Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Ilkka-Yhtymä
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.00 EUR
Kurssi: 5.00 EUR
Kurssi hetkellä: 23.2.2021 - 6:04

Mediakonserni Ilkka-Yhtymä julkistaa Q4-raporttinsa torstaina iltapäivällä. Odotamme yhtiön liikevaihdon kasvaneen selvästi epäorgaanista kasvua peilaten. Operatiivisen tuloksen odotamme yltäneen vertailukauden tasolle noin kolme viikkoa sitten annettua positiivista tulosvaroitusta mukaillen. Osinkoennusteemme on edellisen vuoden tasolla ja odotamme yhtiön ohjeistavan kasvavaa liikevaihtoa ja operatiivista tulosta vuodelle 2021. Emme tee muutoksia positiiviseen näkemykseemme Ilkka-Yhtymästä ennen Q4-raporttia, sillä osake hinnoitellaan edelleen selvästi alle osien summa -laskelmamme mukaisen arvon.

Ennustamme Ilkka-Yhtymän Q4-liikevaihdon kasvaneen vertailukaudesta neljänneksen 12,2 MEUR:oon. Liikevaihdon kasvun taustalla on tammikuussa 2020 tehty yritysosto, kun yhtiö osti Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelut muodostavan Liana Technologiesin osake-enemmistön. Muissa segmenteissä odotamme Media ja markkinointipalveluiden (-5 %) sekä Painopalveluiden (-18 %) liikevaihtojen laskeneen koronapandemian heijastuttua negatiivisesti ilmoitustuottoihin ja painamisen kysyntään. Sisältötuottojen odotamme sen sijaan laskeneen poikkeusoloissa vain lievästi.

Olemme nostaneet Q4:n oikaistun oman toiminnan liikevoiton ennusteemme 0,7 MEUR:oon (aik. 0,3 MEUR) heijastellen yhtiön helmikuun alussa antamaa positiivista tulosvaroitusta. Ennusteissamme odotamme Media ja markkinointipalveluiden kannattavuuden nousseen vertailukaudesta ja olleen edelliskvartaalin kohtuullisella tasolla. Vastaavasti Painopalveluiden kannattavuuden odotamme heikentyneen volyymien laskua peilaten. Konsernitason tuloksessa tätä kuitenkin paikkaa Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluiden hyvä kannattavuus. Raportoitu tulos saa merkittävää tukea osakkuusyhtiö Arena Partnersin 15 MEUR:n myyntivoitosta. Tätä taustaa vasten odotamme Q4:ltä 0,62 euron osakekohtaista tulosta. Ennusteemme vuoden 2020 osingoksi on edellisen vuoden tasolla 0,2 eurossa. Erittäin vahvan rahoitusaseman myötä kaikki edellytykset avokätisemmälle voitonjaolle ovat olemassa ja kysymys onkin siitä, minkä verran yhtiö jättää liikkumavaraa kasvupanostuksiin.

Odotamme Ilkka-yhtymän ohjeistavan vuoden 2021 liikevaihdon ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton kasvavan vuoden 2020 tasosta. Nykyiset ennusteemme odottavat maltillista vajaan 5 %:n liikevaihdon ja 7 %:n operatiivisen tuloksen kasvua vuodelta 2021. Tarkastelemme lähivuosien ennusteitamme laajemmin Q4-raportin jälkeen, kun yhtiön positiivisen tulosvaroituksen ajurit ovat tiedossa. Lisäksi raportin yhteydessä seuraamme etenkin Markkinointi ja teknologiapalveluiden kehitystä, jolla on näkemyksemme mukaan keskeinen rooli yhtiön arvonluonnissa keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä. 

Käy kauppaa. (Ilkka-Yhtymä)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 45,2 47,2 47,6
- kasvu-% 24,0% 4,5% 0,8%
Liikevoitto (EBIT) -0,4 1,8 2,0
- EBIT-% -0,9% 3,9% 4,3%
EPS (oik.) 0,82 0,20 0,22
Osinko 0,20 0,20 0,21
P/E (oik.) 6,1 24,7 23,0
EV/EBITDA 28,6 14,3 13,8
Osinkotuotto-% 4,0% 4,0% 4,2%
Uusimmat ennusteet

Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy ja somessa.com Oy Ab. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu sanomalehti- ja arkkipainamisesta sekä erikoispainon palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita.