunut suomalainen yhtiö, jonka juuret ja kotipaikka ovat Satakunnassa. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Projektit ja Henkilöstöpalvelut. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 58,1 miljoonaa euroa. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2019 aikana keskimäärin 884 henkilöä.