Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Ilkka-Yhtymä
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.00 EUR
Kurssi: 4.81 EUR
Kurssi hetkellä: 3.2.2021 - 5:52

Ilkka-Yhtymä antoi tiistaina positiivisen tulosvaroituksen koskien vuoden 2020 oikaistua oman toiminnan liikevoittoa. Ennakoimme Q3-raportin jälkeisessä päivityksessämme yhtiön nostavan tulosohjeistustaan, joten tulosvaroitus oli odotettu positiivinen uutinen. Alustavien tietojen mukaan Q4-tulos ylitti ennusteemme ja siten ennusteessamme on nousuvaraa.

Ilkka-Yhtymä tiedotti, että alustavien tietojen mukaan Q4’20:n kannattavuus on ennakoitua parempi ja on noin edellisen vuoden tasolla. Tästä johtuen Ilkka-Yhtymän koko vuoden 2020 oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan ylittävän edellisen vuoden tason. Ennusteemme Q4’20:n oikaistuksi oman toiminnan liikevoitoksi on 0,3 MEUR, kun taas vertailukaudella yhtiö ylsi 0,7 MEUR:oon. Näin ollen Q4’20:n ennusteessamme ja siten myös koko vuoden ennusteessamme (2020e oik. oman toiminnan liikevoitto 1,3 MEUR) on suhteellisesti tuntuvaa nousuvaraa. Tarkastelemme ennustettamme lähiviikkoina julkistettavan Q4-tulosennakon yhteydessä. Ilkka-Yhtymä julkistaa tilinpäätöksensä 25.2.

Ilkka-Yhtymän näkemyksemme ja tavoitehintamme nojaa olennaisesti käyttämäämme osien summa -malliin ja sen indikoiman arvonnousupotentiaalin odotettuun realisoitumiseen. Osien summassa piilevän arvon realisoituminen on taas olennaisesti sidoksissa siihen, miten yhtiö onnistuu allokoimaan taseen tuntuvat likvidit varat kasvupanostuksiin eli orgaaniseen ja epäorgaaniseen liikevaihdon ja tuloksen kasvuun. Tällä on myös näkemyksemme mukaan isossa kuvassa osakkeen arvonkehityksen kannalta positiivista tulosvaroitusta suurempi merkitys. Kuten kirjoitimme tammikuun alussa julkaistussa päivityksessämme, yhtiöllä on mielestämme hyvät edellytykset vauhdittaa digitaalisten tuotteiden ja palvelujen kasvua yritysostoilla kuluvana vuonna.

 

Käy kauppaa. (Ilkka-Yhtymä)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 45,2 47,2 47,6
- kasvu-% 24,0% 4,5% 0,8%
Liikevoitto (EBIT) -0,8 1,8 2,0
- EBIT-% -1,8% 3,8% 4,3%
EPS (oik.) 0,21 0,20 0,22
Osinko 0,20 0,20 0,21
P/E (oik.) 23,0 23,8 22,1
EV/EBITDA 39,5 16,5 15,9
Osinkotuotto-% 4,2% 4,2% 4,4%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy ja somessa.com Oy Ab. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu sanomalehti- ja arkkipainamisesta sekä erikoispainon palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita.