Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Incap
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 20.00 EUR
Kurssi: 19.20 EUR
Kurssi hetkellä: 28.8.2020 - 5:29

Incap tiedotti eilen kasvattavansa edelleen Intian Tumkurissa sijaitsevan tuotantolaitoksensa kapasiteettia. Tumkurin tuotantolaitos on yksi yhtiön neljästä valmistavasta yksiköstä ja sen tuoteportfolio on hyvin laaja kattaen esimerkiksi muuntajia, UPS-laitteita, tankkaus- ja maksupäätteiden elektroniikkaa sekä lääketeollisuuden instrumentteja. Intian tuotantolaitos on tehdasverkoston suurin ja arviomme mukaan myös kustannustehokkain yksikkö. Tuotantoyksikön nykyiseen kokoluokkaan suhteutettuna investointi on kohtuullinen ja laajennus tuo yhtiölle mukavasti lisäresursseja vastata sekä vakiintuneiden asiakkaiden tilausmäärien että etenevän uusasiakashankinnan kautta kasvavaan kysyntään.

Laajennusinvestointi kattaa yhteensä 3 300 neliömetriä ja se on jatkoa yhtiön viime vuonna käynnistämälle, tällä hetkellä viime metreillä olevalle ja yhteensä 3 800 neliömetriä uutta tuotanto- ja lattiatilaa kattaneelle investointipäätökselle. Uuden laajennuksen on arvioitu valmistuvan vuoden 2021 loppupuolella ja tämän myötä Intian tuotantolaitoksen kokonaislattia-alan tulisi kohota noin 16 000 neliömetriin. Investoinnin kokonaiskustannusten on arvioitu olevan noin 1,5 MEUR. Kokoluokka ei siten ole erityisen merkittävä, sillä H1’20:n lopussa Incapin taseen loppusumma oli 68,6 MEUR. Tätä heijastellen investoinnilla ei myöskään ole olennaisia vaikutuksia yhtiön kevyeen kustannusrakenteeseen, vaikka kapasiteetin kasvattaminen tietyiltä osin kiinteää kustannusmassaa kohottaakin (mm. poistot ja ylläpitokustannukset).

Kokonaisuudessaan suhtaudumme investointiin positiivisesti, sillä lisäkapasiteettiin investoiminen on mielestämme johdolta hyvä luottamuslause pidemmän tähtäimen kasvupolkujen suuntaan lyhyellä aikavälillä kohollaan olevasta epävarmuudesta sekä liiketoiminnan kroonisesti lyhyestä näkyvyydestä huolimatta. Lisäksi kun huomioidaan yhtiön toimialaan suhteutettuna erittäin hyvällä tasolla oleva liikevoittomarginaali ja pääoman tehokas käyttö, uskomme investoinnin tuottopotentiaalin (ts. sijoitetun pääoman tuotto) kohoavan erinomaiselle ja selvästi pääoman tuottovaadetta korkeammalle tasolle. Näin ollen suhtaudumme investointiin positiivisesti myös pääoman omistaja-arvoa luovan allokoinnin vinkkelistä. Investoinnin keskeisimmät riskit liittyvät puolestaan kapasiteetin täyttämisen aikatauluun ja siten sekä kysyntäkuvan kestävyyteen että sen muutoksiin.

 

Käy kauppaa. (Incap)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 71,0 100,5 108,9
- kasvu-% 20,5% 41,5% 8,4%
Liikevoitto (EBIT) 10,1 9,9 11,5
- EBIT-% 14,2% 9,9% 10,6%
EPS (oik.) 1,44 1,54 1,90
Osinko 0,00 0,35 0,35
P/E (oik.) 11,8 12,5 10,1
EV/EBITDA 6,4 7,1 5,5
Osinkotuotto-% 0,0% 1,8% 1,8%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on tammikuussa 2020 tehdyn AWS Electronics Groupin yrityskaupan jälkeen toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa. Yhtiö työllistää noin 1300 henkeä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.