Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Ifin verrokki Trygiltä vahva Q1-tulos

Analyytikon kommentti 19.04.2021 5:36 Sampo
Yhtiö: Sampo
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 43.00 EUR
Kurssi: 40.09 EUR
Kurssi hetkellä: 19.4.2021 - 5:21

Sammon tytäryhtiö Ifin verrokki Tryg raportoi perjantaiaamuna vahvan ja konsensusodotuksia paremman Q1-tuloksen. Vahvan tuloksen taustalla olivat hyvä vakuutustekninen suorittaminen ja osakemarkkinakehityksestä tukea saaneet sijoitustuotot. Trygin tulosraportin perusteella hinnoitteluympäristö on säilynyt pohjoismaisessa vahinkovakuutusmarkkinassa suotuisana, minkä lisäksi COVID 19 -pandemia tukee edelleen toimijoiden vakuutusteknisiä kannattavuuksia. Trygin vahva Q1-raportti lupaa luonnollisesti hyvää myös Ifin Q1-kehitykselle.

Trygin vakuutustekninen tulos oli Q1:llä 751 MDKK (Q1’20: 672 MDKK) ja yhdistetty kulusuhde 87,1 % (Q1’20: 88,0 %), mikä ylitti 87,7 %:ssa olleen Bloombergin konsensuksen. Hyvän vakutuusteknisen tuloksen taustalla oli mm. maksutulon vahva kasvu erityisesti Private (+7 % v/v) ja Commercial -segmenteissä (+4 % v/v) sekä Alka-yrityskaupan synergiat. Tryg kertoi tulosraportissa vieneensä yritysasiakkaissa alkuvuonna hinnankorotuksia läpi kaikissa toimintamaissa ja yksityisasiakkaissa hinnankorotuksia toteutettiin Ruotsissa.

Trygin mukaan COVID 19 -pandemialla oli 1,3 %-yksikön positiivinen vaikutus yhdistettyyn kulusuhteeseen, mutta koronavaikutuksista oikaistunakin alla oleva vakuutustekninen kannattavuus vahvistui. Maksutulon kehitykseen koronapandemia vaikutti Trygin mukaan alkuvuonna negatiivisesti matkavakutuusten vähentyneen kysynnän ja uusien autojen laskeneiden rekisteröintimäärien myötä.

Trygin sijoitustuotot olivat Q1:llä 343 MDKK (Q1’20: -980 MDKK). Sijoitustuotot saivat tukea vahvasta osakemarkkinakehityksestä sekä 156 MDKK:n positiivisesta kertaluontoisesta johdannaissopimuksen arvonmuutoksesta. Yhtiön tulos ennen veroja (PTP) oli Q1:llä lopulta 1022 MDKK, mikä ylitti selvästi 788 MDKK:ssa olleen Bloombergin konsensuksen.

Käy kauppaa. (Sampo)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 8 412,0 10 039,0 10 315,8
- kasvu-% -3,8% 19,3% 2,8%
Liikevoitto (EBIT) 380,0 2 005,5 2 070,8
- EBIT-% 4,5% 20,0% 20,1%
EPS (oik.) 2,16 2,76 2,87
Osinko 1,70 1,90 2,00
P/E (oik.) 16,0 14,5 14,0
EV/EBITDA 56,9 12,2 11,5
Osinkotuotto-% 4,9% 4,7% 5,0%
Uusimmat ennusteet

Sampo on Pohjoismaiden johtava vakuutuskonserni, joka toimii tytäryhtiöidensä kautta myös Isossa-Britanniassa ja Baltian maissa. Konserniin kuuluvat emoyhtiö Sampo Oyj:n lisäksi tytäryhtiöt If, Topdanmark, Hastings ja Mandatum Life.