Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Ruotsalainen Holmen avasi pohjoismaisten metsäyhtiöiden Q3-tuloskauden perjantaina. Holmen on keskittynyt kartonkeihin, papereihin, puutuotteisiin, uusiutuvaan energiaan ja metsään, joten yhtiö kilpailee sekä Stora Enson, UPM:n että Metsä Boardin kanssa eri osa-alueilla. Markkinasellua Holmen ei kuitenkaan myy olennaisessa mittakaavassa, joten suomalaisyhtiöille kriittisen sellumarkkinan tilannetta Holmenin raportti ei käytännössä avannut. Holmenin oikaistu liikevoitto oli Q3:lla 541 MSEK, mikä vastaa tuloksen 9 %:n heikentymistä vertailukaudesta. Holmen kuitenkin ylitti konsensusodotukset kirkkaasti, sillä Reutersin konsensus odotti yhtiöltä karkeasti 20 % toteumaa heikompaa oikaistua liikevoittoa. Odotuksia parempaa tulosta ja tulossa olevia metsäomaisuuden kirjapitomuutoksia heijastellen Holmenin osakekurssi nousi perjantaina 8 %.

Segmenteistä Holmen kertoi kuluttajapakkauskartonkien kysynnän olevan hyvää ja hintojen vakaita, vaikka kilpailu etenkin uudesta kaupasta on Holmenin mukaan kovaa. Tämä oli mielestämme jokseenkin neutraali kommentti Stora Enson Consumer Boardin ja Metsä Boardin kannalta. Paperiliiketoiminnoissa Holmen onnistui Q3:lla erittäin hyvin, sillä paperiyksikön tulos parani lievästi vertailukaudesta ja liikevoittomarginaali kohosi hyvälle tasolle 10 %:iin. Tiettyihin painopaperimarkkinoiden niche-segmentteihin keskittynyt Holmen pystyi pitämään volyyminsä kokonaismarkkinan todennäköisesti tuntuvasta pudotuksesta huolimatta vakaana ja myös yhtiön hintapaineet jäivät vielä Q3:lla pieniksi. Emme kuitenkaan pidä Holmenin Paperin hyviä Q3-numeroita selkeänä positiivisena signaalina Stora Enson Paperin ja UPM:n Communications Papersin kannalta, sillä suurempina ja laajemmalla portfoliolla operoivina pelureina suomalaisyhtiöt ovat tuskin onnistuneet yhtä hyvin väistämään kokonaismarkkinan suuntaa. Lisäksi myös Holmen kertoi paperimarkkinoiden markkinatasapainon heikentyneen ja hintapaineiden kasvaneen. Puutuotteissa Holmen raportoi tappiollisesta liiketuloksesta Q3:lla, kun Keski-Euroopan metsätuhojen myötä kasvanut tarjonta on luonut perinteisen sahatavaran markkinalle vakavan ylitarjontatilanteen, joka on painanut hintoja. Arvioimme myös Stora Enson ja UPM:n sahaliiketoimintojen olleen suurissa vaikeuksissa Q3:lla, mutta perinteisen sahatavaran merkitys on yhtiöiden kokonaisuuksien kannalta pieni. Holmenin vakaat metsä- ja energialiiketoiminnot raportoivat Q3:lla absoluuttisesti hyvistä ja vertailukautta paremmista numeroista, vaikka tietyt metsätuhot ja alhaiset vesivoimavolyymit aiheuttavat myös haasteita. Kokonaisuutena Holmenin Q3-numerot eivät mielestämme tarjonneet huomattavia yllätyksiä suomalaisyhtiöiden Q3-odotusten perspektiivistä.

Q3-numeroiden lisäksi Holmen avasi raportissa aiemmin tiedottamaansa suunnitelmaa yhtiön merkittävän Ruotsin metsäomaisuuden kirjanpitomuutoksesta. Jatkossa Holmenin metsän (sis. puusto ja maa) tasearvo aiotaan määrittää vertailukauppojen mukaan (nyk. maa ostohinnalla ja puusto kassavirtamallilla). Kirjanpitomuutos on merkittävä, sillä Holmenin alustavien laskelmien mukaan yhtiön metsäomaisuuden tasearvo on nousemassa kirjanpitomuutosten myötä 39-43 miljardiin kruunuun nykyisestä noin 19 miljardista kruunusta (taseen toisella puolella muutos kasvattaa omaa pääomaa). Muutos on pitkältä kirjanpitotekninen, sillä kassavirtavaikutuksia ei tule, jos metsää ei myydä. Arviomme mukaan muutos voi tukea sijoittajien osakkeelle hyväksymää arvostusta, kun metsän todennäköinen käypä arvo ilmenee paremmin yhtiön taseesta.

Suomalaisyhtiöistä Stora Ensolla on Ruotsissa merkittävää metsäomaisuutta, joka on käsitelty kirjanpidossa toistaiseksi jokseenkin Holmenin tällä hetkellä soveltamalla menetelmällä.  Siten arvioimme myös Stora Enson metsäomaisuudessa olevan selvää piiloarvoa suhteessa tasearvoon, mutta metsävarojen kasvavan strategisen luonteen suhteen emme odota myöskään Stora Enson pyrkivän purkamaan piiloarvoa ainakaan lyhyellä tähtäimellä. Stora Enso ei ole myöskään viestinyt harkitsevansa muutoksia metsäomaisuuden kirjanpitokäsittelyyn.

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 10,1 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa.