HPL tiedotti keskiviikkona aikaisemmin julkistettujen helmikuun liikevaihtotietojen olleen virheellisiä ja luvut tarkentuivat alaspäin. Korjattujen lukujen mukaan HPL:n raportoiman henkilöstöpalvelualan 20 suurimman toimijan liikevaihto kasvoi helmikuussa 8 % vuoden takaisesta 115 MEUR:oon. Toimijoiden henkilöstövuokrauksen liikevaihto oli helmikuussa 98 MEUR, mikä vastaa 9 %:n kasvua suhteessa vuoden takaiseen.

Päivitetyillä luvuilla yhtiöiden henkilöstövuokrauksen edellisen 12 kuukauden liikevaihto oli 1 233 MEUR, mikä vastaa noin 0,8 %:n kuukausitason kasvua.

Lukujen tarkistus alaspäin ei ole mielestämme dramaattinen, sillä ne heijastelevat vain lyhyttä yhden kuukauden ajanjaksoa ja huomioitavaa on, että lukuihin vaikuttavat yrityskaupat haittaavat orgaanisen markkinakasvun arviointia. Päivitetyt helmikuun luvut ovat melko hyvin linjassa edellisten kuukausien kehityksen kanssa sekä tukevat näkemystämme siitä, että orgaaninen kasvu on hidastunut vuoden 2018 tasolta. Aikaisemmin julkaisemamme virheellisiin lukuihin pohjautunut kommenttimme on luettavissa täällä.

VMP on suomalainen henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman henkilöstövuokrauksen, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen sekä itsensätyöllistämisen palveluita. VMP auttaa yrityksiä ja ihmisiä menestymään muuttuvassa työelämässä.