Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Incap: Annilla lisää tulivoimaa

Analyytikon kommentti 27.10.2020 6:07 Incap
Yhtiö: Incap
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 17.50 EUR
Kurssi: 17.60 EUR
Kurssi hetkellä: 27.10.2020 - 5:52

Tarkistamme tavoitehintamme 17,50 euroon (aik. 20,00 euroa) eilen julkistettuja merkintäoikeusannin ehtoja ja tänään osakkeesta irtoavaa merkintäoikeutta heijastellen. Toistamme lisää-suosituksemme, sillä mielestämme kertoimien nousuvarasta, tuloskasvusta ja pienestä osingosta muodostuva tuotto-odotus on yhtiön riskiprofiiliin suhteutettuna mainio. Lisäksi järjestettävän merkintäoikeusannin myötä yhtiö saa lisää tulivoimaa strategiansa epäorgaaniselle toteuttamiselle, mikä vahvistaa entisestään pidemmän tähtäimen arvonluontipotentiaalia.

Noin 11 MEUR:n merkintäoikeusannin ehdot  julkistettiin eilen

Incap julkisti eilen jo aiemmin tiedotetun noin 11 MEUR:n merkintäoikeusantinsa tarkat ehdot, jotka ovat luettavissa täältä. Annissa Incap tarjoaa enintään 1 455 056 uutta osaketta 7,50 euron merkintähinnalla ja nykyisillä osakkeenomistajilla on oikeus merkitä yksi uusi osake jokaista kolmea vanhaa omistamaansa osaketta kohden. Annilla Incap pyrkii kasvattamaan taloudellista liikkumatilaansa (mm. lainojen takaisinmaksu) ja parantamaan sitä kautta edellytyksiä kasvustrategiansa yritysostohaaran toteuttamiselle. Tämä on mielestämme järkevä polku, sillä Incapille relevantti teollisuuselektroniikan segmentti on rakenteeltaan hyvin hajanainen ja sen konsolidointi pitää sisällään useita kasvumahdollisuuksia. Kasvuaihioiden ohella näemme yritysostot järkevänä valintana myös riskienhallinnallisesti tarkasteltuna, sillä järjestelyt leventävät automaattisesti sekä asiakas- että toimialaportfoliota. Nämä teolliset motiivit sekä Incapin viime vuosien vahvat näytöt orgaanisesta kasvusta ja saavutetun tehokkuustason ylläpitämisestä huomioiden suhtaudumme yritysostostrategiaan luottavaisesti. Annin myötä yhtiön taseasemasta tulee hyvin tukeva (2020e: omavaraisuusaste 56 % ja nettovelkaantumisaste -12 %) ja tämän puitteissa yhtiöllä saa mukavasti uutta tulivoimaa kokoluokaltaan pienempien (EV 5-10 MEUR) järjestelyjen tai yksittäisen suuremman (EV > 20 MEUR) järjestelyn toteuttamista ajatellen.

Emme ole tehneet oleellisia operatiivisia ennustemuutoksia

Emme tehneet lähivuosien ennusteisiimme oleellisia operatiivisia muutoksia. Täten odotamme kuluvana vuonna Incapin liikevaihdon kasvavan AWS:n epäorgaanisten vaikutusten tukemana voimakkaasti, mutta liikevoiton jäävän edellisvuoden tasolle toimitusvirtojen orgaanista laskua sekä pandemian aiheuttamia toimintakupruja heijastellen. Ensi vuonna odotamme paluuta takaisin kannattavan operatiivisen kasvun kantaan, joskin pandemian todellisiin rasitteisiin liittyvät muuttujat pitävät ensi vuoden riskipisteet vielä normaaleita olosuhteita korkeammalla. Mahdollisista toimintaturbulensseista huolimatta olemme luottavaisia Incapin iskukykynsä osoittaneen toimintamallin suoritusvarmuuteen ja suhteellisen aseman pitävyyteen. Tätä peilaten yhtiöllä onkin mielestämme hyvät rakenteelliset edellytykset profiloitua yhdeksi toimialan pidemmän aikavälin voittajista. 

Tuotto/riski-suhde on hyvä

Ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2020 ja 2021 ovat 13x ja 10x, kun taas vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat 7x ja 5x. Absoluuttiset kertoimet eivät ole korkeita ja ne painottuvat selvästi yhtiölle hyväksymämme kerroinhaarukan sisään. Tuloskertoimet ovat myös Incapin historiallisten mediaanitasojen tienoilla, mikä ei mielestämme ole perusteltua AWS:n myötä laskenut riskitaso ja hyvän peruskannattavuuden taustalla oleva vääntövoima huomioiden. Tätä taustaa vasten pidämmekin osakkeen tarjoamaa tuotto/riski-suhdetta hyvänä, eikä kovia perusteita sekä operatiivisesti että strategisesti vahvan ja etenevän kasvutarinan hylkäämiselle ole.

Käy kauppaa. (Incap)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 71,0 100,5 109,8
- kasvu-% 20,5% 41,5% 9,3%
Liikevoitto (EBIT) 10,1 9,5 11,7
- EBIT-% 14,2% 9,5% 10,7%
EPS (oik.) 1,44 1,16 1,44
Osinko 0,00 0,30 0,35
P/E (oik.) 11,8 15,2 12,2
EV/EBITDA 6,4 8,1 6,4
Osinkotuotto-% 0,0% 1,7% 2,0%
Uusimmat ennusteet

Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on tammikuussa 2020 tehdyn AWS Electronics Groupin yrityskaupan jälkeen toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa. Yhtiö työllistää noin 1300 henkeä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.