Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) liikevaihtotiedustelun mukaan alan 20 suurimman yrityksen liikevaihto oli tammikuussa 116 MEUR ja se kasvoi 7 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Koko alan kasvu on vahvasti linkittynyt henkilöstövuokrauspalveluiden kasvuun, joka vastasi noin 85 %:sta koko alan liikevaihdosta tammikuussa. Tammikuussa henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto oli 99 MEUR ja se kasvoi 7 % vuoden takaisesta.

Kuukausitasolla liikevaihdon kasvun kehitys ei ole tasaista, kuten yllä olevasta kuvasta nähdään. Sen takia kasvua on mielekästä seurata vuositasolla, sillä mielestämme se antaa paremman kuvan markkinan kehityksestä. Henkilöstövuokrauspalveluiden edellisen 12 kuukauden liikevaihto kääntyi jälleen 0,7 %:n nousuun edelliskuukauden 0,1 %:n laskusta.

20 suurimman yhtiön lukuja tulkittaessa on huomioitava, että näiden yhtiöiden kasvu heijastelee markkinakasvun lisäksi epäorgaanista kasvua. Suurimmat yhtiöt ovat aktiivisia yrityskaupparintamalla, joka tekee orgaanisen markkinakasvun arvioinnista haastavaa. Tammikuun luvut ovat vain pieni otanta, mutta ainakaan toistaiseksi talousindikaattorien heijastelema selvä talouskasvun hidastuminen ei ole vaikuttanut henkilöstöpalvelualan suurimpien toimijoiden kasvuun merkittävästi. Mielestämme yksittäisen kuukauden luvuista ei kuitenkaan pidä tehdä suuria johtopäätöksiä, joten kasvutrendin suhteen lähikuukausien luvut ovat erityisen mielenkiintoisia.

Henkilöstöpalvelualan kasvu on relevanttia seurannassamme olevista yhtiöistä VMP:lle, Enersenselle sekä NoHo Partnersin tytäryhtiölle Smilelle, jotka ovat myös HPL:n alan 20 suurimman yrityksen listalla.

VMP on suomalainen henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman henkilöstövuokrauksen, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen sekä itsensätyöllistämisen palveluita. VMP auttaa yrityksiä ja ihmisiä menestymään muuttuvassa työelämässä.