Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Ilkka-Yhtymä
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.30 EUR
Kurssi: 4.63 EUR
Kurssi hetkellä: 22.6.2021 - 6:25

Ilkka-Yhtymä antoi eilen negatiivisen tulosvaroituksen kuluvan vuoden tuloksen osalta. Näkemyksemme osakkeen arvosta pohjautuu etenkin haarukoimaamme osien summaan, jossa nykyisen liiketoiminnan osuus on suhteellisen pieni. Näin ollen tulosvaroituksen merkitys on isossa kuvassa vähäinen. Tarkistamme tavoitehintamme 5,3 euroon (aik. 5,5 euroa) ja toistamme lisää-suosituksemme.

Kuluvan vuoden tulos jää viime vuoden tasosta

Ilkka-Yhtymä arvioi tulosvaroituksen yhteydessä annetuissa päivitetyissä näkymissään, että konsernin liikevaihto (2020 45,8 MEUR) nousee edellisvuodesta (ennallaan) ja oikaistun oman toiminnan liikevoitto (2020 1,8 MEUR) laskee edellisvuodesta (aik. samalla tasolla). Yhtiön mukaan liikevaihdon kasvu johtuu pääosin vertailukauden liikevaihtoon sisältyvästä Lianan hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutuneesta noin -1,9 MEUR:n oikaisusta. Tulosvaroituksen taustalla on se, että konsernin liiketoiminnoissa ei ole toteutettu pandemian vaikutusten lieventymisen vuoksi viime vuoden kaltaisia sopeutustoimia. Vuonna 2020 toteutettujen sopeutustoimien ja muiden kustannussäästöjen vaikutus oli yhtiön mukaan yhteensä 2 MEUR. Yhtiön mukaan poikkeustilanteen aiheuttamat toimintatapojen muutokset näkyvät kuitenkin vielä tiettyjen yleiskulujen laskuna esimerkiksi matkakulujen osalta.

Tarkistimme ennusteitamme alaspäin

Ennen tulosvaroitusta ennusteissamme odotimme vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan vajaa 5 % ja oik. oman toiminnan liikevoiton yltävän edellisvuoden tasolle 1,8 MEUR:oon. Liikevaihdon kasvua ennusteissamme ajaa etenkin em. oikaisu, joten liikevaihdon ennusteemme säilyi ennallaan. Olemme tarkastaneet kuluvan vuoden tulosennusteitamme alaspäin ja ennusteemme vuoden 2021 oikaistuksi oman toiminnan liikevoitoksi on 1,4 MEUR. Tulosvaroitus mielestämme alleviivaa kannattavuuden herkkyyttä liikevaihdon kehitykselle ja lyhyellä tähtäimellä merkittävältä osin joustamatonta kustannusrakennetta. Teimme myös pieniä tarkistuksia lähivuosien tulosennusteisiimme, jonka seurauksena ne laskivat 6-9 % liikevoittotasolla.

Osien summasta vain pieni osa muodostuu jatkuvista liiketoiminnoista

Ennusteidemme mukaiset lähivuosien tulospohjaiset arvostuskertoimet ovat todella korkeat, kun vuosien 2021 ja 2022 P/E-kertoimet ovat 25-26x ja vastaavat EV/EBIT-kertoimet ovat 57-47x. Taseessa olevien varojen vuoksi tulospohjaiset arvostuskertoimet eivät mielestämme anna täysin oikeaa kuvaa arvostuksesta ja tästä syystä arvioimme osakkeen arvostusta etenkin osien summa-mallimme kautta. Osien summa -laskelmamme päivitetty arvo on noin 6,8 euroa osakkeelta. Suuren nettokassan (50 MEUR) lisäksi toinen mielestämme käytännössä likvidi ja suurin omaisuuserä on lähes 11 %:n omistusosuus Alma Median osakekannasta (95 MEUR). Osien summa -mallimme arvosta nämä yhdessä muodostavat lähes 85 %. Siten nykyisten jatkuvien toimintojen painoarvo ja samalla merkitys osien summa -laskelmassa on suhteellisen pieni. Huomattavien likvidien varojen ansiosta Ilkka-Yhtymällä on näkemyksemme mukaan hyvät edellytykset purkaa osissa piilevää arvoa yritysostoilla. Näin vauhdittuva digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän palveluiden kasvu muodostaa osakkeen merkittävimmän ajurin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Osissa piilevän arvon purkautumista odotellessa tarjoavat ennustamamme lähivuosien osingot (osinkotuotto-% 2021-2023e ~ 4-5 %) sijoittajalle hyvää pohjatuottoa.

Käy kauppaa. (Ilkka-Yhtymä)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 45,8 47,9 48,1
- kasvu-% 25,8% 4,6% 0,3%
Liikevoitto (EBIT) 14,5 0,6 1,7
- EBIT-% 31,8% 1,2% 3,6%
EPS (oik.) 0,24 0,19 0,18
Osinko 0,30 0,20 0,22
P/E (oik.) 17,6 24,8 25,7
EV/EBITDA 3,8 20,9 16,4
Osinkotuotto-% 7,1% 4,3% 4,8%
Uusimmat ennusteet

Ilkka-Yhtymä on vuonna 1906 perustettu konserni, joka tuottaa median, viestinnän, markkinoinnin ja painamisen palveluita kuluttajille ja yrityksille. Yhtiöllä on johtava asema Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan lehtimediamarkkinalla sekä digitaalisten palveluiden tarjonnassa. Ilkka-Yhtymällä on myös merkittävä omistus Alma Mediasta. Konserni koostuu kolmesta liiketoimintaosasta Media- ja markkinointipalvelut, Painopalvelut, sekä Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelut.