Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Honkarakenne: Kauppa käy

Analyytikon kommentti 25.11.2021 6:26 Honkarakenne
Yhtiö: Honkarakenne
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 8.00 EUR
Kurssi: 6.82 EUR
Kurssi hetkellä: 25.11.2021 - 6:11

Honkarakenteen kysyntäympäristössä on ollut nähtävissä syksyn aikana pientä rauhoittumista alkuvuoden poikkeuksellisen vahvalta tasoltaan, mutta arviomme mukaan kauppa käy edelleen hyvin. Lyhyen aikavälin riskitekijöistä huolimatta näemme osakkeen tuotto/riski-suhteen edelleen houkuttelevana ja toistammekin osta-suosituksemme 8,00 euron tavoitehinnalla.

Strategiapäivitys alkaa tulemaan ajankohtaiseksi

Honkarakenne julkaisi nykyisen vuoteen 2021 ulottuvan strategiansa kesällä 2018. Strategian päämääränä oli nostaa Honkarakenteen liiketoiminta uudelle tasolle ja vahvistaa yhtiön asemaa johtavana, kansainvälisenä laadukkaan puurakentamisen ja palveluiden tuottajana. Kokonaisuudessaan Honkarakenteen strategiakautta voidaan pitää mielestämme erittäin onnistuneena ja yhtiö on mennyt 2018-2021 välillä sekä strategisella että operatiivisella tasolla merkittävästi eteenpäin. Strategiakauden keskeisiin onnistumisiin lukeutuu mielestämme vertailukelpoisen liiketuloksen nelinkertaistaminen, taseen huomattava vahvistuminen ja Karstulan tehtaan yli 7 MEUR:n investointiohjelman onnistunut läpivienti. Parantamisen varaa jäi vastaavasti rakentamispalveluiden myynnin ja viennin kasvattamisessa. Koska nykyinen strategiakausi alkaa lähestymään loppuaan, odotamme yhtiön päivittävän strategiaansa viimeistään H2’21-raportin yhteydessä. Uudessa strategiassa meitä kiinnostaa etenkin, miten yhtiö aikoo asemoitua toimialan keskeisiin trendeihin (erityisesti puurakentamisen nousu) ja millä askelmerkeillä vienti saadaan kannattavaan kasvuun. Myös vahvan taseen käyttöä (investoinnit vs. voitonjako) koskevat kommentit ovat mielenkiintoisia.

Kysyntäympäristössä rauhoittumista, mutta kauppa käy edelleen hyvin

Arviomme mukaan Honkarakenteen kysyntäympäristössä on nähty syksyn aikana tiettyä rauhoittumista ja esimerkiksi pientaloteollisuudessa suhdanneodotukset ovat laskeneet alkuvuoden poikkeuksellisen vahvalta tasoltaan. Kokonaisuudessaan kysyntänäkymät ovat näkemyksemme mukaan säilyneet positiivisina ja esimerkiksi vapaa-ajan asunnoissa rakennusluvat osoittivat kuutiomäärällä mitattuna Q3:lla 29 % kasvua vertailukaudesta (YTD: 48 %). Omakotitalojen kysyntää tukee puolestaan muun muassa lähes ennätysvahvalla tasolla oleva kuluttajaluottamus sekä koronapandemian myötä kasvanut tilantarve ja Rakennusteollisuus RT onkin nostanut 2021-2022 ennusteita omakotitaloaloituksista 8 100-8 300 kappaleeseen (aik. 7 000 kpl/vuosi). Pientalorakentamisessa keskeisenä pullonkaulana toimii markkinakommenttien perusteella kasvukeskuksissa vallitseva tonttipula. Kustannusinflaatio säilyy toimialalla edelleen keskeisenä teemana ja lyhyellä aikavälillä haasteita aiheutuu yhä kohollaan olevasta sahatavaran hinnasta sekä nousseista rahtikustannuksista. Emme ole tehneet ennusteisiimme muutoksia ja olemme käsitelleet niitä tarkemmin seurannan aloitus -raportissamme.

Tuotto-odotus erittäin hyvä

Honkarakenteen vahvan taseen huomioivat EV/EBIT-kertoimet vuosille 2021 ja 2022 ovat 10x ja 6x, kun taas vastaavat P/E-luvut ovat 14x ja 9x. Kertoimet ovat absoluuttisesti matalat ja painottuvat ensi vuoteen katsottaessa yhtiölle hyväksyvämme kerroinhaarukan alapuolelle. Aliarvostuksesta kielii myös DCF-mallimme mukainen arvo (9,7 euroa / osake) ja verrokkiryhmästä saatava ohut viitekehys. Tuloskasvusta, korkeasta osinkotuotosta ja kertoimien nousuvarasta muodostuva vuotuinen tuotto-odotus asettuu arviomme mukaan yli 15 % tasolle.

Käy kauppaa. (Honkarakenne)

Analyytikko / Kirjoittaja

Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 52,9 66,5 74,6
- kasvu-% 11,2% 25,7% 12,3%
Liikevoitto (EBIT) 3,1 3,4 5,1
- EBIT-% 5,8% 5,2% 6,8%
EPS (oik.) 0,53 0,50 0,77
Osinko 0,18 0,28 0,46
P/E (oik.) 8,1 13,6 8,9
EV/EBITDA 4,5 5,9 4,0
Osinkotuotto-% 4,2% 4,1% 6,8%
Uusimmat ennusteet

Honkarakenne on vuonna 1958 perustettu yhtiö, joka valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut rakennuksia yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Yhtiön päämarkkina-alueita ovat Suomi, Saksa, Ranska, Venäjä ja Japani. Honkarakenne Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä.