Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Ilkka-Yhtymä
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.00 EUR
Kurssi: 4.59 EUR
Kurssi hetkellä: 5.5.2022 - 5:45 Analyysi päivitetty: 23.2.2022

Mediakonserni Ilkka-Yhtymä julkistaa Q1-raporttinsa ensi maanantaina iltapäivällä. Ennustamme yhtiön liikevaihdon kasvaneen ja operatiivisen tuloksen vahvistuneen suhteessa vertailukauteen. Odotamme yhtiön toistavan tilinpäätöksen yhteydessä antamansa ohjeistuksensa, jonka mukaan Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon (2021: 49,7 MEUR) ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton (2021: 1,4 MEUR) arvioidaan nousevan edellisvuodesta.

Kasvu nojaa Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluihin

Ennustamme Ilkka-Yhtymän Q1-liikevaihdon kasvaneen vertailukaudesta vajaa 10 % 12,6 MEUR:oon. Segmenteittäin odotamme noin 1 %:n kasvua Media ja markkinointipalveluilta, jonka taustalla on ennustamamme mainostuottojen vakaa kehitys ja MySome -yrityskaupan tuoma epäorgaaninen lievä kasvu. Näiden vaikutusta osin samalla hidastaa sisältötuottojen ennustettu trendinomainen hienoinen lasku. Ennustamme painopalveluiden liikevaihdon laskeneen merkittävästi ulkoistussopimuksen johdosta, mutta konsernitason kasvuun tällä ei ole vaikutusta eliminointien vuoksi. Odotamme jatkuvalaskutteisen palveluiden kohtuullisen orgaanisen kasvun sekä Ungapped-yrityskaupan ja Evermade-yrityskaupan tuoman epäorgaanisen kasvun siivittävän Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelut -segmentin (Liana) liikevaihdon selvään kasvuun verrattuna vertailukauteen.

Operatiivinen tulos parempaan päin

Ennustamme oikaistun oman toiminnan liikevoiton kohonneen 0,3 MEUR:oon (2021: -0,2 MEUR) vertailukaudesta. Tulosparannusta ajaa ennusteissamme Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluiden tulosparannus liikevaihdon kasvun seurauksena. Vastaavasti painopalveluiden operatiivisen tuloksen ennustamme kivunneen nollille ulkoistussopimuksen ansiosta. Media ja markkinointipalveluiden tuloksen odotamme olleen noin vertailukauden tasolla. Vertailukaudella raportoituun tulokseen vaikutti erityisesti noin 2,7 MEUR osinkotuotot Alma Median osakkeista, joten ajoituksellisista tekijöistä johtuen Q1’22:n raportoitu osakekohtainen tulos on selvästi matalampi. Tätä taustaa vasten odotamme kvartaalilta 0,01 euron raportoitua osakekohtaista tulosta.

Odotamme yhtiön toistavan ohjeistuksensa

Odotamme yhtiön toistavan tilinpäätöksen yhteydessä antamansa ohjeistuksensa, jonka mukaan Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon (2021: 49,7 MEUR) ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton (2021: 1,4 MEUR) arvioidaan nousevan edellisvuodesta. Nykyiset ennusteemme odottavat liikevaihdon (54,9 MEUR) kasvavan lähes 11 % vuodesta 2021, ja operatiivisen tuloksen kipuavan 1,6 MEUR:oon. Q1-raportissa meitä erityisesti kiinnostaa Markkinointi ja viestinnän teknologiapalveluiden kehitys, jolla on näkemyksemme mukaan merkittävin rooli yhtiön arvonluonnissa pitkällä tähtäimellä. 

Käy kauppaa. (Ilkka)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 49,7 54,9 56,1
- kasvu-% 8,4% 10,5% 2,3%
Liikevoitto (EBIT) 2,7 1,6 2,1
- EBIT-% 5,4% 3,0% 3,8%
EPS (oik.) 0,21 0,19 0,21
Osinko 0,30 0,22 0,24
P/E (oik.) 22,9 24,8 21,7
EV/EBITDA 11,7 13,5 12,2
Osinkotuotto-% 6,3% 4,8% 5,2%
Uusimmat ennusteet

Ilkka on vuonna 1906 perustettu konserni, joka tuottaa median, viestinnän, markkinoinnin ja painamisen palveluita kuluttajille ja yrityksille. Yhtiöllä on johtava asema Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan lehtimediamarkkinalla sekä digitaalisten palveluiden tarjonnassa. Ilkka-Yhtymällä on myös merkittävä omistus Alma Mediasta. Konserni koostuu kolmesta liiketoimintaosasta Media- ja markkinointipalvelut, Painopalvelut, sekä Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelut.