Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) liikevaihtotiedustelun mukaan alan 20 suurimman yrityksen liikevaihto oli maaliskuussa 114 MEUR ja se laski 10 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ilman yritysostoja liikevaihto laski vastaavasti reilut 9 %. Koko alan kasvu on vahvasti linkittynyt henkilöstövuokrauspalveluiden kehitykseen, joka vastasi 87 %:sta alan liikevaihdosta maaliskuussa. Maaliskuussa henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto oli 99 MEUR, ja se laski vajaat 8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Henkilöstövuokrauspalveluiden kuukausitason liikevaihdon kehitys

Lähde: Henkilöstöpalveluyritysten liitto, Inderes

Kuukausitasolla liikevaihdon kasvu ei ole muun muassa tiettyjen kausiluonteisuustekijöiden takia vakaata, kuten yllä olevasta kuvasta nähdään. Sen vuoksi kasvua on mielekästä seurata pidemmällä aikavälillä, sillä mielestämme se antaa paremman kuvan markkinan kokonaiskehityksestä. Henkilöstövuokrauspalveluiden edellisen 12 kuukauden liikevaihto laski maaliskuussa -0,6 % edellisestä kuukaudesta 1325 MEUR:oon.

Henkilöstövuokrauspalveluiden edellisten 12 kk:n liikevaihdon kehitys

Lähde: Henkilöstöpalveluyritysten liitto, Inderes

20 suurimman yhtiön maaliskuun liikevaihdon luvut osoittivat markkinan kääntyneen selvään laskuun, mikä oli odotettua Horeca-sektorin kärsiessä voimakkaasti koronapandemiasta etenkin kuukauden jälkimmäisellä puoliskolla. Horeca-sektorin suhteellinen osuus (tammi-maaliskuu noin 12 %) ja toimijoiden liikevaihtosumman 10 %:n lasku huomioiden ovat muut sektorit kokonaisuutena arviomme mukaan korkeintaan yltäneet vertailukauden tasolle tai kääntyneet lievään laskuun maaliskuussa. Huhti- ja toukokuussa on odotettavissa voimakkaampaa liikevaihdon laskua toimialalle, mitä heijastelee myös HPL:n kyselyssä vastaajien ennakoima noin 22 %:n liikevaihdon lasku Q2:lle.

Henkilöstöpalvelualan kasvu on relevanttia seurannassamme olevista yhtiöistä Eezylle ja Enersenselle, jotka ovat myös HPL:n alan 20 suurimman yrityksen listalla.

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Meillä on 30 vuoden kokemus henkilöstöpalvelualalla toimimisesta, ja olemme tänä päivänä yksi Suomen suurimmista henkilöstöpalvelualan yrityksistä. Tämän lisäksi olemme ainoa alan yritys Suomessa, joka tarjoaa henkilöstöpalvelun, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen ohella myös kevytyrittämisen palveluita.