Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Honkarakenne
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 8.00 EUR
Kurssi: 6.00 EUR
Kurssi hetkellä: 22.9.2021 - 6:15

Honkarakenne on tehnyt viime vuosina operatiivisessa suorittamisessaan merkittävän tasokorjauksen ja selkeät kysyntäajurit yhdessä yhtiön oman kannattavuusparannuspotentiaalin kanssa tarjoavat myös lähivuosille vahvat tuloskasvunäkymät. Tuloskasvusta, korkeasta osinkotuotosta ja kertoimien nousuvarasta muodostuva vuotuinen tuotto-odotus asettuu arviomme mukaan yli 20 % tasolle ja näemme osakkeen tuotto/riski-suhteen erittäin hyvänä. Aloitamme Honkarakenteen seurannan 8,0 euron tavoitehinnalla ja osta-suosituksella. Yhtiöstä julkaistu seurannan aloitus -raportti on luettavissa täällä.

Honkarakenteella on vahva markkina-asema omalla toimialallaan

Honkarakenne on kotimainen hirsirakentaja, joka valmistaa Honka-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Honkarakenteen juuret ulottuvat aina vuoteen 1958 asti, jolloin Saarelaisen veljekset perustivat maailman ensimmäisen teollisen hirsitalovalmistajan Pohjois-Karjalan Lieksassa. Honkarakenteen markkina-asema on omalla toimialallaan vahva, sillä yhtiö on Suomen hirsiteollisuusalan toiseksi suurin toimija vajaan viidenneksen markkinaosuudella ja alan suurin suomalainen vientiyritys. Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Suomi, Venäjä, Keski-Eurooppa ja Japani. Honkarakenteen sijoitusprofiili on viime vuosien vahvan taloudellisen kehityksen myötä muuttunut käänneyhtiöstä kannattavan kasvuyhtiön suuntaan. Vankan taseaseman, pienten investointitarpeiden ja vahvan kassavirran myötä yhtiöllä on näkemyksemme mukaan edellytykset avokätiseen voitonjakoon. Osinkoyhtiön profiilia tukee myös vahva perheomisteisuus.

Hyvät kysyntänäkymät ja kannattavuusparannuspotentiaali luovat edellytykset vahvalle tuloskasvulle

Honkarakenteen kysyntänäkymiä tukevat useat ajurit (mm. puurakentamisen suosion kasvu, ilmastonmuutostoimet, terveellinen asuminen), mikä yhdessä yhtiön oman kannattavuusparannuspotentiaalin kanssa luo pohjan ennustamallemme lähivuosien vahvalle tuloskasvulle (oik. EPS CAGR 2020-24e ~15 %). Lyhyen aikavälin tuloskehitykselle selvää painetta tulee näkemyksemme mukaan aiheuttamaan voimakkaasti nousseet raaka-ainekustannukset ja organisaation vahvistamiseksi tehdyt rekrytoinnit. Odotammekin H2-tuloksen jäävän vahvasta volyymikasvusta huolimatta vertailukauden alapuolelle, eikä myöskään negatiivisen tulosvaroituksen mahdollisuutta voida mielestämme täysin sulkea pois. Vuonna 2022 odotamme yhtiöltä reipasta tulosparannusta liikevaihdon kasvun, terveemmän myyntikatteen sekä parantuvan tuottavuuden myötä. Honkarakenteen tase on vankka (H1’21: nettovelkaantumisaste -64 %) ja vahvan kassavirran myötä tase pysyy ennusteissamme kasvavasta voitonjakosuhteesta huolimatta myös lähivuosina vahvasti pääomitettuna.

Tuotto-odotus erittäin hyvä

Honkarakenteen vahvan taseen huomioivat EV/EBIT-kertoimet vuosille 2021 ja 2022 ovat 8x ja 5x, kun taas vastaavat P/E-luvut ovat 12x ja 8x. Kertoimet ovat absoluuttisesti matalat ja painottuvat ensi vuoteen katsottaessa yhtiölle hyväksyvämme kerroinhaarukan (EV/EBIT 7x-9x ja P/E 10x-13x) alapuolelle. Aliarvostuksesta kielii myös DCF-mallimme mukainen arvo (9,6 euroa / osake) ja verrokkiryhmästä saatava ohut viitekehys. Tuloskasvusta, korkeasta osinkotuotosta ja kertoimien nousuvarasta muodostuva vuotuinen tuotto-odotus asettuu arviomme mukaan yli 20 % tasolle. Tämä on yli kaksinkertainen yhtiölle soveltamaamme oman pääoman tuottovaatimukseen nähden, mitä heijastellen pidämme osakkeen tuotto/riski-suhdetta erittäin houkuttelevana.

Käy kauppaa. (Honkarakenne)

Analyytikko / Kirjoittaja

Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 52,9 66,5 74,6
- kasvu-% 11,2% 25,7% 12,3%
Liikevoitto (EBIT) 3,1 3,4 5,1
- EBIT-% 5,8% 5,2% 6,8%
EPS (oik.) 0,53 0,50 0,77
Osinko 0,18 0,28 0,46
P/E (oik.) 8,1 11,9 7,8
EV/EBITDA 4,5 5,0 3,3
Osinkotuotto-% 4,2% 4,6% 7,7%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Honkarakenne on vuonna 1958 perustettu yhtiö, joka valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut rakennuksia yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Yhtiön päämarkkina-alueita ovat Suomi, Saksa, Ranska, Venäjä ja Japani. Honkarakenne Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä.