Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) liikevaihtotiedustelun mukaan alan 20 suurimman yrityksen liikevaihto oli maaliskuussa 127 MEUR ja se kasvoi peräti 9 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Koko alan kasvu on vahvasti linkittynyt henkilöstövuokrauspalveluiden kasvuun, joka vastasi noin 85 %:sta koko alan liikevaihdosta maaliskuussa. Maaliskuussa henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto oli 107 MEUR ja se kasvoi 8 % vuoden takaisesta.

Kuukausitasolla liikevaihdon kasvun kehitys ei ole tasaista, kuten yllä olevasta kuvasta nähdään. Sen takia kasvua on mielekästä seurata vuositasolla, sillä mielestämme se antaa paremman kuvan markkinan kehityksestä. Henkilöstövuokrauspalveluiden edellisen 12 kuukauden liikevaihto kasvoi 0,9 % edelliskuukaudesta 1 244 MEUR:oon.

20 suurimman yhtiön lukuja tulkittaessa on huomioitava, että näiden yhtiöiden kasvu heijastelee markkinakasvun lisäksi epäorgaanista kasvua. Suurimmat yhtiöt ovat olleet viimeisen vuoden aikana aktiivisia yrityskaupparintamalla, mikä tekee orgaanisen markkinakasvun arvioinnista haastavaa. Maaliskuun luvut ovat kuitenkin hyvät ja indikoivat mielestämme kokonaismarkkinan kehityksen olleen edelleen yhtiöiden kasvun kannalta vähintäänkin kohtuullisen hyvää. Henkilöstöpalvelualan kasvu on relevanttia seurannassamme olevista yhtiöistä VMP:lle, Enersenselle sekä Noho Partnersin tytäryhtiölle Smilelle, jotka kaikki ovat myös HPL:n alan 20 suurimman yrityksen listalla. 

VMP on suomalainen henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman henkilöstövuokrauksen, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen sekä itsensätyöllistämisen palveluita. VMP auttaa yrityksiä ja ihmisiä menestymään muuttuvassa työelämässä.