Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Incap Q1-aamutulos: Ei ihmeitä

Analyytikon kommentti 27.04.2022 9:14 Incap
Yhtiö: Incap
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 74.00 EUR
Kurssi: 78.70 EUR
Kurssi hetkellä: 27.4.2022 - 8:59 Analyysi päivitetty: 22.3.2022

Incap julkisti Q1-raporttinsa aamulla. Yhtiön operatiivinen suoritus oli jälleen hyvä, vaikka suhteellinen kannattavuus jonkin verran odotuksistamme jäikin. Tilinpäätöksen yhteydessä annetun ohjeistuksensa yhtiö odotetusti toisti. Tämän ja johdon tarkempien kommenttien perusteella kysyntäympäristö vaikuttaa edelleen mainiolta. Näin ollen suurimmat lyhyen aikavälin huolenaiheet liittyvät jo totuttuun tapaan komponenttien globaaliin allokaatiotilanteeseen ja toimitusketjujen toimivuuteen. Toistaiseksi nämä asiat eivät kuitenkaan ole yhtiön tekemistä massiivisesti haitanneet ja vuoden aloitusta voidaan perustellusti pitää jälleen mallikkaana työnäytteenä.

Korkeampi liikevaihto ja samalla tasalla ollut tulos   

Incapin liikevaihto kasvoi Q1:llä 41 % 53,3 MEUR:oon, mikä oli varsin selvästi 46 MEUR:n liikevaihtoa odottanutta ennustettamme korkeampi taso. Liikevaihdon vahva kasvu heijastelee arviomme mukaan asiakasportfoliossa laaja-alaisesti kehittynyttä kysyntää (ml. viimeisen vuoden aikana sarjatuotantoon ehtineet uudet asiakkaat), mutta sen sisällä erityisesti suurimpien asiakkaiden vahvasti kasvaneita tilausmääriä. Luonnollisesti hyvää kasvua on edesauttanut viime vuoden aikana Intiassa vahvistunut tuotantokapasiteetti sekä vallinneista olosuhteista huolimatta vähintään kelvollisena säilynyt toimituskyky. Toki kohonneeseen liikevaihtoon on arviomme mukaan omalta osaltaan vaikuttanut komponenttien nousseet hinnat ja hinnoittelumallin avulla kasvatettu kokonaistuotannon arvokin.

Incap teki Q1:llä 7,0 MEUR:n operatiivisen tuloksen, mikä oli käytännössä tismalleen samalla tasalla ennakko-odotustemme kanssa. Oiva tuloskehitys on arviomme mukaan ollut mukavasti kasvaneiden tuotantomäärien sekä topakkana pysyneen kokonaistehokkuuden ajamaa. Nousuaan jatkaneiden materiaali-, logistiikka- ja energiakustannusten vaikutukset vaikuttavat sen sijaan olleen odottamaamme korkeampia ja siten lyhyen aikavälin tuloksentekokykyä rasittaneita. Incapin soveltamaa hinnoittelumallia heijastellen nousseiden materiaalikustannusten ei kuitenkaan tulisi yhtiölle pidemmän aikavälin hallaa aiheuttaa. Edellä mainituista kitkoista huolimatta yhtiön kannattavuus pysyi toimialan kontekstiin suhteutettuna erinomaisella ja oman toimintamallin vahvuuksista tasapainoisen kuvan antaneella 13,1 % tasolla. Tuloslaskelman alarivit olivat puolestaan odotustemme mukaiset.

Samalla suuntauksella

Incap toisti kuluvan vuoden ohjeistuksensa edellisvuotta suuremmasta liikevaihdosta ja operatiivisesta tuloksesta olettaen, ettei pandemiatilanteessa, geopolitiikassa, valuuttakursseissa tai komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä negatiivisia muutoksia. Ennen Q1-raporttia odotimme yhtiön yltävän tänä vuonna 207 MEUR:n liikevaihtoon ja 32,7 MEUR:n operatiiviseen tulokseen. Hyvältä vaikuttavan kysyntäympäristön, oman suoritus- ja kilpailukyvyn sekä yhä haastavina pysyttelevien hankintaolosuhteiden yhteisvaikutuksia mukaillen loppuvuoden absoluuttisiin tulosennusteisiimme kohdistuu alustavasti vain pientä hienosäätöä. Kaiken kaikkiaan Incapin tilanne on mielestämme hieno. Yhtiön operatiivinen tehokkuustaso on korkea, asiakasportfolio arviomme mukaan laadukas ja tuotantokapasiteetti jatkuvasti vahvistuva. Nämä tekijät yhdessä vahvan taseen sekä alla olevien kysyntäajureiden (mm. teollisuuselektroniikan tasaisesti kasvava ulkoistamisaste) kanssa tekevät yhtiön pidemmän aikavälin arvonluontimahdollisuuksista mielenkiintoiset.

Käy kauppaa. (Incap)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 169,8 207,1 231,9
- kasvu-% 59,4% 22,0% 12,0%
Liikevoitto (EBIT) 26,0 32,3 36,5
- EBIT-% 15,3% 15,6% 15,7%
EPS (oik.) 3,71 4,49 4,98
Osinko 0,80 0,90 1,00
P/E (oik.) 21,2 17,5 15,8
EV/EBITDA 15,8 12,6 10,9
Osinkotuotto-% 1,0% 1,1% 1,3%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

Incap on vuonna 1982 perustettu kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on tammikuussa 2020 tehdyn AWS Electronics Groupin yrityskaupan jälkeen toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa. Yhtiö on keskittynyt pääosin korkean teknologian teollisuuselektroniikan osa- ja kokonaissovelluksien valmistamiseen. Tyypillisiä teollisuuselektroniikan loppusovelluksia ovat mm.