Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Incap: Kovaa ja korkealta

Analyytikon kommentti 29.07.2021 6:27 Incap
Yhtiö: Incap
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 46.00 EUR
Kurssi: 42.90 EUR
Kurssi hetkellä: 29.7.2021 - 6:12

Incap julkisti eilen Q2-raporttinsa. Vahva alkuvuosi sai odotuksiamme kovempaa jatkoa, eikä raportista löytynyt varsinaista moitteensijaa. Incapin operatiivinen tekeminen on vakuuttavassa kuosissa ja taseessa on reilusti liikkumatilaa myös strategian mukaisille yritysjärjestelyille. Hyvään tuloskasvunäkymään suhteutettuna osake ei ole liian kallis. Täten toistamme lisää-suosituksemme ja tarkistamme tavoitehintamme 46 euroon (aik. 38 euroa).

Tekemisen meininkiä

Incapin liikevaihto kasvoi Q2:lla 49 % 33,6 MEUR:oon. Liikevaihdon voimakas kasvu heijastelee arviomme mukaan läpi asiakasportfolion suotuisasti kehittynyttä kysyntää, mutta etenkin suurimpien asiakkaiden roimasti kasvaneita tilausmääriä. Tästä kielii myös se, että H1:llä neljä suurinta asiakasta toivat 63 % liikevaihdosta (H1’20: 51 %). Hurjaa volyymikasvua luonnollisesti edesauttoi myös viime vuoden lopussa vahvistunut Intian kapasiteetti, vaikka osa nousseen tuotantovoiman hyödyistä väistämättä jäikin Q2:lla Intian tehtaisiin osuneen kahden viikon sulun ja noin kuukauden mittaisten rajoitettujen käyttöasteiden alle. Incap ylsi Q2:lla 4,5 MEUR:n oikaistuun liikevoittoon ja toimialan kontekstiin linjattuna erinomaiseen 13,4 % marginaaliin. Vahvan tuloskasvun taustalla oli arviomme mukaan ja viime kvartaalin tapaan mainiosti nousseet, Intian tuotantolaitoksille painottuneet sekä toiminnan kuludynamiikkaan nähden hyvin skaalautuneet volyymit. Kokonaisuudessaan Incapin suoritus oli mielestämme jälleen vakuuttava työnäyte niin oman kilpailu- kuin tuloksentekokyvynkin suhteen.

Teimme näkyviä ennustenostoja

Incap toisti odotetusti Q2-raportissa kuluvan vuoden ohjeistuksensa. Koko vuoden osalta yhtiö odottaa sekä liikevaihdon että oikaistun liikevoiton olevan selvästi edellisvuotta suurempia olettaen, ettei pandemiatilanteessa, valuuttakursseissa tai komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä muutoksia. Väkivahvaa vuoden ensimmäistä puoliskoa sekä johdon tarkempia kommentteja mukaillen kysyntätilanne näyttää edelleen oikeinkin hyvältä. Myös materiaalien saatavuuksiin liittyvät haasteet vaikuttavat johdon indikaatioiden perusteella olevan helpottamaan päin. Tätä ja yhtiön omaa kilpailukykyä mukaillen teimme loppuvuoden ennusteisiimme nostoja. Odotamme nyt liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 34 % 143 MEUR:oon läpi vuoden tukevasti koilliseen osoittavien toimitusvirtojen ajamana. Oikaistun liikevoiton odotamme kirivän Intian tuotantolaitosten kovan volyymikasvun sekä tavanomaisten tehokkuuspetrausten perässä 20,2 MEUR:oon. Odotamme Incapin jatkavan hyvää kannattavaa kasvua myös tästä vuodesta eteenpäin. Keskeisimpinä tulosajureina pidämme laadukkaan asiakasportfolion, investointien vahvistaman tuotantokyvyn sekä korkean perustehokkuuden kolmikantaa.

Toimiva tuotto/riski-suhde

Incapin ennusteidemme mukaiset oikaistut P/E-luvut vuosille 2021 ja 2022 ovat 16x ja 13x, kun taas vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat 11x ja 9x. Absoluuttiset kertoimet eivät ole pelottavan korkeita ja ne painottuvat lähelle yhtiölle arvioimamme neutraalin kerroinhaarukan ylälaitaa. Historialliset mediaanit nykykertoimet ylittävät sen sijaan selvemmin, mutta pidämme tätä perusteltuna AWS:n hankinnan myötä laskenut riskitaso ja johdonmukaisesti toimitetut tuloskasvunäytöt huomioiden. Pidämme odottamastamme tuloskasvusta sekä pienestä osingosta muodostuvaa vuotuista tuotto-odotusta riittävän hyvänä. Pidemmällä aikavälillä tuotto-odotusta puolestaan tukee edelliskvartaalista vahvistunut taseasema ja sen tuomat yritysjärjestelymahdollisuudet.

Käy kauppaa. (Incap)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 106,5 142,7 162,6
- kasvu-% 49,9% 34,0% 14,0%
Liikevoitto (EBIT) 12,6 19,4 23,4
- EBIT-% 11,8% 13,6% 14,4%
EPS (oik.) 1,87 2,72 3,19
Osinko 0,00 0,60 0,65
P/E (oik.) 9,8 15,8 13,4
EV/EBITDA 7,1 10,9 9,2
Osinkotuotto-% 0,0% 1,4% 1,5%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Incap on vuonna 1982 perustettu kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on tammikuussa 2020 tehdyn AWS Electronics Groupin yrityskaupan jälkeen toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa. Yhtiö on keskittynyt pääosin korkean teknologian teollisuuselektroniikan osa- ja kokonaissovelluksien valmistamiseen. Tyypillisiä teollisuuselektroniikan loppusovelluksia ovat mm.