Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) liikevaihtotiedustelun mukaan alan 20 suurimman yrityksen liikevaihto oli marraskuussa 132 MEUR ja samalla tasolla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ilman yritysostoja liikevaihto kuitenkin laski 1,6 %. Koko alan kasvu on vahvasti linkittynyt henkilöstövuokrauspalveluiden kehitykseen, joka vastasi 86 % alan liikevaihdosta marraskuussa. Marraskuussa henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto oli 114 MEUR, mikä oli niin ikään edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasolla.

Kuukausitasolla liikevaihdon kasvun kehitys ei ole tasaista, kuten yllä olevasta kuvasta nähdään. Sen takia kasvua on mielekästä seurata pidemmällä aikavälillä, sillä mielestämme se antaa paremman kuvan markkinan kehityksestä. Henkilöstövuokrauspalveluiden edellisen 12 kuukauden liikevaihto pysyi edelleen maltillisella kasvutrendillä ja kasvoi 0,4 % edelliskuukaudesta 1 322 MEUR:oon. Huomioitavaa on kuitenkin, että arviomme mukaan aikasarjaan on tullut taannehtivasti pieniä korjauksia, mikä heikentää pidemmän aikavälin kasvukäyrän kulmakertoimen luotettavuutta hieman.

20 suurimman yhtiön marraskuun liikevaihdon luvut vastasivat odotuksiamme ja ennen joulukuun lukuja vuoden 2019 kehitys on hyvin linjassa ennusteemme kanssa, jonka mukaan vuositasolla henkilöstöpalvelujen kokonaismarkkina polki paikallaan. Henkilöstöpalvelualan kasvu on relevanttia seurannassamme olevista yhtiöistä Eezylle ja Enersenselle, jotka ovat myös HPL:n alan 20 suurimman yrityksen listalla. Markkinan kehitys on alan toimijoille olennaista, mutta arvioimme, että toimialan sisällä yhtiötason kasvu voi eriytyä kokonaismarkkinasta selvästi. Lisäksi alan toimijoiden suhteellisen vilkas yrityskauppa-aktiviteetti tukee tiettyjen toimijoiden liikevaihdon kasvua, vaikka markkina ei kasvakaan.

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Meillä on 30 vuoden kokemus henkilöstöpalvelualalla toimimisesta, ja olemme tänä päivänä yksi Suomen suurimmista henkilöstöpalvelualan yrityksistä. Tämän lisäksi olemme ainoa alan yritys Suomessa, joka tarjoaa henkilöstöpalvelun, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen ohella myös kevytyrittämisen palveluita.